Cechy zarządzania według Petera Druckera - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. University of Warmia and Mazury in Olsztyn
stevie_k
stevie_k11 marca 2013

Cechy zarządzania według Petera Druckera - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. University of Warmia and Mazury in Olsztyn

PDF (135 KB)
2 strony
7Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach omawiane zostają zagadnienia z zarządzania: Peter Drucker wyróżnia 7 podstawowych cech zarządzania.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

3. Cechy zarządzania wg Petera Druckera.

Peter Drucker wyróżnia 7 podstawowych cech zarządzania:

1. Zarządzanie współczesne dotyczy przede wszystkim ludzi – jego

celem jest takie współdziałanie wielu osób, które pozwala zneutralizować słabości oraz maksymalnie wykorzystać talenty i

silne strony pracowników. Ludzie są najważniejszym zasobem

organizacji.

2. Zarządzanie współczesne jest osadzone w kulturze – oznacza to, że musi uwzględniać uznawane przez daną społeczność normy

właściwego zachowania i wartości. Efektywne oddziaływanie na

innych ludzi wymaga znajomości kultur, w których ci ludzie

uczestniczą oraz szacunku dla tych kultur. 3. Zarządzanie współczesne jest i musi być oparte na wartościachi

celachjednoczących wszystkich uczestników organizacji

wartości i cele powinny prowadzić do emocjonalnego

zaangażowania. Takie ambitne zadania mają zdolność mobilizowania

ludzi do wysiłku nawet jeśli początkowo wydają się mało realne. Internalizacja wartości organizacyjnych przez uczestników

organizacji ma ogromne znaczenie, gdyż zwiększa spójność

podejmowanych przez nich decyzji i działań. Zarządzanie poprzez

wartości, jako specyficzna forma indoktrynacji, może być także niebezpieczna – lojalność i dyspozycyjność względem organizacji

może przekształcić się w bezrefleksyjną, bezkrytyczną lojalność i

dyspozycyjność wobec konkretnych osób.

4. Zarządzanie współczesne musi zapewniać dostosowanie się organizacji do otoczenia oraz uczenie się (przez wzmocnienia i

mechanizm sprzężenia zwrotnego) – oznacza to zdolność do

adaptacji do zmiennych warunków oraz stałego doskonalenia się

uczestników, a więc nabywania przez nich nowych umiejętności,

możliwości, wzorów działania. Jest to szczególnie istotne w warunkach transformacji ustrojowej, kiedy warunki działania

przedsiębiorstw ulegają radykalnej zmianie. Organizacją niezdolną

do uczenia się poprzez korygowanie popełnionych błędów jest z

definicji organizacja biurokratyczna. Obecnie szczególnie modna jest koncepcja organizacji uczących się.

5. Zarządzanie współczesne jest oparte na komunikacji – oznacza

to obieg informacji wewnątrz organizacji oraz wymianę informacji z

otoczeniem. Wyróżniamy komunikację werbalną czyli mowę słów (rozmowy, narady, wywiady, listy, pisma) oraz niewerbalną – czyli

mowę ciała, twarzy, przestrzeni, zapachów, kolorów, dystansów. W

przypadku rozbiezności między tymi rodzajami komunikacji

większość ludzi bardziej ufa komunikacji niewerbalnej. 6. Zarządzanie współczesne wymaga wskaźników efektywności

cele i zadania powinny być zracjonalizowane czyli maksymalnie

docsity.com

konkretne, sprowadzone do postaci umożliwiającej jednoznaczną

ocenę tego czy zostały one osiągnięte czy też nie. Istnieją zestawy

powszechnie stosowanych wskaźników finansowych,

ekonomicznych, rynkowych, technicznych i społecznych. Prawo KopernikaGreshama: pieniądz gorszy wypiera pieniądz lepszy.

Dla nas ważniejsza jest inna interpretacja tego prawa: to, co

konkretne wypiera to co ogólne nawet jeśli to to drugie jest

ważniejsze. To zmusza menedżerów do operacjonalizacji celów i zadań 0tzn. przedstawiania ich w postaci tak konkretnej, że możliwa

jest jednoznaczna ocena, czy zostały one zrealizowane czy też nie.

7. Zarządzanie współczesne jest i musi być ukierunkowane na

zadowolenie klienta dla zysku i wzrostuwartości firmy – w warunkach konkurencji jest to jedyny sposób na utrzymanie i

zwiększenie udziału w rynku.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument