Funkcje rodziny - Notatki - Filologia polska, Notatki'z Filologia polska. University of Silesia in Katowice
niesmialy
niesmialy8 marca 2013

Funkcje rodziny - Notatki - Filologia polska, Notatki'z Filologia polska. University of Silesia in Katowice

PDF (604 KB)
4 strony
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki dotyczące tematów z filologii polskiej: funkcje rodziny, postawy rodzicielskie.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 4

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 4 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 4 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 4 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 4 pages

Pobierz dokument
Rodzina

Rodzina

Funkcje rodziny

M.Ziemska wyróżniła pięć następujących funkcji rodziny:

PROKREACYJNA dostarczanie nowych członków społeczeństwu;

PRODUKCYJNA

zwiększanie twórczych i wytwórczych sił społecznych. Rodzina mając możliwości zarobkowania zaspokaja

potrzeby ekonomiczne i bytowe rodziny.

SOCJALIZUJĄCA przekazywanie języka, zasad i norm zachowania,

przygotowanie do pełnienia ról społecznych, wprowadzanie w świat wartości moralnych i

kulturowych.

PSYCHOHIGIENICZNA

zapewnienie członkom rodziny stabilizacji, bezpieczeństwa; zaspokojenie potrzeby miłości,

bliskiego kontaktu, zrozumienia i szacunku.

EKSPRESYJNO - EMOCJONALNA

zaspokojenie potrzeb emocjonalnych rodziny – czyli akceptacji, przynależności i sukcesu.

Źródło: M. Ziemska, Rodzina i dziecko. PWN, Warszawa 1986’, s.43

docsity.com

Postawy rodzicielskie wg L. Kannera

POSTAWYCHARAKTERYSTYCZNE

WYPOWIEDZITRAKTOWANIE

DZIECKAREAKCJE DZIECKA

AKCEPTACJA I UCZUCIE

„Dzięki dziecku dom jest

ciekawy”.

okazywanie

czułości, zabawa,

cierpliwość;

poczucie

bezpieczeństwa,

normalny rozwój

osobowości;

JAWNE ODTRĄCENIE

„Nienawidzę go; nie chcę

się męczyć z jego powodu”.

zaniedbanie,

cierpkość i

unikanie

kontaktu;

agresywność,

wykolejenie,

zahamowanie

rozwoju uczuć

wyższych;

PERFEKCJONIZM „Nie chcę go takim jaki jest.

Muszę uczynić go –naj-”.

dezaprobata,

obwinianie,

wymuszanie;

frustracja, brak

wiary we własne

siły, obsesje;

NADMIERNE CHRONIENIE

„Oczywiście, że go lubię,

widzicie jak się dla niego

poświęcam”.

psucie dziecka –

ustawiczne

wtrącanie się,

zbytnia

pobłażliwość lub

przytłaczanie

autorytetem

opóźnienie

dojrzałości i

usamodzielnienia,

zależność od

matki,

zachowania

typu „zepsute

dziecko”

Rys. Główne typy postaw rodzicielskich wg L. Kannera.

Żródło: M. Ziemska Postawy rodzicielskie. WP, Warszawa 1969’, s.42

docsity.com

Postawy rodzicielskie

Do negatywnych postaw rodzicielskich zaliczamy:

1) Postawa odrzucająca – nieżyczliwe ustosunkowanie się do dziecka, stosowanie kar, niezaspokajanie potrzeb dziecka;

2) Postawa unikająca – odtrącanie dziecka, nieokazywanie uczuć3) , nie szukanie kontaktu z nim. Ta postawa charakteryzuje rodziców niedojrzałych do pełnienia roli matki i ojca;

4) Postawa odtrącająca - rodzice nie radzą sobie z obowiązkami wynikającymi z tytułu posiadania dziecka, jest ono dla nich zbyt dużym ciężarem i szukają instytucji wychowawczej, która by je przyjęła;

5) Postaw nadmiernie wymagająca – rodzice nie zwracają uwagi na możliwości dziecka, stawiają mu wysokie wymagania, dążą by było wymarzonym przez nich ideałem;

6) Postawa mentorska – nadmierne upominanie dziecka i korygowanie jego zachowania się;

7) Postawa autokratyczna – zmuszanie dziecka do bezwzględnego posłuszeństwa, szacunku i podporządkowania się, brak jakiegokolwiek dialogu, a tylko nakazy, zakazy i kary. Jest przeciwieństwem kontaktów partnerskich;

8) Postawa nadmiernego dystansu uczuciowego – brak kontaktu emocjonalnego między rodzicami a dzieć9) mi;

10) Postawa nadmiernie chroniąca – bezkrytyczne akceptowanie dziecka połączone z nadopiekuńczością i idealizowaniem go w każdej sytuacji, przyznawanie mu specjalnych przywilejów;

11) Postawa nadmiernie ochraniająca – ograniczanie samodzielności dziecka., ciągłe „drżenie”, że coś mu się stanie, „chowanie pod kloszem”;

12) Postawa nadmiernej koncentracji na dziecku;

13) Zanik akceptacji – brak okazywania dziecku uczuć14) dotychczas okazywanych;

15) Niestałość16) emocjonalna – brak harmonii emocjonalnych w rodzinie, niestałość17) nastrojów.

docsity.com

Do negatywnych postaw należą:

1) Akceptacja dziecka – przyjęcie dziecka takim jakie ono przyszło na świat – z cechami wyglądu zewnętrznego, poziomem intelektualnym, z możliwościami, jak i ograniczeniami;

2) Współdziałanie z dzieckiem na wszystkich możliwych dla jego wieku płaszczyznach (zabawa, praca, zajęcia domowe, czas wolny) w celu rozwoju jego możliwości i sprawdzenia się w różnych sytuacjach;

3) Dawanie dziecku swobody w sposób dostosowany do jego wieku i możliwości. Dziecko z rodzicami łączy więź uczuciowa, ale fizycznie uniezależnia się ono od nich coraz bardziej. Mimo to rodzice akceptują to i umiejętnie kierują postępowaniem dziecka;

4) Uznawanie praw dziecka bez przeceniania czy niedoceniania jego roli.

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 4 pages

Pobierz dokument