Rodzaje (cechy) rozkładu empirycznego - Notatki - Statystyka opisowa, Notatki'z Międzynarodowy handel i finanse. Poznan University of Economics
atom_86
atom_8611 marca 2013

Rodzaje (cechy) rozkładu empirycznego - Notatki - Statystyka opisowa, Notatki'z Międzynarodowy handel i finanse. Poznan University of Economics

PDF (253 KB)
4 strony
722Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu statystyki opisowej: rodzaje rozkładu empirycznego; r. normalny, r. wysmukły, r. spłaszczony.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 4
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument

Rodzaje (cechy) rozkładu empirycznego:

1) ze względu na liczbę punktów ekstremalnych; wyróżniamy jednomodalne (jedna

wartość dominująca) i wielomodalne (kilka wartości dominujących)

r. jednomodalny r. trzymodalny

Wielomodalność jest często spotykana. Wiele zjawisk ma rozkład wielomodalny, np. staż

pracy przyjmuje postać wykresu o wyraźnych dwóch modach (jest to taka pewna

prawidłowość tej cechy).

2) Ze względu na rodzaj zmienności; wyróżniamy tu rozkłady empiryczne a) symetryczne (mają oś symetrii a po obu jej stronach rozkład ilości jest taki

sam); rozkłady symetryczne można podzielić na normalne, spłaszczone i wysmukłe

n

i

x

i

n

i

x

i

n

i

x

i

n

i

x

i

n

i

x

i

docsity.com

r. normalny r. wysmukły r. spłaszczony

b) asymetryczne (nie mają osi symetrii); dzielimy je na rozkłady o asymetrii lewostronnej i prawostronnej (przy czym każda z nich może być skrajna i

umiarkowana)

Czasami nie warto liczyć średniej np. przy skrajnej asymetrii, wtedy trzeba

odpowiednio dobrać parametry.

n

i

x

i

n

i

x

i

docsity.com

asymetria prawostronna asymetria lewostronna

umiarkowana umiarkowana

asymetria prawostronna asymetria lewostronna

skrajna skrajna

c) równomierne i u-kształtne

n

i

x

i

n

i

x

i

docsity.com

n

i

x

i

n

i

x

i

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument