Zasada predykcji - Notatki - Prognozowanie, Notatki'z Finanse. University of Szczecin
Osholom
Osholom5 marca 2013

Zasada predykcji - Notatki - Prognozowanie, Notatki'z Finanse. University of Szczecin

PDF (119 KB)
1 strona
863Liczba odwiedzin
Opis
Notatki odnoszące się do prognozowania: zasada predykcji według największego prawdopodobieństwa, rodzaje predykcji.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Zasada predykcji według największego prawdopodobieństwa

polega na wyznaczeniu prognozy na poziomie równym modalnej

(dominancie) rozkładu zmiennej prognozowanej.

yTp = MT(Y) Trzeba znać rozkład zmiennej prognozowanej i wtedy, gdy mamy do

czynienia ze zmienna skokową to prognozą jest taka wartość zmiennej,

której odpowiada największe prawdopodobieństwo realizacji w okresie T.

Jeżeli zmienna jest ciągła to prognoza jest taka wartość zmiennej, której odpowiada maksimum funkcji gęstości prawdopodobieństwa.

Obie zasady dają te same wyniki (prognozy), gdy rozkład zmiennej

prognozowanej jest co najmniej symetryczny.

Niezależnie od zasady, którą przyjmiemy można mówić o dwóch rodzajach predykcji:

 punktowej

Polega na wyznaczeniu konkretnej wartości prognozy.

 przedziałowejPolega na wyznaczeniu pewnego przedziału liczbowego, któremu

można przypisać odpowiednio wysokie prawdopodobieństwo, że

rzeczywista realizacja zmiennej prognozowanej znajdzie się w tym

przedziale.

P{yTp  Ip} = 1 - α

Aby wyznaczyć prognozę przedziałową trzeba znać rozkład zmiennej

prognozowanej. Czyni się założenie, że rozkład zmiennej prognozowanej jest normalny.

W przypadku predykcji przedziałowej bierze się pod uwagę dwie

rzeczy:

 z góry przyjęte prawdopodobieństwo 1-α  długość przedziału liczbowego Ip.

Zależność między długością przedziału a wysokością

prawdopodobieństwa jest odwrotna. Sytuację najbardziej korzystną

mamy wtedy, gdy dla ustalonej długości przedziału mamy wyższe prawdopodobieństwo 1-α lub dla ustalonego prawdopodobieństwa 1-α

przedział Ip jest krótszy.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument