Wolność sumienia i wyznania - Notatki - Prawo administracyjne, Notatki'z Prawo Administracyjne
Filip_B
Filip_B30 maja 2013

Wolność sumienia i wyznania - Notatki - Prawo administracyjne, Notatki'z Prawo Administracyjne

PDF (106 KB)
1 strona
470Liczba odwiedzin
Opis
Prawo: notatki z zakresu prawa administracyjnego opisujące wolność sumienia i wyznania.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

a) Wolność sumienia i wyznania. RP zapewnia obywatelom wolność sumienia i wyznania. Kościół i inne związki wyznaniowe mogą swobodnie wypełniać swoje funkcje religijne. Wolność sumienia i wyznania obejmuje swobodę wyboru religii lub przekonań oraz wyrażania ich indywidualnie i zbiorowo, prywatnie i publicznie. Korzystanie z wolności sumienia i wyznania przejawiać się może w następujących formach:

a) zrzeszanie się obejmujące tworzenie kościołów, a także zrzeszanie się

w organizacjach świeckich w celu realizacji zadań wynikających z

wyznawanej religii lub przekonań w sprawach religii,

b) wyrażanie religii lub przekonań religijnych, c) podejmowanie innych czynności i działań związanych z wyrażaniem

religii i praktykami religijnymi.

Osoby wierzące wszystkich wyznań oraz niewierzący mają równe prawa w

życiu pań, politycznym, gospodarczym, społecznym i kulturalnym. Wolność sumienia i wyznania należy do podstawowych praw i wolności

obywatelskich. Tworzenie kościołów i związków wyznaniowych odbywa się

w drodze złożenia Ministrowi – Szefowi urzędu rady ministrów deklaracji

oraz wpisu do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych. Prawo

złożenia deklaracji, czyli ustanowienia kościoła przysługuje co najmniej 100 obywatelom polskim posiadającym pełną zdolność do czynności

prawnych. W deklaracji tej zawarte powinny być: informacja o

podstawowych założeniach doktrynalnych wyznania, lista osób

zgłaszających, adres tymczasowej siedziby kościoła i jego statut. Są zwolnione od cła za towary i darowizny pochodzące za granicy, które są

przeznaczone na cele kultowe. Kościoły mogą zakładać i prowadzić

przedszkola, szkoły, uczelnie wyższe i wydziały teologii na uczelniach,

prowadzić działalność charytatywno – opiekuńczą. Wszystkie kościoły powinny być wpisane do rejestru prowadzonego przez Ministra Spraw

Wewnętrznych i Administracji. Państwo musi jednakowo odnosić się do

wszystkich kościołów, związków wyznaniowych i sekt. Inne kościoły i związki wyznaniowe chrześcijańskie w Polsce.

Ocenia się, że w Polsce wyznawcy innych wiar niż katolicka stanowią około 10% ludności. Zakony jako sposób na życie poświęcone Bogu pojawił się tylko w niektórych religiach.

Zakony buddyjskie, katolickie, prawosławne. Zakon Franciszkanów, salezjanów, (żeńskie elżbietanki i franciszkanki)

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument