Turystyka biznesowa - Notatki - Turystyka, Notatki'z Hotelarstwo i Turystyka
Grzegorz
Grzegorz29 maja 2013

Turystyka biznesowa - Notatki - Turystyka, Notatki'z Hotelarstwo i Turystyka

RTF (38 KB)
2 strony
2Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Turystyka: notatki z zakresu turystyki dotyczące turystyki biznesowej; podróże służbowe, kongresy, podróże motywacyjne.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Turystyka biznesowa

Turystyka biznesowa Rozwój produktu turystycznego powinien oprzeć się na wymaganiach odpowiadających popytowi na podstawowych rynkach krajowych i zagranicznych. Popyt będzie kształtować rozwój produktów turystycznych. Nie chodzi jednak tylko o popyt już ujawniony, lecz także o tendencje jego rozwoju, nowe modele produkcji i konsumpcji obserwowane na świecie. Działania wokół produktu turystycznego nie mogą być oparte wyłącznie o badania marketingowe o krótkim horyzoncie czasowym.Na turystykę biznesową składają się: -Podróże służbowe, obejmujące zarówno przyjazdy krajowe, jak i zagraniczne znajdują się obecnie w trendzie malejącym z uwagi na osłabienie tempa wzrostu gospodarczego oraz w związku ze wzrostem znaczenia kontaktów telekomunikacyjnych. Sytuacja gospodarcza kraju i województwa stanowi jednak w tym przypadku główny czynnik decydujący o rozmiarach tego ruchu. Przyjazdy delegacyjne dotyczą przede wszystkim Olsztyna, Elbląga i Ełku (wytypowane jako centra rozwoju turystyki biznesowej por. mapa nr 4) oraz tych miast powiatowych, w których zlokalizowane są ważniejsze centra gospodarcze i znaczące przedsiębiorstwa. Ważnym segmentem rynku w tym obszarze wydaje się także obsługa weekendowa przyjazdów delegacyjnych. -Konferencje, kongresy i szkolenia lokalizowane na całym obszarze województwa. Ważną rolę odgrywa tu Olsztyn, stwarzający szansę wykorzystania miejscowego potencjału wyższych uczelni i instytutów naukowych. Szereg mniejszych ośrodków zapewnia dobrą obsługę mniejszych szkoleń i konferencji (100-200 osób). -Podróże motywacyjne dość nowa formuła na polskim rynku turystycznym polegająca na organizacji imprez turystycznych dla pracowników zamożnych firm, zwykle w ramach nagrody za wyróżniające się osiągnięcia, wzmacniania integracji zatrudnionych i motywacji do współpracy zespołowej. Najczęściej poszukiwane warunki do realizacji tego typu imprez to osobliwość oferty (miejsca i programu) oraz wysoki standard. Takie warunki w region posiada dzięki występowaniu w nim walorów przyrodniczych wysokiej rangi oraz obiektów noclegowych wysokiej kategorii. SZANSE ZAGROŻENIA różnorodna baza możliwa do wykorzystania poza sezonem, kadry, baza naukowa i lokalowa wyższych uczelni relatywnie niskie ceny właściwy standard ciekawe, urozmaicone programy uzupełniające bliskość Warszawy i Trójmiasta jako rynków źródłowych duża konkurencyjność innych regionów brak w regionie organizatora turystyki konferencyjno-szkoleniowej, znaczącego na

rynku ogólnopolskim trudności komunikacyjne (dojazdowe, brak stałych połączeń lotniczych) brak kooperacji gestorów bazy ze szkolnictwem wyższym niewystarczająca baza do organizacji konferencji i szkoleńRola i miejsce produktu na rynku turystycznymWobec znaczącego spadku zagranicznej turystyki przyjazdowej i zagrożenia zmniejszeniem się ruchu krajowego szansą utrzymania pozycji województwa na rynku turystycznym może być turystyka biznesowa, traktowana przede wszystkim jako jeden ze środków utrzymywania zatrudnienia w turystyce poza sezonem i utrzymywanie całorocznej bazy noclegowej. Zaletą turystyki biznesowej jest to, że rozwija się przede wszystkim w okresie wrzesień-czerwiec, dominując w tym czasie na rynku. Brak oferty innych form turystyki na rynku w tym okresie stwarza duże możliwości rozwoju turystyki biznesowej w regionie, pod warunkiem oferowania konkurencyjnych cen. Zalecenia rozwojowe Wyprofilowanie z istniejących biur jednostki zajmującej się organizacją turystyki biznesowej i wykreowaniem marki w tym obszarze markowym. Nawiązanie ścisłej współpracy z uczelniami wyższymi, wykorzystanie ich kadr w organizacji konferencji i szkoleń oraz zaangażowanie szkół do akcji promocyjnych Wspólna promocja oferty województwa Tworzenie komplementarnej bazy spełniającej standardy (hotel gastronomia sala konferencyjna rekreacja) Wyposażenie istniejącej bazy konferencyjnej w wysokiej jakości sprzęt techniczny Tworzenie bazy rekreacyjnej i programów fakultatywnych, wykorzystanie lokalnych środowisk artystycznych. Sprzedaż oferty weekendowej u źródła , czyli w głównych punktach recepcji ruchu delegacyjnego.

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument