Podstawy statystyki, wzory - Notatki - Statystyka - Część 1, Notatki'z Statystyka. Warsaw School of Economics
Elzbieta84
Elzbieta8424 marca 2013

Podstawy statystyki, wzory - Notatki - Statystyka - Część 1, Notatki'z Statystyka. Warsaw School of Economics

PDF (100 KB)
3 str.
4Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
100%na 1Liczba głosów
Opis
W notatkach wyeksponowane zostają zagadnienia z zakresu statystyki: podstawy statystyki, wzory. Część 1.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 str. / 3
Pobierz dokument

2

2 2

1

2 1

21

21

2 22

2 112

21

21

2

21

0

0

21

21

21

21

00

0 /

2

2

2

22

,,

2

22

22

.)19

2 )1()1(

.)18

2

)11( .)17

.)16

1

.)15

.)14

)11)(1(

ˆˆ .)13

)1( ˆ

.)12

)ˆ1(ˆˆ.)11

.)10

)ˆ1(ˆ)( .)9

)( .)8

)(.)7

)(.)6

)) ˆ1(ˆˆ)ˆ1(ˆˆ(.)5

.)4

])[( 1

1.)3

])[(1.)2

.)1

n

S

n

S

xx u

nn

SnSn pS

nnv

nn pS

xx t

n

Sx mx

u

nv n

Sx mx

t

nn

xx p

nn pp

pp u

n

pp

pp u

n

pp p

n

Sx x

d

ppu n

d

xSu n

n

Sx uxm

n

Sx uxP

n

Sx txm

n

Sx txP

n

pp upp

n

pp upP

xSSx

nxx n

xS

nxx n

xS

n

nx x

obl

obl

obl

obl

obl

empobl

vv

ii

ii

ii

 

 





 

 



 

 



 

 

 

 

 





 

 

 



 







docsity.com

2

.)33

ˆ.)32 2

)( )(11)ˆ(.)31

ˆ.)30

ˆ

),cov(ˆ

ˆ.)30 2

2 1

.)29

)(1),cov(

),cov(.)28

)1( .)27

)1)(1(

ˆ )ˆ(

.)26

%100.)25

2 .)24

))( 4 3(.)23

))( 4 1(.)22

))( 2 1(.)21

ˆ 1

ˆ )ˆ(

.)0

2

2 2

2

2

2

2

2

2 2

13

003

001

00

2 2

3

3

33

1

1

11

 

   

 





 



 

 

 



 

 



 



 







 

 

n

e Se

Sa

a t

ebaxybaxy n

e eS

xx

xx

n SeyS

bxay

n

y y

xayb

Sx

Syrxy

xS

yx a

baxy

nv

n rxy

rxy t

yxyx n

yx

SySx

yx rxyr

mn V

lkv

n

nn

Me

Q V

QQ Q

w

h xFuxQ

w

h xFuxQ

w

h xFuxMe

pnn

krv

n

nn

i

obl

iii

i

i

PP

P P

i

obl

ii

obl

ij

ijij obl

poz

Q

Q

QQ

Q

Q QQ

m

m mm

ii

i

ii obl

2

docsity.com

0: 0:.)39

:

:.)38 )()(

)()(.)37 )(:

:.)36 )( )(:

:.)35 )( )ˆ(

.)34

)(

)(

1

0

001

000

0

0

011

010

2

01

0

2

2 2

222

2

22

2

2

 



     

   



 

 

 

H

H

pppH

pppH

xFxF

xFxF

mmH

mmH

ugdy

ppH

ppH

yy

yy R

RrxyrxyR

xxn

xSe Sb

xx

Se Sa

jiij

jiij

o

i

i

i

i

i

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument