Determinanty kredytu - Notatki - Ubezpieczenia i ryzyko, Notatki'z Zarządzanie kredytem i ryzykiem. University of Wroclaw
pasozyt
pasozyt11 marca 2013

Determinanty kredytu - Notatki - Ubezpieczenia i ryzyko, Notatki'z Zarządzanie kredytem i ryzykiem. University of Wroclaw

PDF (88 KB)
1 strona
328Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem: determinanty kredytu.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Determinanty kredytu:

1. przewaga kapitału prywatnego. 2. stały wzrost eksportu i importu maszyn i urządzeń na zasadzie kredytowej.

Eksport spożywczy krótkookresowy okres zapłaty. W przypadku maszyn ze

względu na ich wartość nie mogą być od razu spłacone. 3. zdobywanie nowych rynków – jeśli jest gwarancja państwa to jest większy eksport

nawet na rynki niepewne. 4. badanie rynku, w sprawie badań marketingowych. 5. wspieranie państwo eksportu określonych gałęzi lub usług przed konkurencją na

rynku międzynarodowym. Składka nie obciąża eksportera ale jest doliczana do ceny towarów. Fundusz dewizowy nie pokrywa strat jest również doliczany do ceny. Jeśli eksport jest wspierany przez państwo to do funduszu dochodzi jeszcze składka z budżetu. Polisa ma charakter gwarancji iż ewentualne straty wyrówna ubezpieczyciel (uzgodniona ona jest co do rodzaju ryzyka). Jeśli jest niższy zakres ubezpieczeń to oznacza, że eksporter ponosi większą część ryzyka. Z krajami niestabilnymi gospodarczo, o niskim poziomie intelektualnym. To te ryzyka są reasekurowane ponieważ umożliwi to późniejszą wypłatę odszkodowania. Elementem polisy jest również gwarancja pokrycia strat uzgodnionych w zakresie i czasie gdy przedsiębiorstwo nie ma wpływu na powstanie ryzyka. Odszkodowanie wypłacone jest w dewizach. Jeśli kontrakt określa walutę, składkę i odszkodowanie w walucie wymienialnej to otrzymuję ję w takiej walucie. Ubezpieczyciel przejmuję windykację należności. Systemy światowe ubezpieczenia kredytu różnią się między sobą. Ubezpieczenia obejmują nie tylko ubezpieczenia kredytów ale również ubezpieczenia o charakterze ekonomicznym, politycznym np. niedotrzymanie terminu ze względu na niewypłacalność importera, nieodebranie towaru. Jeśli kontrakt zawarty jest w dewizach to polisa obejmuję ryzyko kursowe

eksportera jak i importera, ryzyko transferu związane z zapłatą.

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument