Święta Rodzinę w nauczaniu ks. Jan Berthiera - Notatki - Etyka, Notatki'z Etyka. University of Lódz
frankie82
frankie825 kwietnia 2013

Święta Rodzinę w nauczaniu ks. Jan Berthiera - Notatki - Etyka, Notatki'z Etyka. University of Lódz

RTF (37 KB)
2 strony
477Liczba odwiedzin
Opis
Historia i filozofia: notatki z etyki przedstawiające Świętą Rodzinę w nauczaniu ks. Jana Berthiera.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Religia - Święta Rodzinę w nauczaniu ks. Jan Berthiera

WSTĘP

Poznawanie życia i cnót Świętej Rodziny jest zadaniem bardzo pouczającym i niezwykle pasjonującym. Ks. Jan Berthier poświęcił niemałą cześć swego kapłańskiego życia na poznawanie i opisywanie Świętej Rodziny poprzez zgłębianie jej cnót. Podał Świętą Rodzinę jako wzór dla założonego przez siebie zgromadzenia zakonnego, uważał, że Święta Rodzina jest wspaniałym i doskonałym przykładem do naśladowania.

Jego oddanie i umiłowanie Świętej Rodziny towarzyszyło mu i kierowało jego myśli ku niebu. Przyglądając się jego życiu oraz wsłuchując się w jego nauczanie odkrywamy jakże interesujące dziedzictwo nam pozostawił. Impuls dla obrania Świętej Rodziną na patronkę nadał ks. Janowi Berthier dokument Ojca Świętego Leona XIII: Neminem fugi z 14. 06. 1892 r w którym papież ogłosił Święta Rodzinę patronką i wzorem rodziny chrześcijańskiej. Wychodząc z tych zrealizowanych już zamierzeń ks. Berthier i z perspektywy przeszło stu lat od początków jego działalności na tym polu z pewnością możemy również dzisiaj ukazywać Świętą Rodzinę jako doskonały wzór komunii interpersonalnej, jaka powinna realizować się po pierwsze w małżeństwie, które jest obrazem miłości i wzajemnego zjednoczenia po drugie w relacjach międzyludzkich. Patrząc uważnie na współczesny świat, w którym coraz częściej i wyraźniej mówi się o kryzysie rodziny, w którym nieustannie poszukuje się wzorców i autorytetów przedstawienie Świętej Rodziny jako ta wzorca doskonałej komunii interpersonalnej dla relacji między ludźmi, relacjiw rodzinach dla osób poszukujących bardziej lub mniej świadomie oparcia, w celu budowania ich wzajemnych więzi wydaje się aktem najlepszym z możliwych. Szczere przyjęcie modelu Świętej Rodziny jako wzoru do naśladowania i wierne odtwarzanie go w życiu mogłoby okazać się panaceum dla wielu. Aby przybliżyć ten model należy go przede wszystkim poznać. Temu zadaniu służy niniejsza praca, która pragnie opierając się na źródle, jakim są pisma ks. Jana, Berthiera, głównie jego ostatnia książka Kult i naśladowanie Świętej Rodziny Pragnie przede wszystkim opisaći przedstawić Świętą Rodzinę jako wzór tej najdoskonalszej ze wspólnot, jaką powinna być rodzina. W niniejszej pracy opisanie Świętej Rodziny, idąc za nauczaniem ks. Jana opiera się na przedstawieniu jej cnót. Zakładamy, że udane i doskonałe życie, które pragniemy przybliżyć wynika przede wszystkim z podobania się Panu Bogu i z pełnienia Jego woli i Jego przykazań, dlatego pierwszy rozdział niniejszej pracy przedstawia Świętą

rodzinę jako wzór doskonałego oddania się Bogu, poprzez rozwinięciu cnót Boskich: Wiary, Nadziei i Miłości oraz doskonałym poznaniu i wypełnianiu woli Bożej. Poszczególne paragrafy będą poświęcone tym zagadnieniom. Drugi rozdział ma na celu opisanie Świętej Rodziny jako doskonałego przykłady miłości bliźniego, poprzez przedstawienie tylko trzech cnót z całej ich palety, jaką podaje nam nauka ks. Berthiera a tymi cnotami są posłuszeństwo, wzajemna miłość oraz łagodność.Trzeci rozdział przybliży nam Świętą Rodzinę jako wzór doskonałej komunii małżeńskiej, dzięki przybliżeniu ich ubóstwa, ukrytego życia oraz próbę opisania szczęścia, jakie panowało w Świętej Rodzinie.

W niniejszej pracy poprzez pryzmat tylko niektórych wybranych cnót postaramy się przyjrzeć, jak ks. Jan Berthier widział i przedstawiał jej piękne życie. Realizowanie się miłości w małżeństwie nie jest łatwe. Podobnie pełnienie Woli Bożej kosztuje bardzo wiele wyrzeczeń i wysiłku. Świętej Rodzinie te trudy nie zostały oszczędzone. Ich wspólne życie nie było łatwe, ale pomimo to dzięki swojej wierności i cnotom, ich przykład nadal świeci jasnym blaskiem. Dla współczesnego człowieka może on być niezwykłym drogowskazem jak żyć, aby podobać się Bogu. Mamy świadomość, że niniejszy temat, jakim jest poznawanie Świętej Rodziny, zarówno jej życia jak i opieki pozostaje nadal otwarty. Święta Rodzina może nas jeszcze nie jednego nauczyć.

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument