Efekt ekonomiki skali - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz
bart_ender
bart_ender12 marca 2013

Efekt ekonomiki skali - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz

PDF (126 KB)
1 strona
609Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające stwierdzenia z zakresu zarządzania: efekt ekonomiki skali.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Efekt ekonomiki skali. Czy branża, sektor w którym działamy ma ekonomikę skali czyli wolumen

produkcji, wytwarzania. Ma znaczenie jeśli chodzi o koszty. W tych wszystkich dziedzinach, gdzie

podział skali wytwarzania ma wpływ na poziom kosztów to są te dziedziny, gdzie jest wysoki udział

tzw. kosztów stałych. W tych wszystkich branżach, gdzie jest wysoki udział kosztów stałych w

jednostce /-/, tutaj opłaca się zwiększać skalę wytwarzania i w związku z tym istnieje spore

prawdopodobieństwo, że firmy będą zwiększać tą skalę. Większa skala produkcji tj. więcej produktów

czyli jest większa konkurencja, problemy ze zbytem.

Zależność kosztów wytwarzania od stopnia wykorzystania mocy produkcyjnych .Jeśli moce

produkcyjne są nie w pełni wykorzystane to oznacza to że firmy przy stosunkowo niewielkich

nakładach finansowych szybko będą mogły zwiększyć skalę produkcji. To też może być

niebezpieczne jeśli chodzi o konkurowanie. Tutaj pojawia się problem sezonowości tych wszystkich

branż. W tych branżach, gdzie mamy produkcje sezonową czyli produkcję która jest tylko w

określonym przedziale czasu np. w przemyśle spożywczym to zostanie to zrobione w firmach żeby

wydłużyć okres pracy maszyn i urządzeń. Oczywiście nie wszystko jest możliwe. (np. w cukrowniach

im surowiec dłużej leżał tym ulegał większemu zniszczeniu, był znacznie mniej wartościowy, w

związku z tym dążono za wszelką cenę do skrócenia kampanii cukrowej, tego okresu przerobu

buraków. W tej chwili przy ogromnej nadprodukcji która jest, te kampanie nie są już takie długie, one

już mają taki przyzwoity czas. Ale wtedy w nowoczesnych cukrowniach, które były budowane,

montowane urządzenia, które np. przerabiały półprodukty, buraki przerabiało się na jakiś sok który się

dało magazynować i później ten okres kampanii wydłużał się, bo te półprodukty były przerabiane, w

związku z tym były dłużej wykorzystane maszyny i urządzenia, co w konsekwencji obniżało koszty

działalności firmy). Jest bardzo wiele branż sezonowych np. budownictwo, tam jest sezon kiedy się

pracuje i sezon kiedy się nie pracuje. Jeśli dobrze się myśli to wtedy można zabezpieczyć pracę na

sezon zimowy. To jest ten element, który powoduje znaczny wzrost konkurencji między firmami.

Występowanie efektu uczenia się i w związku z tym obniżania kosztów wytwarzania kosztu

jednostkowego w miarę wzrostu produkcji. Czy występuje efekt uczenia się, czy nie. Jeśli mamy efekt

uczenia się tzn. koszt wytwarzania jest uzależniony od wprawy, doświadczenia. Im większa wprawa,

doświadczenie w wykonywaniu określonych działań, zadań tym większa wydajność. firmy, które mają

mniejszą skalę wytwarzania, są z góry na straconej pozycji. Będzie bardzo trudno dorównać kosztowo

tym firmą, które tą skalę mają zwiększoną (kosztową i cenową). Duża firma może sobie pozwolić np.

na okresowe straty na jednym z rynków, żeby wyeliminować konkurentów, wejść na rynek, a później

już będzie mogła dyktować warunki, konkurentów nie będzie.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument