Wskaźniki rozwoju ekonomicznego - Notatki - Makrosocjologia, Notatki'z Makrosocjologia. Pomeranian Medical University in Szczecin
olly_87
olly_878 marca 2013

Wskaźniki rozwoju ekonomicznego - Notatki - Makrosocjologia, Notatki'z Makrosocjologia. Pomeranian Medical University in Szczecin

PDF (104 KB)
1 strona
357Liczba odwiedzin
Opis
Notatki dotyczące tematów z dziedziny makrosocjologii: wskaźniki rozwoju ekonomicznego; miary ubóstwa w świecie,
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Wskaźniki rozwoju ekonomicznego:

a) PKB (GNP – Gross National Product) to bieżąca wartość rynkowa

sumy dóbr i usług finalnych wytwarzanych przez gospodarkę danego państwa w okresie 1 roku

b) Wysokość rocznego dochodu w dolarach na 1 mieszkańca albo

wykształcenie, zdrowotność itp.

c) HDI (Human Development Index) – próba skorygowania i ujednolicenia różnych wskaźników, prezentuje wyniki na jednej

liście, grupuje państwa na 3 typy: wysoko rozwinięte (polska jest tu

na 50 – 60 miejscu), średnio rozwinięte i słabo rozwinięte

d) wskaźnik rozwoju odniesiony do płci (GRDI) – różnica między wskaźnikiem ogólnym rozwoju, a wskaźnikiem odniesionym do

kobiet

Miary ubóstwa w świecie :

PKB, roczny dochód w USD na 1 mieszkańca, procent ludzi

umierających przed 40 r.ż., procent analfabetów powyżej 15 r.ż.,

procent ludzi bez dostępu do opieki zdrowotnej, procent dzieci powyżej

5 lat, które nie osiągają właściwej wagi

Wskaźniki derywacji (niezaspokojenia potrzeb): poziom bezrobocia,

niedostatek wyposażenia miejsca zamieszkania, długotrwałe choroby uniemożliwiające działalność gospodarczą, stopa śmiertelności, liczba

osób korzystających z pomocy społecznej

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument