Społeczeństwo przedprzemysłowe, przemysłowe i poprzemysłowe - Notatki - Makrosocjologia, Notatki'z Makrosocjologia. Pomeranian Medical University in Szczecin
olly_87
olly_878 marca 2013

Społeczeństwo przedprzemysłowe, przemysłowe i poprzemysłowe - Notatki - Makrosocjologia, Notatki'z Makrosocjologia. Pomeranian Medical University in Szczecin

PDF (129 KB)
2 strony
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki dotyczące tematów z dziedziny makrosocjologii: społeczeństwo przedprzemysłowe, przemysłowe i poprzemysłowe; koncepcja Bella.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Społeczeństwo przedprzemysłowe, przemysłowe i

poprzemysłowe

Społeczeństwo pierwotne (plemienne):

- stosunkowo małe

- byt materialny oparty na rolnictwie, zbieractwie, myślistwie,

rybołówstwie itp.

- technika wytwarzania oparta na manualnej pracy ludzkiej - podział ról społecznych ze względu na płeć

- wysoka pozycja ludzi starych

- kultura przedpiśmienna – ustny i bezpośredni przekaz tradycji

Społeczeństwo przedprzemysłowe (feudalne, tradycyjne): - istniały od średniowiecza do II poł. XIX wieku w Europie i Azji

- byt materialny opierał się na rolnictwie (2/3 ludzi)

- technika oparta na pracy manualnej ludzi, sile pociągowej zwierząt

oraz na odnawialnych źródłach energii - struktura demograficzna – dominowały małe rolnicze wioski,

siedziby właścicieli oraz przedprzemysłowe miasteczka

- silna odrębność między wsią (rolnictwo), a miastem (rzemiosło,

handel, życie religijne, umysłowe, administracja)

- silne zróżnicowanie społeczne – podział na stany do których przynależność jest prawnie uregulowana

- elitarna kultura piśmienna

Społeczeństwo przemysłowe (nowoczesne, kapitalistyczne,

industrialne) - ukształtowało się w Europie w XIX wieku i rozwinęło się na początku

XXw.

- związane z rewolucją przemysłową

- technika produkcji dóbr i usług oparta na pracy uprzedmiotowionej (maszyny i urządzenia) oraz źródłach energii (ropa, węgiel itd.)

- powstanie milionowych aglomeracji miejskich

- zmiana struktury zawodowej społeczeństwa, utrata dominacji przez

chłopów na rzecz robotników

- duża mobilność horyzontalna (ze wsi do miast) - społeczeństwo jest miejskie w sensie demograficznym i społeczno –

kulturowym

- w kulturze standaryzacja wyrobów, sformalizowanie wzorów

zachowań, racjonalizacja ludzkich działań, umasowienie kultury (rola mediów), uniformizacja postępowania

Społeczeństwo poprzemysłowe (postindustrialne) (koncepcja Bella)

- technika produkcji dóbr i usług oparta na automatyzacji,

mechanizacji, komputeryzacji, rola człowieka ograniczona do uruchamiania urządzeń i ich kontroli; źródła energii – gaz, prąd (z

elektrownii jądrowych)

- podstawą jest produkcja i zdobywanie informacji wspomaganych

przez technologię - wzrost zatrudnienia w sektorze 3 (usługowym) – ponad 50% ludzi

docsity.com

- społeczeństwo wielkomiejskie, urbanizacja, zanik podziału na miasto

i wieś

- krytyka industrializmu, ruchy ekologiczne

Jest to społeczeństwo masowe w sensie: a) ekonomicznym – wytwarzanie dóbr i usług zdominowane jest

przez wielkie korporacje, które wytwarzają produkt w ogromnych

ilościach

b) społecznym – ludzka aktywność przejawia się w działaniach w dużych skupiskach np. hale fabryczne

c) powstawanie eksterytorialnych ośrodków twórczości kulturalnej

(ponad podziałami) – tworzą wartości kultury dla całych mas

ludności, rozprowadzane wśród milionów za pomocą mass mediów

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument