Środek grzybobójczy - Notatki - Ochrona roślin, Notatki'z Sozologia
Grzegorz
Grzegorz11 czerwca 2013

Środek grzybobójczy - Notatki - Ochrona roślin, Notatki'z Sozologia

PDF (184 KB)
4 strony
416Liczba odwiedzin
Opis
Ochrona środowiska: notatki z zakresu ochrony roślin dotyczące środka grzybobójczego.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 4

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 4 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 4 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 4 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 4 pages

Pobierz dokument

Podmiot, który uzyskał zezwolenie: Syngenta Limited, Priestley Road, Surrey

Research

Park, Guildford, Surrey,GU2 7YH, Wielka Brytania.

Tel.: (+44,1,483) 260-000. Fax: (+44,1,483) 260-001.

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej:

Syngenta Crop Protection Sp. z o.o., ul. Powązkowska 44 c, 01-797 Warszawa.

Tel.: (0-22) 326-06-01. Fax: (0-22) 326-06-99.

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin

w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

*BRAVO 500 SC

Środek grzybobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą

o

działaniu kontaktowym, do stosowania zapobiegawczego w ochronie roślin

rolniczych,

warzywnych i ozdobnych przed chorobami grzybowymi.

Zawartość substancji aktywnej:

chlorotalonil (tetrachloroizoftalonitryl; związek z grupy ftalanów) - 500 g w 1 litrze

środka.

Zezwolenie MRiRW nr: 798/2001 z dnia 18.01.2001 r.,

zmienione decyzją MRiRW nr: 4/2001 z dnia 25.10.2001 r.,

decyzją MRiRW nr: R-241/2003p z dnia 31.07.2003 r.,

decyzją MRiRW nr: R-128/2004o z dnia 19.03.2004 r.,

decyzją MRiRW nr: R-317/2004 z dnia 21.09.2004 r.

oraz decyzją MRiRW nr: R-125/2007 z dnia 17.04.2007 r.

znaki ostrzegawcze:

Xn - Szkodliwy

N - Niebezpieczny dla środowiska

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe.

Działa drażniąco na oczy i drogi oddechowe.

Ograniczone dowody działania rakotwórczego.

docsity.com

Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące

się,

niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Piktogramy:

1 - Koncentrat w formie płynnej do rozcieńczania

4 - Chroń dłonie /Używaj rękawic

5 - Chroń twarz /Używaj ekranu ochronnego

6 - Ręce myj pod bieżącą wodą

11 - Używaj kombinezonu ochronnego

14 - Przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, niedostępnych dla dzieci

Uwaga!

1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na

terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.

2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

Rośliny rolnicze

Zboża ozime

pszenica ozima.

- septorioza liści, septorioza plew.

Zalecana dawka: 2 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Ilość wody dostosować do wielkości roślin, stopnia zagęszczenia oraz zagrożenia

plantacji

chorobami.

Środek Bravo 500 SC można także stosować w mieszaninie z fungicydem Amistar 250

SC w

zwalczaniu:

- septoriozy liści, septoriozy plew, mączniaka prawdziwego, brunatnej plamistości

liści.

Zalecana dawka: Bravo 500 SC - 1,5 l/ha + Amistar 250 SC - 0,8 l/ha.

Zalecana ilość wody: 300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Mieszaninę środków stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy pełni

kłoszenia.

Środek Bravo 500 SC w mieszaninie ze środkiem Amistar 250 SC działa

zapobiegawczo.

pszenżyto ozime.

- septorioza liści, septorioza plew.

docsity.com

Zalecana dawka: 2 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Ilość wody dostosować do wielkości roślin, stopnia zagęszczenia oraz zagrożenia

plantacji

chorobami.

Środek stosować jednorazowo od końca fazy strzelania w źdźbło do końca fazy

kłoszenia.

W celu poszerzenia zakresu działania, Bravo 500 SC można stosować łącznie z

następującymi

środkami:

Bravo 500 SC - 1,5 l/ha + Impact 125 SC - 1 l/ha,

Bravo 500 SC - 2 l/ha + Bayfidan 250 EC - 0,5 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

ziemniak.

- alternarioza.

Zalecana dawka: 2 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Ilość wody dostosować do wielkości roślin, stopnia zagęszczenia oraz zagrożenia

plantacji

chorobami.

Zapobiegawczo zabieg wykonać na plantacjach odmian wrażliwych na alternariozę

lub w

warunkach silnego wystąpienia choroby, w momencie pojawienia się pierwszych

objawów

choroby na dolnych liściach roślin.

- zaraza ziemniaka.

Zalecana dawka: 2-3 l/ha.

Wyższą z zalecanych dawek środka stosować w razie większego zagrożenia

wystąpieniem

choroby lub na silnie rozwiniętej naci ziemniaczanej.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Ilość wody dostosować do wielkości roślin, stopnia zagęszczenia oraz zagrożenia

plantacji

chorobami.

Po wykonaniu pierwszego zabiegu środkiem o działaniu systemicznym lub wgłębnym,

Bravo 500 SC stosować przemiennie z innymi fungicydami.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

bobik.

plamistości bobiku (askochytoza, czekoladowa plamistość).

Zalecana dawka: 3 l/ha.

Zalecana ilość wody 200-400 l/ha.

Ilość wody dostosować do wielkości roślin, stopnia zagęszczenia oraz zagrożenia

plantacji

chorobami.

docsity.com

Środek stosować jednorazowo zapobiegawczo lub w przypadku wystąpienia

pierwszych

objawów porażenia. Zabieg wykonać od początku do końca fazy kwitnienia.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 4 pages

Pobierz dokument