Prawdopodobieństwo zdarzeń - Ćwiczenia - Rachunek prawdopodobieństwa, Notatki'z Prawdopodobieństwo. University of Bialystok
panna_ania
panna_ania18 marca 2013

Prawdopodobieństwo zdarzeń - Ćwiczenia - Rachunek prawdopodobieństwa, Notatki'z Prawdopodobieństwo. University of Bialystok

PDF (115 KB)
2 strony
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki dotyczące tematów z zakresu rachunku prawdopodobieństwa: prawdopodobieństwo zdarzeń.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

ćwiczenia z rachunku prawdopodobieństwa matematyka finansowa, II rok

lista 2

1. Rzucamy 3 razy monetą. Opisać przestrzeń probabilistyczną odpowiadającą temu doświadczeniu (co to są Ω,Σ, P?).

2. Rzucamy 5 kostkami do gry. Wypisać wszystkie zdarzenia elementarne. Czy możemy to zrobić w rozsądnym czasie. Jak inaczej opisać zbiór wszystkich zdarzeń elementarnych?

3. Cyfry 0, 1, 2, . . . , 9 ustawiono losowo. Jakie jest prawdopodobieństwo, że

a) między 0 i 1 znajdują się dokładnie cztery cyfry?

b) 7, 8 i 9 będą stały obok siebie?

4. Rzucamy dwiema kostkami. Obliczyć prawdopodobieństwo, że iloczyn liczb równych wyrzuconym oczkom jest liczbą parzystą.

5. W urnie są 2 kule białe i 4 czarne. Losujemy 2 kule bez zwracania. Co jest bardziej prawdopodobne, wyciągnięcie kul

a) tego samego koloru;

b) różnych kolorów?

6. W urnie znajdują się kule białe i czarne. Udowodnić, że prawdopodobieństwo wylosowania ze zwracaniem dwóch kul tego samego koloru jest nie mniejsze niż 0,5.

7. W n rozróżnialnych komórkach rozmieszczono losowo r nierozróżnialnych cząstek, zakładamy, że wszystkie możliwe rozmieszczenia są jednakowo prawdopodobne. Obliczyć prawdopodobieństwo, że

a) ustalona komórka zawiera dokładnie k cząstek (k < r);

b) dokładnie m komórek zostało pustych (m < n);

c) w każdej komórce są conajmniej dwie cząstki (r ≥ 2n).

8. Na ile sposobów można k jednozłotówek i m pięciozłotówek rozmieścić w n ponumerowanych kasetkach?

9. Rzucamy n kostkami, obliczyć prawdopodobieństwo wyrzucenia n1 jedynek, n2 dwójek, . . . , n6 szóstek, gdzie 6∑

i=1

ni = n.

10. Z 52 kart wylosowano 6. Jaka jest szansa, że wśród wylosowanych kart będą karty czerwone i czarne?

11. Z 52 kart losujemy 3. Obliczyć prawdopodobieństwo, że wśród wylosowanych kart jest przynajmniej jeden as.

12. Przy okrągłym stole usiadło dziesięć dziewcząt i dziesięciu chłopców. Jaka jest szansa, że osoby tej samej płci nie siedzą obok siebie? Jakie jest prawdopodobieństwo, że trzy ustalone osoby będą siedziały obok siebie?

13. W zbiorze 2n osób (n ≥ 1) wyróżniono dwie. Czy bardziej prawdopodobne jest, że siadając losowo wokół stołu przy którym jest 2n miejsc, wyróżnione osoby znajdą się obok siebie, czy na przeciw?

14. Pięć zesztów wrzucamy do trzech szuflad. Co jest bardziej prawdopodobne

a) w pewnej szufladzie będą co najmniej trzy zeszyty;

b) co najmniej jedna szuflada będzie pusta?

15. (problem roztargnionej sekretarki) Do n zaadresowanych kopert włożono w sposób losowy n listów do różnych adresatów. Wyznaczyć prawdopodobieństwo, że chociaż jeden list trafi do właściwej koperty. Wyznaczyć granicę tego prawdopodobieństwa gdy n→∞.

zadania do samodzielnego rozwiązania:

1. Rzucamy dwiema kostkami. Obliczyć prawdopodobieństwo, że suma liczb równych wyrzuconym oczkom wynosi co najmniej 5.

2. Z 52 kart wylosowano 13. Jaka jest szansa, że wśród wylosowanych kart będą reprezentowane wszystkie wartości?

docsity.com

3. Ze zbioru liczb {1, 2, 3, . . . , 150} losujemy jedną liczbę. Oblicz prawdopodobieństwo wylosowania liczby podzielnej

a) przez 10;

b) przez 4;

c) przez 10 i przez 4;

d) przez 10 lub przez 4.

4. Ze zbioru A = {1, 2, 3, . . . , 102} losujemy dwie liczby. Oblicz prawdopodobieństwo tego, że suma wylosowanych liczb jest podzielna przez 3.

5. Winda rusza z siedmioma pasażerami i zatrzymuje się na 10 piętrach. Jakie jest prawdopodobieństwo, że każdy z pasażerów wysiądzie na innym piętrze?

6. Z urny zawierającej n kul, w tym 6 białych, losujemy kolejno dwie kule bez zwracania. Dla jakich wartości n prawdopodobieństwo wylosowania dwóch białych kul bedzie większe od 0,25?

7. Niech P1 i P2 będą prawdopodobieństwami określonymi na σ-ciele Σ podzbiorów Ω. Udowodnić, że funkcja

P (A) = 1 3 P1(A) +

2 3 P2(A)

spełnia aksjomaty prawdopodobieństwa.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument