Międzynarodowe Centra Finansowe - Notatki - Finanse i bankowość - Część 1, Notatki'z Bankowość i finanse. University of Silesia in Katowice
lilly_of_the_valley
lilly_of_the_valley19 marca 2013

Międzynarodowe Centra Finansowe - Notatki - Finanse i bankowość - Część 1, Notatki'z Bankowość i finanse. University of Silesia in Katowice

PDF (181 KB)
8 strona
5Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu finansów i bankowości: międzynarodowe centra finansowe; giełdy Część 1.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 8
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 8 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 8 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 8 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 8 pages
Pobierz dokument

Międzynarodowe Centra Finansowe Międzynarodowe Centa Finansowe koncentrują międzynarodowe działalności kredytowe banków, emisje międzynarodowych papierów wartościowych (obligacji i akcji), operacji walutowych i ubezpieczeniowych1. Cechy, które decydują o tym, czy dany obszar można nazwać światowym centrum finansowym2:  liczba działających banków zagranicznych,  udział działalności prowadzonej w walutach obcych,  udział działalności prowadzonej przez nierezydentów3,  rozmiar rynku pieniężnego, walutowego, kapitałowego,

kredytowego, pochodnych instrumentów finansowych i ubezpieczeniowego.

Międzynarodowe centra finansowe obowiązują elastyczne regulacje prawne i podatkowe, co stwarza dla działających banków możliwość zaoferowania lepszych warunków świadczonych usług. Im większa ilość działających banków, operowanie olbrzymimi sumami to czynni te rynki bardzo płynnymi. Międzynarodowe centra finansowe mają bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturę telekomunikacyjną, transportową oraz nieograniczony dostęp do biur i personelu biurowego. Uczestnicy rynków finansowych kierują się następującymi kryteriami w wyborze centrum finansowego4:  płynność rynku,  przejrzystość rynku,  warunki opodatkowania dochodów,  wysokość kosztów transakcyjnych,  stabilności systemu politycznego kraju goszczącego,  stabilności systemu ekonomicznego kraju goszczącego,  dostępność wykwalifikowanej kadry,

Najbardziej znane na świecie centra finansowe to Londyn, Nowy Jork i Tokio. Drugorzędne znaczenie Paryż, Frankfurt, Zurych, a dalekowschodnie to Singapur, Hongkong, Sydney. Londyn jest najstarszym centrum finansowym na świecie. Powstał w XII w., a jego prawdziwy rozwój nastąpił w XIX w., kiedy Imperium Brytyjskie było największą potęgą handlową i przemysłową świata. W 1885r. działały w Londynie 22 banki zagraniczne, depozyty zgromadzone w bankach o wartości 120 mln funtów potwierdzały potęgę tego centrum finansowego. Po II wojnie światowej większe

1 Ibidem, str. 32 2 E.Pietrzak, M.Markiewicz Finanse,Bankowość…, str.32 3J.K.Solarz Międzynarodowy system finansowy…, str. 71 4 E. Pietrzak, M.Markiewicz Finanse,Bankowość…, str.32

znaczenie jako światowe centrum zyskał Nowy Jork5 - miał na to wpływ wzrost dolara jako waluty transakcyjnej oraz rola spółek amerykańskich na świecie. Znaczenie Londynu wzrosło po zniesieniu ograniczeń walutowych w 1979r., i dokonanie reformy systemu giełdowego. Reforma „Big Bang” wprowadziła najważniejsze zmiany w ciągu jednego dnia 27.10.1986r. Londyn jako miasto znane z kultury otwartości, przyjmujące do siebie zagraniczne firmy, a także posiadające tradycje handlowe ma pozytywny wpływ na rozwój usług finansowych. Statusowi Londynu jako głównemu centrum finansowemu świata sprzyjają m.in. takie czynniki jak6:  koncentracja wielu instytucji finansowych i firm w jednym

miejscu, przyczyniające się do oszczędności płynącej ze skali operacji,

 położenie między amerykańską i azjatycką strefą czasową, dzięki czemu działające w Londynie instytucje są częściej czynne w tych samych godzinach co instytucje nowojorskie i tokijskie,

 obecność wysokiej klasy specjalistów, a także personelu pomocniczego,

 bardzo dobrze rozwinięta infrastruktura transportowa i telekomunikacyjna,

 korzystny system podatkowy,  język angielski jako język urzędowy

Londyn jest miastem, w którym znajduje się największy rynek walutowy, kapitałowy, pieniężny, eurowalutowy. Ponad 75% działalności emisyjnej i dotyczącej obrotu na rynku wtórnym euroobligacji odbywa się właśnie tam. Londyn jest najbardziej płynnym i najmniej kosztownym rynkiem finansowym. Cechy te powodują, iż rynek londyński wykonuje się najwięcej międzynarodowych operacji finansowych. Obecnie Londyn jest najważniejszym centrum rynku eurodolara, euronot, euroobligacji i wtórnego rynku euroakcji. Dzienne obroty dewizowe oraz udział w rynku poszczególnych państw Państwo Obroty (mld USA) Udział w rynku (proc.) Wielka Brytania 637 504 753 32,5 31,1 31,3 Stany zjednoczone

351 254 461 17,9 15,7 19,1

Japonia 136 147 199 6,9 9,1 8,3 Singapur 139 101 125 7,1 6,2 5,2 Niemcy 94 88 118 4,8 5,4 4,9 Źródło: Bank for International Settlements, www.bis.org.,15.11.2005r. 5 E. Pietrzak, M.Markiewicz Finanse,Bankowość…, str.33 6 E. Pietrzak, M.Markiewicz Finanse,Bankowość…, str.33,34

Nowy Jork Ten rynek nabrał znaczenia dopiero po II ws. Miało to związek ze wzrostem roli dolara jako waluty transakcyjnej i rezerwowej, a także znaczenia wielkich spółek amerykańskich na świecie. Nowojorska giełda jest największa pod względem kapitalizacji giełdowej i rozmiaru zawieranych transakcji. Jej przewaga wynika również z organizacji i wysokiej techniki. Rynek nowojorski jest też największym rynkiem operacji swapowych. Transakcje zawierane są średnio w kwotach ok 100 mln USD ale zdarzają się też transakcje na 500 mln USD. Największe miasto w Stanach Zjednoczonych i zarazem największa metropolia na świecie pod względem powierzchni. Miasto to, jest ogromnym dystryktem finansowym (banki, kancelarie adwokackie itp.) oraz światowym centrum biznesu. Bardzo dużą rolę odgrywają tutaj usługi, a w szczególności handel. Nowy Jork zaliczany jest do najgęściej zaludnionych miejsc w Stanach Zjednoczonych. Liczba mieszkańców miasta przekracza 8 milionów (dane ze spisu w 2000 roku), powierzchnia wynosi 1214 kilometrów kwadratowych, co daje gęstość zaludnienia ok. 10 tys. osób na km kwadratowy. Tokio Wzrost znaczenia Tokio zawdzięcza nie tylko rosnącej sile jena czy potencjałowi gospodarczemu Japonii ale także utworzeniu w 1986 uprzywilejowanego centrum finansowego (podobnie jak w NJ). W latach 80 Japonia osiągnęła drugą po UK pozycję w międzynarodowej działalności bankowej. W latach 90 stała się drugim na świecie międzynarodowym rynkiem finansowym. Kapitalizacja giełdowa Tokio w niektórych latach przewyższała nawet kapitalizację NJ. Na rynku finansowym Japonii działa 250 banków. Jest największym centrum finansowym, handlowym i przemysłowym Japonii. Znajduje się tu m.in. centralna giełda papierów wartościowych organizowane są tutaj światowe targi przemysłowe. Miasto posiada drugi co do wielkości port w Japonii (po Jokohamie) oraz dwa międzynarodowe porty lotnicze (lotnisko Haneda jest 6 co do wielkości i odprawi 41mln. Pasażerów rocznie). Jest jednym z największych miast świata (w aglomeracji tokijskiej- Tokio, Kawasaki, Jokohama, Ciba mieszka ok.30mln ludzi). Aglomeracja tokijska jest ośrodkiem największego okręgu przemysłowego Japonii- Keihin. Jest to najsilniej zurbanizowany i uprzemysłowiony region kraju z nowoczesną komunikacją; wytwarza 30% japońskiej produkcji przemysłowej. Dominuje w nim przemysł maszynowy, środków transportu (w tym stoczniowy), petrochemia, elektroniczny i elektrotechniczny7. Giełdy

7 http://portal.wsiz.rzeszow.pl/plik.aspx?id=11713

Internacjonalizacja największych giełd światowych, mierzona liczbą notowań na nich zagranicznych spółek wskazuje, że najważniejsza jest New York Stock Exchange (NYSE). Drugie miejsce zajmuje London Stock Exchange (LSE). London Stock Exchange (LSE) to czwarta pod względem kapitałowym giełda na świecie. Jest największą giełdą w Europie. Dawna Stock Exchange Tower mieszcząca się na Threadneedle Street została otwarta w 1972 przez królową Elżbietę II jako parkiet giełdy, gdzie kupcy mogli się spotkać i prowadzić interesy. Stało się to w dużej mierze zbyteczne wraz z nadejściem tzw. Big Bang 27 października 1986 roku, gdy premier Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher doprowadziła do deregulacji londyńskiej giełdy, prywatyzując wiele sfer jej działalności, umożliwiając zakup akcji bez udziału maklerów, likwidując przekupne komisje nadzorujące transakcje oraz dopuszczając do handlu akcjami komercyjne banki i firmy ubezpieczeniowe. Pozwoliło to na szybką komputeryzację giełdy, a co za tym idzie rezygnację z handlu akcjami twarzą w twarz8.

New York Stock Exchange (NYSE) - druga co do wielkości obrotów giełda świata, zdetronizowana w 1996 r. przez giełdę NASDAQ. Od kwietnia 2005 New York Stock Exchange Inc., spółka publiczna nastawiona na dochód. Jej siedziba mieści się w Nowym Jorku, pod adresem 18 Broad Street, na rogu Wall Street. Obrót papierami wartościowymi odbywa się w całości elektronicznie. 24 października 1929 roku przeszedł do historii jako czarny czwartek i był pierwszym dniem gwałtownej wyprzedaży akcji na nowojorskiej giełdzie. Mimo próby uspokojenia sytuacji następnego dnia, 28 i 29 października DJIA stracił kolejno 12,82% i 11,73%. Krach z 1929 roku doprowadził do śledztwa komisji senackiej i szerokich zmian regulacyjnych. Największy w historii indeksu dzienny procentowy spadek wartości indeksu Dow Jones Industrial Average zanotowano 19 października 1987 roku. Był to tzw. czarny poniedziałek. Tego dnia DJIA tracił 22,6% swojej wartości. Największy dzienny punktowy spadek indeksu DJIA odnotowano 29 września 2008 roku w trakcie kryzysu finansowego 2007-2008. Giełdę codziennie otwiera ktoś inny, m.in. politycy lub gwiazdy showbiznesu 9.

Tokio Stock Exchange (TSE) - Tokijska Giełda Papierów Wartościowych została utworzona 15 maja 1878 roku jako Tokyo Kabushiki Torihikijo (東京株式取引所) pod kierownictwem ówczesnego ministra finansów Okumy Shigenobu oraz przedsiębiorcy Shibusawy Eiichiego. Handel na giełdzie rozpoczął się 1 czerwca 1878 roku. W 1943 roku giełda w Tokio została połączona z 10 innymi giełdami w największych miastach japońskich. Nippon Shōken Torihikisho została zamknięta wkrótce po zbombardowaniu Nagasaki. Tokijska

8 http://pl.wikipedia.org/wiki/London_Stock_Exchange 9 http://pl.wikipedia.org/wiki/New_York_Stock_Exchange

Giełda Papierów Wartościowych została ponownie otwarta, 16 maja 1949 roku10.

EURONEXT- jest to platforma handlu giełdowego stworzona 22 sierpnia 2000 roku przez giełdy paryską, amsterdamską, brukselską, do których później dołączyła też giełda w Lizbonie.Późnym wieczorem 1 czerwca 2006 roku New York Stock Exchange ogłosiła połączenie (de facto przejęcie) Euronextu. Do porozumienia doszło między zarządami obu spółek. Realizacja transakcji planowana była na sześć miesięcy. Za akcje Euronextu NYSE ostatecznie zaoferowała 7,78 mld euro, czyli 9,96 mld dolarów w gotówce i własnych akcjach. Na czele nowo powstałej spółki NYSE Euronext stanie dotychczasowy prezes giełdy nowojorskiej John Thain. Siedzibą połączonej giełdy będzie Nowy Jork, jej wartość wyniesie ok. 20 mld dolarów i notowane będą na niej firmy o łącznej kapitalizacji ok. 27 bln dolarów. Strony zapowiedziały redukcję kosztów o 375 mln dolarów i powstanie pierwszej prawdziwej globalnej giełdy. Wyścig o Euronext przegrała frankfurcka Deutsche Börse, choć wyceniła spółkę drożej. Niemiecka giełda zapowiedziała jednak, że będzie próbować przekonać do swojej oferty akcjonariuszy Euronextu, którzy podejmą ostateczną decyzję.

Centra finansowe uprzywilejowane Uprzywilejowane centra finansowe (ang. Offshore financial center – OFCs) to ośrodki, w których znaczna część działalności sektora finansowego dotyczy operacji przeprowadzania z nierezydentami. W uprzywilejowanych centrach finansowych banki są zwolnione z wielu regulacji, które obowiązują na pozostałych obszarach. Oznacza to, iż nie występują tam rezerwy obowiązkowe od depozytów, transakcje bankowe są w większości zwolnione z opodatkowania lub podatki są stosunkowo niskie. Ponadto nie ma ograniczeń dewizowych czy limitów oprocentowania. W wielu przypadkach banki OFCs są zwolnione z kontroli nadzorczej, dotyczącej płynności i adekwatności kapitałowej. W większości przypadków centra te zajmują niewielkie obszary takie jak wyspy (Bahamy, Kajmany) ale mogą też wystąpić na kontynencie (Monako, Lichtenstein). Mogą być odrębnymi, niezależnymi państwami (Barbados), jak stanowią autonomiczne terytoria innych państw (wyspy Normandzkie) 11. Nierezydent - w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 2 lit. a) ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe, są osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania za granicą oraz osoby prawne mające siedzibę za granicą, a także inne podmioty mające siedzibę za granicą, posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu; nierezydentami są również znajdujące się za

10 http://pl.wikipedia.org/wiki/Tokyo_Stock_Exchange 11 E. Pietrzak, M.Markiewicz Finanse,Bankowość…, str.36,37

granicą oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez rezydentów12.

Uprzywilejowane centra finansowe Afryka Seszele, Tanger, Liberia, Dżibuti Azja i Oceania Asia Currency Unitas (Singapur), Bankok

International Banking Facilities (Tajlandia), Filipiny, Guam, Hongkong, Japanese Offshore Market, Labuan, Makau, Mairany, Mikronezja, Nauru, Niue, Samoa Zachodnie, Tahiti, Vanuatu, Wyspy Cooka, Wyspy Marshalla

Ameryka Północna, Środkowa i Południowa

Anguilla, Antigua, Antyle Holenderskie, Aruba, Bahamy, Barbados, Belize, Bermudy, Dominikana, Grenada, International Banking Facilities (USA), Kajmany, Kostaryka, Montserrat, Panama, Portoryko, Saint Kitts i Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent i Grenadyny, Turks i Caicos, Urugwaj, Wyspy Dziewicze

Bliski Wschód Bahrajn, Izrael, Liban Europa Andora, Campione, Cypr, Dublin, Gibraltar,

Guernsej, Jersey, Lichtenstein, Londyn, Luksemburg, Madera, Malta, Monako, Niderlandy, Szwajcaria, wyspy Man

Źródło: Offshore financial centres, 23.07.2000r Finansowe centra uprzywilejowane podzielić można na13:  centra główne  centra drugorzędne  centra rejestracji transakcji

Centra główne to najbardziej dojrzałe rynki finansowe, które charakteryzują się bardzo dobrze rozwiniętym systemem rozliczeń i płatności. Są rynkami płynnymi, na których zdobywa się jak i lokuje fundusze. Londyn, Nowy Jork, Tokio Centa drugorzędne to ośrodki pośredniczące w transferze funduszy z regionu do regionu, w których umiejscowione są te centra, w zależności czy region charakteryzuje się deficytem lub nadwyżką wolnych funduszy. Południowo-wschodnia Azja, Liban, Panama, Luksemburg Centra rejestracji transakcji to ośrodki, które funkcjonują głównie dzięki korzystnym preferencjom podatkowym kraju goszczącego tzw. „raje podatkowe”. Nie dochodzi w nich do żadnych fizycznych transakcji, ale wyłącznie do rejestracji depozytów i pożyczek eurowalutowych. Występują dwie kategorie banków międzynarodowych działających w rajach podatkowych: 12 http://pl.wikipedia.org/wiki/Nierezydent 13 E. Pietrzak, M.Markiewicz Finanse,Bankowość…, str.38,39

- banki, które mają biuro i zatrudniają personel bankowy - banki, które nie mają żadnych budynków i wolno im wyłącznie przeprowadzać transakcje między cudzoziemcami tzw. „szyldy”. Uprzywilejowane centra finansowe charakteryzuje:  działalność wielu instytucji finansowych, szczególnie

zaangażowanych w operacje z nierezydentami,  występowanie dużej dysproporcji pomiędzy wartością aktywów i

pasywów wynikających z operacji finansowych z nierezydenatami a tą, wynikającą z obsługi miejsca firmy i osób fizycznych,

 występowanie wszystkich lub wybranych elementów – brak lub niskie obciążenia podatkowe dochodów, niewielkie regulacje finansowe, ochrona tajemnicy bankowej, anonimowość

W głównych i drugorzędnych centrach finansowych znajdują się ważne ośrodki rynku walutowego. Istnieją między nimi wzajemne powiązania, które umacnia liberalizacja międzynarodowych obrotów kapitałowych oraz mechanizm wymienialnej waluty. Narodowe ośrodki walutowe, najbardziej liczące się, istnieją w krajach, w które waluty wymienialne i ciężar gatunkowy w międzynarodowych stosunkach gospodarczych i finansowych jest duży lub najmniej znaczący. Wspólną cechą narodowych rynków walutowych jest funkcjonowanie w krajach, gdzie są rozwinięte rynki pieniężne i kapitałowe. Wstępuje dobrze wykształcona infrastruktura bankowa, doświadczenie w prowadzeniu operacji zagranicznych. Narodowe rynki walutowe funkcjonują w powiązaniu z rynkami towarowymi, pieniężnymi, kapitałowymi i eurowalutowymi. Rynki walutowe umożliwiają eksporterom i importerom sprawne dokonywanie rozliczeń międzynarodowych oraz przeprowadzenie transakcji arbitrażowych. Transakcja arbitrażowa - zwane arbitrażem, to transakcje, których przedmiotem są instrumenty financial futures. Ich podstawowym celem jest zarabianie na różnicy cen w różnych punktach geograficznych lub pomiędzy różnymi rodzajami transakcji futures. Najlepsze centra finansowe Zwycięzcą w klasyfikacji ogólnej i dla regionu Azji i Pacyfiku został Singapur. Zdecydowały o tym rozwój sektora finansowego - który wzrósł w 2004 r. o 17,4% osiągając wartość 11,9 mld USD, co odpowiada 11% PKB oraz obecność 110 międzynarodowych banków, 141 firm ubezpieczeniowych i 250 międzynarodowych funduszy. W gronie rynków kapitałowych, Singapur ma największą giełdę w Azji południowo-wschodniej i rynek dolarowy w całej Azji, jest jednym z największych centrów zarządzania aktywami w regionie Azji i Pacyfiku. Singapur może się także pochwalić dobrymi przepisami dotyczącymi systemu finansowego i dobrymi ramami prawnymi,

czerpie korzyści także z obecności międzynarodowych firm księgowych i prawniczych. Władze państwa-miasta oferują bardzo korzystne warunki dla finansów i biznesu. Na założenie i rozpoczęcie działania firmy potrzeba jedynie 6 dni roboczych, co stawia Singapur na drugim miejscu w świecie po Nowej Zelandii (wg raportu Banku Światowego). W Europie zwyciężyła Wyspa Man. Jej sektor finansowy od kilku lat stale rośnie, potwierdzając atrakcyjność tego miejsca jako międzynarodowego centrum finansowego. Wyspa ma dobry system regulacji prawnych i nadzoru. Stabilny politycznie rząd, stabilna gospodarka, konkurencyjne koszty operacyjne i dostęp do międzynarodowych ekspertów prawa i finansów czynią z wyspy interesującą lokalizację dla instytucji finansowych i firm. Od kwietnia 2006 r. Wyspa Man zamierza wprowadzić zerowy podatek dla firm. Na drugim miejscu w Europie znalazła się wyspa Jersey, głównie dzięki swoim sprzyjającym biznesowi przepisom. Przepisy finansowe i nadzoru zostały dostosowane do międzynarodowych standardów dla instytucji i działań finansowych, władze przeciwdziałają procederowi prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu. Wyspa może pochwalić się znaczącym wzrostem sektora finansowego i infrastruktury, która odpowiada na potrzeby technologiczne i operacyjne instytucji finansowych. W regionie Bliskiego Wschodu i Afryki zwyciężył Bahrain, największe tam centrum finansowe. Wiele lat rozwoju i bogate doświadczenie dało Bahrainowi dobrą reputację centrum biznesowego i finansowego. Bahrain oferuje liberalne warunki ekonomiczne, niskie podatki, wprowadza serię ważnych reform politycznych i gospodarczych. Na drugim miejscu w regionie znalazł się Dubaj. Międzynarodowe Centrum Finansowe ma tam krótką historię, ale należy do najbardziej obiecujących na tym obszarze. Zostało stworzone jako hub usług finansowych dla Bliskiego Wschodu i wydzielone terytorialnie. W Centrum nie obowiązuje prawo Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Prawa Centrum są zgodne z normami jurysdykcji anglosaskiej. Niezależne prawa i system sądowniczy pozwalają na spełnianie przez Centrum międzynarodowych standardów. Stawka podatkowa to 0%. W regionie Azji i Pacyfiku nie przyznano pierwszego miejsca. Wyróżnienie otrzymało Sydney. Może się pochwalić największą kapitalizacją rynku akcji w regionie, z wyłączeniem Japonii. Sektor finansowy i ubezpieczeń rósł w ciągu ostatnich 10 lat o 5,3% rocznie, odpowiadając łącznie za 8,5% australijskiego PKB. System przepisów i nadzoru został zreformowany, wprowadzono najlepsze praktyki i przepisy sprzyjające rozwojowi biznesu. Zwycięzcą w Amerykach zostały wyspy Bahama, oferujące

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 8 pages
Pobierz dokument