Tworzenie biznesplanu - Notatki - Biznesplan - Część 5, Notatki'z Zarządzanie biznesem. Warsaw School of Economics
Henryka
Henryka22 marca 2013

Tworzenie biznesplanu - Notatki - Biznesplan - Część 5, Notatki'z Zarządzanie biznesem. Warsaw School of Economics

PDF (946 KB)
40 strona
898Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach przedstawiane zostają zagadnienia z biznesplanu: tworzenie biznesplanu. Część 5.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 40

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 40 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 40 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 40 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 40 pages

Pobierz dokument

PRZYKŁADOWE DZIEDZINY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (4)

internetowy portal jeździectwo językowa szkoła jubiler kancelaria adwokacka kantor kasyno gry kawiarnia kemping kino klub kominiarz komis komputerowe usługi konferencje – organizacja konsulting kopalnia korepetycje kort tenisowy kosmetyczne usługi kowalstwo krawiec kręgielnia

docsity.com

PRZYKŁADOWE DZIEDZINY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (5)

kserograficzne usługi księgarnia kurierskie usługi kursy tańca kwiaciarnia laboratorium medyczne lakiernictwo lekarz leasing lodziarnia logistyka lombard lotnicze przewozy magazyn magiel malarz maklerski dom marketingowe badania meblarstwo mięso –produkcja modelki – agencja muzycy – zespoły muzyczne

docsity.com

PRZYKŁADOWE DZIEDZINY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (6)

nauka jazdy nieruchomości – agencja nieruchomości – zarządzanie notariusz ogrodnik optyk opieka nad dziećmi paintball parking pensjonat pieczarkarnia piekarnia pielęgniarstwo pizzeria pogrzebowe usługi pogotowie ratunkowe poligrafia pralnia produkcja projektowe biuro przedszkole przychodnia lekarska pub recycling

docsity.com

PRZYKŁADOWE DZIEDZINY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (7)

restauracja rolnik rybak salon samochodowy sauna schronisko dla zwierząt sklep solarium spedycja sprzątanie stacja benzynowa stolarz stomatolog studio nagrań szambo – wywóz szewc szklarz szkoła szpital ślusarz tartak taxi teatr

docsity.com

PRZYKŁADOWE DZIEDZINY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (8)

telekomunikacja telemarketing telewizja tłumaczenia transport turystyczne biuro ubezpieczenia utylizacja odpadów weterynarz wierzytelności – obrót wizażysta wróżbiarstwo wulkanizacja wydawnictwo wypożyczalnia zegarmistrz żłobek

docsity.com

NAZWA PRZEDSIĘBIORCY (FIRMA)

Wymogi stawiane idealnej nazwie: 1) zgodna z przepisami 2) zrozumiała, jednoznaczna 3) krótka, prosta - łatwa do wymówienia i zapamiętania 4) informuje o branży, rodzaju prowadzonej działalności 5) wzbudza zaufanie, pozytywne skojarzenia 6) oryginalna, odróżnia od konkurencji

Wymóg prawny – obok nazwy oznaczenie formy prawnej

Rodzaje nazw: 1) opisowe 2) sugestywne, skojarzeniowe 3) abstrakcyjne

docsity.com

ŹRÓDŁA DOBRYCH NAZW

imiona i nazwiska założycieli inicjały założycieli łacina, greka i inne języki obce historia legendy, baśnie, mity sztuczne nazwy z użyciem prefiksów i sufiksów: pro, eko, euro, art, max, inter, ex,

im, pol, skrótowce nazwy abstrakcyjne

docsity.com

ZNAK FIRMOWY

Możliwe formy znaków firmowych: 1) logotyp – słowne (literowe) wyrażenie nazwy 2) symbol – graficzne wyrażenie nazwy

Rodzaje znaków firmowych: 1) znaki symboliczne 2) znaki inspirowane heraldyką 3) znaki inspirowane liternictwem 4) znaki abstrakcyjne 5) znaki inspirowane nazwą organizacji 6) znaki będące formą anatomiczną 7) znaki inspirowane naturą i światem zwierząt

docsity.com

KOLOR FIRMOWY

Ciemne – powaga, wysoki prestiż, tradycja Jasne, żywe – otwartość, nowoczesność Jaskrawe – dynamizm, aktywność Pastelowe – finezja, delikatność Metaliczne – przepych, bogactwo, elegancja

docsity.com

OBSZAR DZIAŁALNOŚCI

osiedle, ulica, wieś, osada

miasteczko

dzielnica miasta

miasto, gmina

województwo

region, makroregion (kilka-kilkanaście województw)

część geograficzna kraju (wschód, zachód itp.)

cały obszar Polski

Polska i kraje ościenne

Europa

cały świat

docsity.com

KRYTERIA WYBORU LOKALIZACJI SIEDZIBY I AGEND

1) łatwość dostępu, dojazdu, parkowania - przy ciągach komunikacyjnych

2) centra przemysłowe, handlowe, usługowe, finansowe, turystyczne

3) bliskość rynku zaopatrzenia (surowce, towar, energia)

4) bliskość rynku zbytu

5) niska cena siły roboczej

6) brak ograniczeń prawnych (np. ochrona środowiska)

7) ulgi lokalne (np. w podatku dochodowym, specjalne strefy ekonomiczne, strefy wolnocłowe)

docsity.com

FORMY WŁASNOŚCI

1) własność indywidualna (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą)

2) własność grupowa (spółka, spółdzielnia)

docsity.com

DETERMINANTY WYBORU FORMY PRAWNEJ

1) rodzaj działalności 2) liczba wspólników 3) skala działalności

docsity.com

KONSEKWENCJE WYBORU FORMY PRAWNEJ

1) własnościowe (dochodowe i decyzyjne) 2) podatkowe 3) kosztowe 4) prawno-administracyjne 5) odpowiedzialność za zobowiązania

docsity.com

FORMY PRAWNE

1) indywidualny przedsiębiorca (wpis do ewidencji działalności gospodarczej)

2) spółka cywilna

3) spółki handlowe: a) spółki osobowe:

spółka jawna spółka partnerska spółka komandytowa spółka komandytowo-akcyjna

b) spółki kapitałowe: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka akcyjna

docsity.com

FORMA JEDNOOSOBOWA – WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

rejestracja poprzez złożenie wniosku w Urzędzie Gminy (Dzielnicy)

nazwa musi zawierać imię i nazwisko właściciela: Usługi szewskie – Jan Szewczyk Fryzjerstwo damskie – Janina Drut

docsity.com

ZALETY I WADY FORMY JEDNOOSOBOWEJ

Zalety: niski koszt założenia łatwość założenia, prowadzenia, likwidacji możliwość wyboru różnych form opodatkowania

Wady: odpowiedzialność za zobowiązania firmy całym majątkiem brak możliwości przyjęcia wspólnika z kapitałem

docsity.com

SPÓŁKA CYWILNA

nie jest przedsiębiorcą wspólnicy rejestrują działalność oddzielnie jako osoby fizyczne prowadzące

działalność gospodarczą tworzona na podstawie umowy firma powinna zawierać imiona i nazwiska wszystkich wspólników oraz określenie

formy prawnej: Krawiectwo damskie – Jan Nowak i Józef Kowalik spółka cywilna (Spółka

Cywilna) Budmet – Karol Wasiak i Cyryl Mikuła S.C.

docsity.com

ZALETY I WADY SPÓŁKI CYWILNEJ

Zalety: niski koszt założenia łatwość założenia, prowadzenia i likwidacji możliwość wyboru różnych form opodatkowania brak wymogów prawnych co do rodzaju i wielkości wnoszonych wkładów duża dowolność kształtowania postanowień umowy spółki

Wady: kolektywne zarządzanie solidarna odpowiedzialność wspólników całym majątkiem za zobowiązania

spółki brak możliwości zaciągania zobowiązań i nabywania uprawnień przez spółkę brak zdolności prawnej

docsity.com

SPÓŁKA JAWNA

wymóg zawarcia umowy na piśmie oraz wpisu do KRS umowa winna zawierać: firmę i siedzibę wkłady wnoszone przez wspólników i ich wartość przedmiot działalności spółki czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony  powstaje z chwilą wpisania do KRS

firma spółki powinna zawierać nazwiska albo firmy wszystkich wspólników (kilku lub jednego z nich) oraz oznaczenie formy prawnej „spółka jawna” (sp. j.), np.: „Jerzy Bobak, Jan Tur spółka jawna” „Usługi transportowe - Marian Dąbek i spółka” (sp. j.)

docsity.com

ZALETY I WADY SPÓŁKI JAWNEJ

Zalety: stosunkowo niski koszt założenia łatwość prowadzenia różne formy opodatkowania brak wymogów co do wysokości wkładów duża dowolność w kształtowaniu postanowień umowy możliwość ujawnienia w nazwie spółki nazwiska tylko jednego wspólnika

Wady: koszt rejestracji i zmian w KRS-ie solidarna odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki całym

majątkiem, gdy brak możliwości ich pokrycia z majątku spółki kolektywne zarządzanie brak osobowości prawnej

docsity.com

SPÓŁKA PARTNERSKA

Tworzona przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu pod wspólną firmą

Partnerzy – wyłącznie osoby fizyczne uprawnione do wykonywania wolnego zawodu (adwokaci, aptekarze, architekci, biegli rewidenci, brokerzy ubezpieczeniowi, doradcy podatkowi, inżynierowie budownictwa, księgowi, lekarze, weterynarze, notariusze, pielęgniarki, położne, radcy prawni, rzecznicy patentowi, rzeczoznawcy majątkowi, tłumacze przysięgli)

Wymóg zawarcia umowy spółki w formie aktu notarialnego oraz wpisu do KRS – powstaje z chwilą wpisania do KRS

Firma powinna zawierać nazwisko przynajmniej jednego partnera z dodatkiem „i partnerzy” albo „spółka partnerska” oraz określenie zawodu wykonywanego w spółce: „Jan Kowalski i partnerzy – doradcy podatkowi” (sp. p.)

docsity.com

ZALETY I WADY SPÓŁKI PARTNERSKIEJ

Zalety: brak wymagań odnośnie kapitału spółka odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania ograniczenie odpowiedzialności partnera za zobowiązania powstałe w

wykonywaniu wolnego zawodu przez pozostałych partnerów (odpowiada tylko za swoje działania, a nie za błędy innych partnerów)

możliwość wyboru podatkowej KPR jednoznaczne określenie działalności w nazwie możliwość ujawnienia w nazwie spółki nazwiska tylko jednego partnera

Wady: możliwość działalności spółki wyłącznie w zakresie wykonywania zawodu wymóg sporządzenia umowy w formie aktu notarialnego koszt rejestracji w KRS kolektywne zarządzanie brak osobowości prawnej

docsity.com

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Co najmniej jeden wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia, całym swoim majątkiem (komplementariusz), a odpowiedzialność przynajmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona do wysokości sumy komandytowej.

Wymóg zawarcia umowy w formie aktu notarialnego i rejestracji w KRS – powstaje z chwilą wpisania do KRS

Firma spółki musi zawierać nazwisko przynajmniej jednego komplementariusza oraz dodatkowe oznaczenie „spółka komandytowa” („sp. k.”): „Betonpol - Jan Kowalski i wspólnicy – spółka komandytowa”

Jeżeli komplementariuszem jest osoba prawna, firma spółki powinna zawierać pełne brzmienie firmy (nazwy) tej osoby prawnej z dodatkowym oznaczeniem „spółka komandytowa”

Nazwisko komandytariusza nie może być zamieszczone w firmie spółki (jeżeli jest, osoba ta odpowiada wobec osób trzecich jak komplementariusz)

docsity.com

ZALETY I WADY SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ

Zalety: brak określonych wymagań co do sumy komandytowej ograniczenie odpowiedzialności komandytariusza za zobowiązania spółki do

wysokości sumy komandytowej możliwość działania komandytariuszy w imieniu spółki wyłączne w

charakterze pełnomocników

Wady: wymóg sporządzenia umowy w formie aktu notarialnego, rejestracja w KRS konieczność prowadzenia pełnej księgowości kolektywne zarządzanie przez komplementaiuszy brak osobowości prawnej

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 40 pages

Pobierz dokument