Polski Czerwony Krzyż - Notatki - Historia, Notatki'z Historia. University of Warsaw
Aleksander88
Aleksander8829 marca 2013

Polski Czerwony Krzyż - Notatki - Historia, Notatki'z Historia. University of Warsaw

RTF (37 KB)
2 strony
423Liczba odwiedzin
Opis
Historia i filozofia: notatki przedstawiające Polski Czerwony Krzyż.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Polski Czerwony Krzyż 1. LOKALIZACJA PLACÓWKI: Polski Czerwony Krzyż, Zarząd Rejonowy, Ul. Mickiewicza 2 64-100 Leszno2. CELE DZIAŁANIA PLACÓWKI:Polski Czerwony Krzyż to organizacja pożytku publicznego. Organizacja powstała 18 stycznia 1919 jako Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża, od 1927 r nosi nazwę Polski Czerwony Krzyż i posługuje się skrótem PCK . Polski Czerwony Krzyż działa na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 1964 r. o Polskim Czerwonym Krzyżu. PCK posiada osobowość prawną. Działa na zasadzie dobrowolności, wspomagając władze publiczne w działalności humanitarnej. Podstawową ideą PCK była pomoc wojskowej służbie zdrowia. Dziś skupia się głównie na pomocy potrzebującym. Polski Czerwony Krzyż posiada statut, w którym opisane są podstawowe zasady PCK. Są to: HUMANITARYZM- PCK zrodzony z troski o niesienie pomocy, podejmuje zarówno na płaszczyźnie międzynarodowej jak i krajowej wysiłki, które mają zapobiec cierpieniom ludzkim. Zmierza do ochrony życia i zdrowia, poszanowania człowieka, wzajemnego zrozumienia, przyjaźni i współpracy. BEZSTRONNOŚĆ- nie czyni różnicy ze względu na narodowość, rasę, wyznanie, pozycję społeczną, przekonania polityczne. NEUTRALNOŚĆ- PCK powstrzymuje się od sporów natury politycznej, rasowej, religijnej i ideologicznej. NIEZALEŻNOŚĆ- PCK jest niezależny. DOBROWOLNOŚĆ- PCK czyni pomoc dobrowolnie, bez chęci zysku. JEDNOŚĆ- w każdym kraju działa PCK. Powinien być on otwarty na wszystkich i obejmować swą humanitarna działalnością cały kraj. POWSZECHNOŚĆ- PCK niesie pomoc ludziom na całym świecie.PCK obejmuje: Propagowanie Honorowego Krwiodawstwa Funkcję opiekuńczą- zajmują się tym siostry zakonne (w Lesznie nie jest prowadzona taka działalność). System opieki nad chorym Działalność wychowawczą dzieci i młodzieży Obozy dla dzieci niepełnosprawnych- opiekują się tam nimi rówieśnicy (licealiści). Niestety rzadko występuje to zjawisko z powodu braku sponsorów. Obozy są organizowane raz w roku i przynoszą bardzo dobre efekty wychowawcze. Szkolne koła (15 osobowe) Szkolenia medyczno- sanitarne (dawniej za darmo, dziś trzeba opłacać instruktorów, więc jest mało chętnych). PCK wydaje po szkoleniu certyfikaty UE. Działalność w przypadku kataklizmu lub katastrofy: zorganizowanie transportu i paczek (w 1997 roku podczas powodzi dzięki PCK pomoc otrzymało tysiące ludzi, dzięki ofiarności mieszkańców Leszno było na 14 pozycji w kraju). Działalność oświatowo- zdrowotną- klub Wiewiórka głównie działalność w szkołach Działalność opiekuńczą- odwiedzanie przez SIMÓW (młodzież działająca w PCK) dzieci w szpitalu dziecięcym. 3. STRUKTURA ORGANIZACYJNA:PCK jest jedyną taką organizacją. Składa się z: Zarządu Głównego w Warszawie Zarządu Okręgowego składającego się z ośmiu osób. Zarząd Rejonowy w tym przypadku w Lesznie. Rady Reprezentantów Rejonowej Rady Honorowych Dawców Krwi Młodzieżowej Rady Rejonowej Podstawowych Kół Polskiego Czerwonego Krzyża (przy zakładach pracy i szkołach) Kół Honorowych Dawców Krwi- osoby dorosłe i młodzież. (Członkostwo: dorosły 20 zł, młodzież 2zł). Kół Akademickich4. PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW:Nie można ująć dokładnie praw i obowiązków pracowników, gdyż to zależy od danej sytuacji (w przypadku niesienia pomocy pracownicy/ działacze pracują po 20 h na dobę). Jednym słowem są zachowane.5. JAK UZYSKAĆ POMOC W PCK Placówka nie dysponuje środkami finansowymi ani materialnymi, by dawać potrzebującym. Jeśli ktoś potrzebuje pomocy dajemy mu wskazówki, wysyłamy

w zaprzyjaźnione z nami miejsca, gdzie może uzyskać pomoc. 6. FORMY PIERWSZEGO KONTAKTU Z POTRZEBUJĄCYM. Placówka działa na znak potrzebującego lub działaczy, którzy zgłaszają problem. 7. OCENA DOTYCHCZASOWEJ DZIAŁALNOŚCI:Działania historyczne PCK są nieocenione, wysoka oświata zdrowotna, podczas wojny organizacja działała pełną parą. Instytucja bardzo dobrze organizuje pomoc w przypadku zagrożenia (np. wojny, powodzi).Dziś placówka funkcjonuje dostatecznie. Lecz dużo zależy tu od ludzi, którzy działają w PCK, by działali bezinteresownie, otwierali się na pomoc innym ludziom. Dużym plusem PCK są organizowane obozy dla dzieci niepełnosprawnych, stało się to już tradycją i jest to dużym sukcesem. PCK jest prekursorem tych obozów. 8. PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ:Plan podstawowy- mieć środki finansowe na minimum działalności placówki (pieniądze na bieżące rachunki)Plan organizacyjny- - doprowadzić do płynnej działalności PCK. - rozszerzać działalność Honorowego Dawcy Krwi wśród młodzieży, by uczyli się bezinteresownie pomagać ludziom. - dalsze organizowania obozów dla dzieci niepełnosprawnych (30 osobowych), znalezienie finansów. Podtrzymywanie form kontaktów z osobami niepełnosprawnymi (30-60 nowych uczniów).- prowadzenie szkoleń medyczno-sanitarnych (brakuje pieniędzy, lecz może zakłady pracy zdecydują się szkolić swoich pracowników). freeklady

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument