Arbergologia - Notatki - Turystyka, Notatki'z Hotelarstwo i Turystyka
Grzegorz
Grzegorz14 czerwca 2013

Arbergologia - Notatki - Turystyka, Notatki'z Hotelarstwo i Turystyka

PDF (75 KB)
4 strony
811Liczba odwiedzin
Opis
Turystyka: notatki z zakresu turystyki przedstawiające arbergologię czyli naukę, wiedzę o hotelarstwie.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 4
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument

ORGANIZACJA PRACY W HOTELARSTWIE

5 września 2009

1. ARBERGOLOGIA – nauka, wiedza o hotelarstwie. Tac hostes – oznacza gościa jak i gospodarza. Hotelarstwo łączy w sobie 3 pojęcia: - usługi, - produkcji, - handlu Z przewagą działalności usługowej. W znaczeniu społecznym jest to działalność usługowa, polegająca na udzielaniu gościny przyjezdnym. Zaspokojenie potrzeb wypoczynku, pożywienia, noclegu, higieny, opieki nad zdrowiem i mieniem.

2. PODSTAWĄ HOTELARSTWA i jego misją jest oferowanie gościny, tworzenie klimatu zaufania, osobiste zajmowanie się gościem a z tego wynika bezwzględna potrzeba personalizacji i indywidualizacji usług hotelarskich.

3. Być hotelarzem: - grzeczność stosowana we wszystkich formach życzliwej obsługi i informowania gości, - szacunek wyrażany w stosunku do gościa oraz atmosfera przyjaźni, - zdolności zrozumienia drugiego człowieka istotne w nawiązywaniu kontaktu z gościem i umiejętnym prowadzeniem rozmowy, - gotowość niesienia pomocy przejawiającej się w życiowym podejściu do gościa oraz oferowaniu usług dodatkowych. Wspólna idea istniejąca wśród grupy pracowników, która wywołuje entuzjazm, poświęcenie i silną troskę o honor grupy.

4. Wszyscy jako istoty ludzkie posiadamy podstawowe potrzeby, takie jak: - potrzeba bycia docenianym za swoją osobowość i wysiłki by dobrze wykonywać swoją pracę, - potrzeba bycia rozpoznawalnym jako konkretna osoba oraz by zwracano się do Ciebie imiennie, - potrzeba bycia traktowanym w sposób uprzejmy z godnością, szacunkiem, uczciwie, szczerze,

ORGANIZACJA PRACY W HOTELARSTWIE

5 września 2009

- potrzeba bycia witanym ze szczególną serdecznością, ciepło, po przyjacielsku, z uśmiechem, - potrzeba wzajemnego świadczenia sobie małych grzeczności, np.: otwieranie drzwi, - wolimy postawę pracy Z LUDŹMI a NIE DLA LUDZI, - niektóre informacje muszą być przekazywane w formie pisemnej, jednakże gdy jest to możliwe bardziej pożądane jest komunikowanie ustne, wymiana poglądów, pytań czyni taki kontakt bardziej osobisty, - jeśli musimy przyjąć naganę (uwagi) doceniamy udzielenie jej na osobności, aby zachować twarz, szczędzić zażenowania i poniżenia, - jeśli my lub członkowie naszych rodzin zachorują lub jeśli w rodzinnie zdarzy się śmierć, zależy nam na słowach otuchy i wyrazach współczucia.

5. Wysoki poziom kultury osobistej hotelarza sprzyja rozwojowi dobrych stosunków między pracownikami i wiąże się jak najściślej z kulturą pracy, która obejmuje warunki pracy, organizację, wyposażenie techniczne, poziom wykształcenia ogólnego i zawodowego jego stosunek do pracy, umiejętność współczucia z kolegami, podwładnymi, przełożonymi i gośćmi hotelu.

6. Złote rady pracownika recepcji: - recepcja hotelowa obsługiwana jest przez pracowników odpowiednio wykwalifikowanych i umundurowanych przez całą dobę, -m zmiany na stanowisku pracy są tak organizowane i przeprowadzane, aby nie były zauważane dla gości i nie powodowały przerw w ich obsłucha, - znajomość hotelu, rodzaju pokoi, lokali gastronomicznych, a także godzin otwarcia punktów usługowych należy do pakietu podstawowych wiadomości, jakimi legitymują się pracownicy recepcji, - pracownik recepcji nigdy nie odsyła gościa do innego działu lub osoby lecz stara się załatwić sprawę, - pracownik recepcji obsługuje gościa zawsze stojąc. Siedzenie jest czasem usprawiedliwione, lecz tylko wtedy gdy pracownik wypisuje fakturę, obsługuje komputer,

ORGANIZACJA PRACY W HOTELARSTWIE

5 września 2009

- recepcjonista wykazuje zainteresowanie sprawami zgłaszanymi przez gościa , w każdej sytuacji, zachowując takt i spokój, nigdy nie podnosząc głosu, - prowadzenie prywatnych rozmów z pracownikami w obecności gościa jest niedopuszczalne, a już wykluczone jest głośne porozumiewanie się pracowników recepcji z innymi służbami, picie czy jedzenie lub palenie na stanowisku pracy.

7. Być hotelarzem: - korzystanie z wejść pracowniczych przy wchodzeniu i wychodzeniu z hotelu, - korzystanie z wind i schodów przeznaczonych dla pracowników, - używanie wyłącznie toalet i łazienek przeznaczonych dla personelu, - nie używać telefonów znajdujących się w pokojach mieszkalnych (jedyna sytuacja – alarmowa), - do kontaktów wewnętrznych używać telefonów serwisowych, - nie palić w części hotelowej (palenie tytoniu w miejscach wyznaczonych przez recepcję), - nie żuć gumy i nie spożywać posiłków w części hotelowej, - nie wolno spożywać alkoholu w części hotelowej, - mężczyźni ładnie ogoleni - kobiety, oszczędność kosmetyków, bez perfum, ograniczyć biżuterię – zegarek, pierścionek, małe kolczyki, - powinni korzystać z przydzielonych pryszniców przed i po pracy, - utrzymanie pokoi pracowniczych w czystości i porządku jest obowiązkiem pracowników, - zachowanie ciszy, mówienie przyciszonym głosem na terenie hotelu w trakcie pracy i wykonywanie obowiązków – praca nie powinna przeszkadzać gościom, - obcowanie pracowników z personelem, - nie wolno korzystać z miejsc przeznaczonych dla gości, - powinien nosić ciemne obuwie, skarpety oraz czysty i schludny mundur służbowy.

8. Idealne cechy fizyczne pracowników: - sprawność i dobra kondycja fizyczna, - postawa wyprostowana, zgrabna sylwetka,

ORGANIZACJA PRACY W HOTELARSTWIE

5 września 2009

- odporność na zmęczenie, - praca wielogodzinna w dzień, w nocy w postawie stojącej wymagającej chodzenia, - w czasie poruszania się pracownik powinien pamiętać, że gość ma zawsze pierwszeństwo, - opanowanie mimiki twarzy – umiejętność panowania i kontrolowania nad wyrazem swojej twarzy, - panowanie nad gestami i odruchami, - eliminowanie gestykulacji.

9. Cechy psychiczne pracowników hotelarstwa: - wysoka kultura osobista, zawodowa (składa się na nią poczucie taktu, znajomość form i zwyczajów towarzyskich, dyskrecja, opanowanie, życzliwość, cierpliwość, powściągliwość, wyrozumiałość, wysoko pojęte poczucie obowiązku i odpowiedzialności, - poczucie godności osobistej, - umiejętność zachowania właściwego dystansu (uprzejmość a nie poufność), uczciwość, - umiejętność zachowania dystansu, - realność w zapamiętywaniu nazwisk i spostrzegawczość, - wymóg umiejętności logicznego rozumowania oraz logicznego formułowania wniosków, - dokładność i rzetelność przy każdej czynności, - umiejętność samokrytyki, - posiadanie zmysłu organizacyjnego, - zamiłowanie oraz chęć stałego podnoszenia swoich kwalifikacji i ogólnego poziomu umysłowego, - posiadanie zdolności oraz chęci do nauki języków obcych.

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument