Załadunek, transport, rozładunek - Notatki - Logistyka, Notatki'z Logistyka. Cracow University of Economics
Kamila_S
Kamila_S10 maja 2013

Załadunek, transport, rozładunek - Notatki - Logistyka, Notatki'z Logistyka. Cracow University of Economics

RTF (38 KB)
2 strony
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Ekonomia: notatki z logistyki dotyczące załadunku, transportu oraz rozładunku.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Załadunek-transport-rozładunek ZAŁADUNEK TRANSPORT ROZŁADUNEK PRODUKTU SZYBKO PSUJACEGO SIĘ Zadanie: załadować z "Śnieżka" Chłodnia w Częstochowie Sp. z o.o. towar własnym urządzeniem ładunkowym i transportowym oraz przetransportowanie odbiorcy w m. Tomaszów Maz. i rozładunek u odbiorcy w ciągu jednej doby. Towar: Mrożonki owoców i warzyw Masa towaru: 4 tony (masa towaru w pojeździe) Opakowanie: kartonowe, towar transportowany na palecie Środek transportu: pojazd ciężarowy z nadwoziem chłodniczym Odległośćtransportu: 110km (w jedną stronę) Sposób chłodzenia: za pomocą sprężarkowego agregatuchłodniczego zamontowanego w pojeździe Zgodnie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 19 września 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie składowania i transportu głęboko mrożonych artykułów rolno-spożywczych określono szczegółowe wymagania w zakresie składowania i transportu głęboko mrożonych artykułów rolno-spożywczych: 1) które zostały poddane procesowi mrożenia, z wykorzystaniem powietrza, azotu lub dwutlenku węgla o czystości dozwolonej w kontakcie ze środkami spożywczymi, podczas którego strefa maksymalnego powstawania kryształów lodu jest przekroczona w możliwie najkrótszym czasie, 2) których temperatura końcowa po osiągnięciu stabilizacji termicznej jest stale utrzymywana na poziomie nie wyższym niż -18 C, w każdym punkcie produktu- zwanych dalej "mrożonkami". Środki transportu, pomieszczenia oraz urządzenia chłodnicze wyposaża się we wzorcowane przyrządy mierzące i rejestrujące temperaturę powietrza, w regularnych odstępach czasu. Podczas transportu i składowania mrożonki przechowuje się w stałej temperaturze nie wyższej niż -18 C. Dopuszcza się podwyższenie temperatury mrożonek, nie więcej niż o 3 C: 1) podczas wykonywania czynności załadunku i wyładunku w transporcie; 2) znajdujących się w urządzeniach chłodniczych w sprzedaży detalicznej.Zadanie należy wykonać w trzech etapach: Etap I Załadunek Siły i środki niezbędne do realizacji załadunku. Urządzenie ładunkowe: wózek ręczny Liczba osób: 1 Załadunek odbywa się z chłodni do pojazdu-chłodni, po rampie ładunkowej lub lukach załadowczych, palet z towarem wózkiem ręcznym. Etap II Transport Siły i środki niezbędne do realizacji załadunku. Środek transportowy pojazd ciężarowy z nadwoziem chłodniczym chłodzonym za pomocą

agregatu chłodniczego sprężarkowego z czynnikiem chłodzącym bezpiecznym dla środowiska typu: R134a, R403b, które ulegają w atmosferze szybkiej biodegradacji. Liczba osób: 1. Etap III Rozładunek Urządzenie ładunkowe: zabezpiecza odbiorca (może być wózek widłowy) Liczba osób: 1

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument