Podstawy zasady ubezpieczeń - Notatki - Ubezpieczenia i ryzyko, Notatki'z Zarządzanie kredytem i ryzykiem. University of Wroclaw
pasozyt
pasozyt11 marca 2013

Podstawy zasady ubezpieczeń - Notatki - Ubezpieczenia i ryzyko, Notatki'z Zarządzanie kredytem i ryzykiem. University of Wroclaw

PDF (109 KB)
1 strona
693Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem: podstawy zasady ubezpieczeń; gwarancje zasad, gwarancje pozaprawne, zasada powszechności.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Podstawy zasady ubezpieczeń. 1. Zasada realności – gdy suma ubezpieczeń gwarantuje pełne zaspokojenie,

wyrównanie w przypadku zaistnienia szkody. 2. Zasada pełności – skierowane pod adresem ubezpieczycieli. 3. Zasada powszechności – najpewniej realizuje się w ubezpieczeniach powszechnych. Gwarancje zasad: - przepisy prawa materialnego - uruchomienie aparatu władzy i sądowniczego - nadzór nad ubezpieczeniami ze strony PUNU (państwowy urząd nadzoru ubezpiecz.) - rzecznik ubezpieczeniowy Gwarancje pozaprawne. - zasobność finansowa zakładu ubezpieczeń (PUNU wydaje licencje tym zakładom,

które posiadają określony kapitał). Zasada pełności zapewnia likwidację szkody bezpośr. jak również zwrot korzyści, których została dana osoba pozbawiona ze względu na powstanie szkody. Szkoda – to wszelki uszczerbek jakiego doznaje majątek ubezpieczonego. Zasada powszechności. - podmiotowa - przedmiotowa Istotą jest to, aby organizacyjne i funkcjonalnie zabezpieczenie każdej jednostce zainteresowanej ubezpieczeniem możliwość korzystania z ubezpieczeń. Prowadzenie działalności ubezpieczeniowej. Zakład ubezpieczeń ze środków czasowo wolnych może czasowo lokować w bankach. Środki te są

oprocentowane przez co może obniżyć koszty usług. Każde ryzyko powinno się samo finansować (wystarczyć na opłaty administracyjne, wypłatę odszkodowań oraz odchylenia).

Zakłady ubez. mogą udzielać pożyczek hipotecznych wysokoprocentowych. Zawarcie ubezpieczenia z zapewnieniem dalszych wymogów zabezpiecza majątek

narodowy przed kataklizmami. Podstawy podziału ubezpieczeń. 1. Przedmiotowe - na życie (osobowe) - zdrowotne (od nieszczęśliwych wypadków) - majątkowe 2. .........................

- dobrowolne – z mocy oświadczenia woli - obowiązkowe – z mocy prawa Ogólne warunki ubezpieczenia. - precyzyjnie określają prawa i obowiązki poszczególnych stron, w polisie oznaczone

zostają strony, przedmiot ubezpieczenia, czas trwania, zabezpieczenia, upusty w składce.

- ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody umyślne, rażące niedbalstwo.

- jeśli wina leży po stronie osoby trzeciej (niedbalstwo lub jest winna danego czynu), ubezpieczycielowi służy ubezpieczenie zwrotne (regres ubezpieczeniowy)

Ubezpieczenia osobowe. - śmierć - uszkodzenie ciała - rozstrój zdrowia

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument