Filozofia i dyskusja na temat Boga - Notatki - Teologia duchowości, Notatki'z Teologia
Monika_B
Monika_B11 czerwca 2013

Filozofia i dyskusja na temat Boga - Notatki - Teologia duchowości, Notatki'z Teologia

PDF (287 KB)
3 strony
649Liczba odwiedzin
Opis
Teologia: notatki z zakresu teologii duchowości opisujące filozofię i dyskusję na temat Boga.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument

FILOZOFIA I DYSKUSJA NA TEMAT BOGA

[2] Nie należy uporczywie narzucad komuś jedynie swojego zdania i nieustannie namawiad jedynie do własnej racji, bez przyjmowania jakichkolwiek argumentów drugiej osoby. Bo słuchając innych możemy się dowiedzied czegoś nowego, wziąd coś pod rozwagę i włączyd w swoje osobiste przemyślenia. Od każdego można wziąd po trochu, gdyż we wszystkim, co się mówi, zawsze znajduje się chociażby maluteokie ziarenko prawdy…

[3] Do tych, którzy żyją w dylemacie dotyczącym tego, która religia świata jest najprawdziwsza, którzy wciąż próbują za pomocą własnego rozumu dochodzid do prawdy, nie mogąc się przekonad do którejkolwiek z religii: otóż wydaje się, że Panu Bogu raczej mniej zależy na tym, byśmy poznali całą prawdę i wszystko najlepiej wiedzieli, ale raczej bardziej na tym, byśmy Jego odnaleźli w sobie i do Niego zechcieli należed. Niezależnie od tego, czy to będzie np. Islam, Judaizm czy Buddyzm, Bóg chce, by Jego czciciel był wierny i dobry w tym, co czyni, oraz aby był gorliwy w wyznawaniu swojej wiary…

[4] Naszą nieszczęsną domeną jest to, że bardzo często mówimy na jakiś temat „fragmentowo”. Nie patrzymy na całośd zagadnienia lecz pobieramy jedynie pewien „wycinek” z całości. Dlatego potrzebne jest spojrzenie całościowe. Potrzebne jest szersze patrzenie na dane zagadnienie…

[5] Niezwykle istotne jest odpowiednie patrzenie i podejście do danej sprawy. Człowiek, który nie jest materialistą, powie np., że pieniądze nie są najważniejsze w życiu. Natomiast człowieka, który mówi, że bez pieniędzy nie da się żyd, podejrzewad można o bardziej „przyziemne” myślenie, mimo, że oboje mają rację… Oczywiście bardzo trudno jest wyobrazid sobie życie na pustym koncie bankowym, ale czy w życiu nie ma ważniejszych rzeczy prócz gromadzenia tylko dóbr materialnych i powiększania swego portfela?

[6] Czasem przez jedno mało okno, w dodatku jeszcze w oddali, chcemy zobaczyd jaka jest pogoda…

[7] Zmiana podejścia do pewnych zagadnieo lub racji to uznanie, iż inne aspekty są ważniejsze bądź argumenty bardziej przemawiające, dlatego zaczynamy brad je pod uwagę…

[8] Człowiek zawsze potrafi wyszukad jakiś mniej lub bardziej prawdziwy argument, który potwierdza jego rację. Jednak ważne jest, aby nie oceniad czegoś „z dystansu” lub wedle swoich tylko zapatrywao. Podczas dyskusji i filozofowania na różne tematy trzeba bronid raczej sprawiedliwości, a nie własnej tylko racji… Nasze racje bowiem często są nieobiektywne, a nierzadko patrzenie na dane zagadnienie jest zbyt powierzchowne i wąskie, czyli widzenie jakby „przez tunel”…

Miłośd i ofiara

[1] Czym byłaby miłośd bez cierpienia i krzyża?? Chyba tylko brzydotą, obłudą i ulotnością…

[2] Powiedz mi czym jest przyjaźo bez duchowego ubóstwa? Czym jest miłośd bez cierpienia i ofiarności??

[3] Nauka miłości, np. w małżeostwie, bez Jezusa Chrystusa jest jak nauka jazdy bez instruktora…

[4] Hasło jednej ze znajomych osób dodane na komunikatorze Gadu-Gadu: „Bóg nie zdejmuje ciężarów. Wzmacnia tylko plecy...”.

docsity.com

[5] Prawdziwa miłośd nigdy nie znudzi się drugim człowiekiem…

[6] Podobno lekarstwem na wszystko jest miłośd… Myślę, że warto się o tym przekonad…

[7] Wszystkie ustanowione przykazania, jak np. dekalog czy przykazania kościelne, kłaniają się temu jednemu i największemu przykazaniu…; wszystkie one mają w nim swoje źródło, czerpią z niego siłę i bez niego tracą sens… A chodzi o przykazanie na literę „M”…

[8] Miłośd do Pana Boga to takie trwałe i niezwykle głęboko sięgające zakochanie się… Miłośd ta nie chce ustad i przenika największe głębiny we wnętrzu człowieka. Jest siłą, której NIC nie może powstrzymad, prócz jednego: ludzkiej woli…

[9] Słowa, które dają nadzieję i są otuchą w cierpieniu: „nie są godne przyszłej chwały cierpienia tego świata…”

[10] Miłośd bez cierpienia jest „pseudomiłością”…

[11] Wszystkim, co mam, muszę dzielid się z innymi i nieustannie siebie innym ofiarowad. Jestem zobowiązany do pomnażania swych darów i nic nie mogę zatrzymywad dla siebie. Inni potrzebni są do mojego zbawienia, ja sam zaś jestem po to, by także innym przybliżad zbawienie. Wszystko, co mam, nie pochodzi ode mnie, lecz od Tego, który dał… On dał ponieważ jest dobry. Dlatego i my powinniśmy byd dobrzy dla siebie i ofiarowad się jedni za drugich. Kto jest dobry i daje siebie, ten jest podobny do Tego, który jest Dobrem doskonałym…

[12] Skoro nie ma w nas miłości to znaczy, że umarliśmy…

[13] Nie patrzmy na wszystko jedynie przez pryzmat własnego rozumu, gdyż logika tego świata jest często nielogiczna… Patrzmy na świat przede wszystkim przez pryzmat miłości!

[14] Kto nie umie cierpied, ten nie umie kochad… Ludzie, którzy nieustannie szukają w życiu „świętego spokoju”, chcieliby, aby wszystko było łatwe, przyjemne i wygodne - wciąż jeszcze nie nauczyli się kochad…

[15] Miłośd prawdziwa i głęboka, która nie udaje, nie jest sztuczna ani wymuszona, jest tylko i wyłącznie darem Najwyższego Stwórcy. Nawet nie trzeba na nią zarabiad. Można ją po prostu dostad i nią się dzielid…

[16] Chodbyś się nieustannie i pięknie modlił, wielkie mądrości głosił i filozofie, codziennie nawet uczestniczył we mszy św., śpiewał na cześd Boga i żył pobożnie – nic to wszystko nie będzie warte, jeśli nie staniesz się mały jak dziecko i MIŁOŚCI w sobie nie będziesz miał…

[17] Jezus Chrystus – Człowiek, który swój upadek zamienił w tryumf…

Komfort, przyjemnośd i poczucie bezpieczeostwa, czyli oferta dzisiejszego świata

[1] Pewna znajoma osoba, która opiekuje się swoją podeszłą w latach, samotnie żyjącą matką, przynosząc jej jednego razu coś ciepłego do zjedzenia, powiedziała, że jedzenie jest najważniejsze, bo bez niego nie da się żyd… Rzeczywiście potrzeba ciągłego zaspokajania głodu jest jedną z potrzeb pierwszego rzędu. Przerażające się statystyki dotyczące tego, jak wielu ludzi na świecie umiera z głodu i cierpi z powodu niedożywienia. Jednak człowiek nie żyje tylko po to tylko, by jeśd… Jedzenie nie jest najważniejsze w życiu, lecz jest niezbędne do życia. Napisane jest, iż „nie

docsity.com

samym chlebem żyje człowiek”… Bo czyż może on osiągnąd zbawienie spędzając życie jedynie na jedzeniu i piciu?

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument