Ogólna charakterystyka systemu budżetowego - Notatki - Finanse publiczne, Notatki'z Finanse Publiczne. Cracow University of Economics
rycerz
rycerz8 marca 2013

Ogólna charakterystyka systemu budżetowego - Notatki - Finanse publiczne, Notatki'z Finanse Publiczne. Cracow University of Economics

PDF (98 KB)
1 strona
1Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu finansów publicznych: ogólna charakterystyka systemu budżetowego; 4 elementy.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

12.Ogólna charakterystyka systemu budżetowego.

System budżetowy stwarza prawne organizacyjne i planistyczne ramy dla

gospodarki budżetowej które określa wszystkie czynności podejmowane przez naczelne organy władzy państwowej oraz centralne i terenowe

organy administracji samorządowej w zakresie planowania dochodów i

wydatków oraz gromadzenie i wykorzystanie środków budżetowych

zgodnie z wyznaczonym tym organom ustawowo zadaniami podlegającym finansowaniu budżetowemu.

System budżetowy składa się z 4 elementów:

1. z ram prawnych określających za pomocą odpowiednich przepisów

ustawowych np. ustawy konstytucyjnej jak i innych ustaw i aktów

prawnych organizację i sposób funkcjonowania gospodarstw budżetowych 2. struktury organów władzy państwowej oraz organów administracji

rządowej, kierujących i zarządzających gosp. budżetowego zgodnie z

przyznanymi im ustawowo kompetencjami

3. z dochodów i wydatków budżetowych, których konstrukcje i dobór powinny być dostosowane do funkcji budżetu a szczególnie do celów

formułowanych w ramach polityki budżetowej, które jest ściśle powiązane

z polityką finansową, gospodarczą i społeczną

4. na urzędach planistycznych a szczególnie ma corocznie ustalonym w formie ustawy plan dochodów i wydatków budżetowych odnoszących się

do ogółu organów państwowych i innych podmiotów gosp. budżetowej.

System budżetowy ma na celu obciążyć ludzi podatkiem oraz wydawać te

dochody na cele publiczne.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument