Dwa rodzaje podmiotów - Notatki - Finanse publiczne, Notatki'z Finanse Publiczne. University of Lódz
kociak
kociak6 marca 2013

Dwa rodzaje podmiotów - Notatki - Finanse publiczne, Notatki'z Finanse Publiczne. University of Lódz

PDF (77 KB)
1 strona
917Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu finasów publicznych: dwa rodzaje podmiotów; organy państwowe, organy jednostek samorządu terytorialnego, rodzaje majątku publicznego.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Dwa rodzaje podmiotów: 1. organy państwowe 2. organy jednostek samorządu terytorialnego

Organy te posiadają prawo stanowienie norm prawnych, generalnych oraz kompetencje nie państwowe służące do stanowienia norm indywidualnych. Osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne, które posiadają określone uprawnienia i obowiązki prawne, lecz w niektórych stosunkach finansowo-pranych są podmiotami biernymi. Skarb państwa, budżet państwa, NBP Państwo dysponuje określonym majątkiem publicznym. Rodzaje majątku:

- środki pieniężne - akcje - udziały - wierzytelności - nieruchomości zabudowane (drogi publiczne, budynki) - grunty - ruchomości (wyposażenie, pojazdy, maszyny, księgozbiory)

Działając w płaszczyźnie majątkowej państwo działa jako skarb państwa. Skarb państwa – jest osobą prawną reprezentującą państwo w stosunkach majątkowych z osobami fizycznymi i prawnymi. Jest to specyficzna osoba prawna, składająca się z szeregu jednostek organizacyjnych na różnych szczeblach.

Organu skarbu państwa – określa specjalna ustawa. Skarb państwa działa w sferze stosunków majątkowych i finansowych przy pomocy 2 zabiegów:

- władczych (podatki, opłaty, cła) - w chodząc w stosunki cywilno-prawne zawierając umowy tworząc spółki

Skarb państwa posiada 2 rodzaje władzy:

- wynika z prawa własności mienia państwowego

- wynikające z możliwości zastosowania przymusu w zakresie ustalania rodzaju określonych dochodów i realizowania określonych wydatków.

Pewne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej są jednak jednostkami organizacyjnymi skarbu państwa, mają one kompetencje z prowadzenia gospodarki bieżącej, nie jest możliwe wykonywanie całej działalności przez jeden centralny urząd. Podstawowe kompetencje finansów i majątku są skupione w sferze zadań głównych organów reprezentujących interes skarbu państwa:

- Minister właściwy ds. skarbu państwa - Minister właściwy ds. finansów publicznych

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument