Lech Wałęsa, niezwykły Polak naszych czasów - Notatki - Edukacja europejska, Notatki'z Polityka Unii Europejskiej
Kuba2013
Kuba20137 czerwca 2013

Lech Wałęsa, niezwykły Polak naszych czasów - Notatki - Edukacja europejska, Notatki'z Polityka Unii Europejskiej

RTF (34 KB)
1 strona
351Liczba odwiedzin
Opis
Notatki: dokumenty z zakresu edukacji europejskiej opisujące Lecha Wałęsę, niezwykłego Polaka naszych czasów.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Lech Wałęsa - niezwykły Polak naszych czasów

Zwykle na świecie słowo Polska nie kojarzy się zbyt dobrze , ale jeden człowiek z naszej kochanej ojczyzny wywołuje wręcz odwrotne reakcje . Jest to Lech Wałęsa . Nasz były prezydent najbardziej jest ceniony w krajach o szerokiej tradycji i historii demokratycznej . Jest to spowodowane tym , że dzięki niemu nasz kraj (ale też wszystkie kraje z byłego układu warszawskiego) wyrwały się ze szponów socjalizmu i przyjęły gospodarkę rynkową oraz ustrój demokratyczny . Był wielokrotnie szykanowany przez władze PRL , lecz nigdy się nie poddawał i walczył o prawa dla robotników oraz wolność dla kraju i jego obywateli . Potrafił dotrzeć do wszystkich Polaków i połączyć ich ażeby stali się jednością i walczyli o wolność dla ukochanej ojczyzny splamionej krwią niewinnych ofiar władzy ludowej . W 1983 roku za swoją działalność Lech Wałęsa został nagrodzony Pokojową Nagroda Nobla , którą w Sztokholmie odebrała jego żona Danuta wraz z synem . Sam bohater nie mógł osobiście odebrać wyróżnienia gdyż zdawał sobie sprawę , że gdy opuścił by Polskę władze ludowe nie wpuściły by go z powrotem . Wiedział , że robiąc to całkowicie zaprzepaścił by szanse ojczyzny do odrodzenia i stania się wolnym krajem niezależnym od Moskwy i żadnych innych państw. W 1989 roku odbyły się pierwsze w powojennej historii Polski wybory parlamentarne , gdzie założona przez Wałęse Solidarność odniosła wielki sukces . Premierem został Tadeusz Mazowiecki i w kraju rozpoczął się szereg przemian gospodarczych i politycznych , które doprowadziły Polskę do prawdziwej wolności . Rok później sam Wałęsa został pierwszym w powojennej historii naszej ojczyzny prezydentem . Dziś ludzie zarzucają naszemu bohaterowi , że za późno wycofał się ze sceny politycznej , lecz nie wolno zapomnieć , że to dzięki niemu dzisiaj jesteśmy członkami NATO a już niedługo wstąpimy do Unii Europejskiej.

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument