Reklama jako obraz, słowo i sztuka argumentacji - Notatki - Reklama, Notatki'z Reklama i promocja
Quidam00
Quidam0029 maja 2013

Reklama jako obraz, słowo i sztuka argumentacji - Notatki - Reklama, Notatki'z Reklama i promocja

RTF (35 KB)
1 strona
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Reklama: notatki z zakresu reklamy opisujące reklamę jako obraz, słowo i sztuka argumentacji.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Reklama jako obraz, słowo i sztuka argumentacji

1. Reklama jako obraz. Reklama jest dziś zjawiskiem masowym. Rozpowszechnia ja prasa, radio i telewizja, ale istnieje także w postaci ulotek, katalogów, prospektów. Analizując reklame nalezy zwrócic uwage na: -rodzaj reklamowanego produktu; -szatę graficzną reklamy; - rodzaj informacji w przekazie reklamowym; -sposób zwracania się do potencjalnego klienta(rodzaj zachęty). 2. Reklama jako słowo: -slogan językowy; -jego cechy(zwięzłość,alpidarność, oryginalność, łatwość w zapamiętaniu); -funkcja słowna w reklamie. 3. Reklama jako sztuka argumentacji Przygotowując reklamę należy uwzględnić: -opis produktu,-podkreślenie zalet, -przemilczenie wad,aby zwrócić uwagę, zachęcić, skłonić, przekonać, czyli- zdobyc klienta. Natrętna obecność rekalmy domaga się umiejętności odczytywania intencji wypowiedzi, odróżniania szczeróści i rzetelności od perswazji i manipulacji. Nie można zatem zapominać o odpowiedzialności za słowo.

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument