Dwa sposoby podejścia do budowy scenariuszy - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz
bart_ender
bart_ender12 marca 2013

Dwa sposoby podejścia do budowy scenariuszy - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz

PDF (116 KB)
2 strony
826Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające stwierdzenia z zakresu zarządzania: jeden to jest od przyszłości do teraźniejszości, drugi od teraźniejszości do przyszłości.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Dwa sposoby podejścia do budowy scenariuszy.

Jeden to jest od przyszłości do teraźniejszości, drugi od teraźniejszości do przyszłości. Od przyszłości

do teraźniejszości są bardzo rzadko stosowane, są niezwykle trudne, dlatego że w tym scenariuszu

musimy określić jakieś stany w przyszłości i cofając się z przyszłości do teraźniejszości określamy jak

do tego stanu w przyszłości dojdzie. Np. scenariusz dla centrum handlowego – zakładamy stan w

przyszłości, że powszechnie będą robione zakupy przez Internet, powszechnie będą robione zakupy

w hipermarketach, powszechnie będą robione zakupy w małych sklepach osiedlowych, 3, 4 stany w

przyszłości opisujące problem, który nas dotyczy i teraz musimy odtworzyć drogę jak do tego dojdzie.

Zdecydowanie najczęściej stosowane są scenariusze od teraźniejszości do przyszłości. Prognozujemy

kilka wariantów w przyszłości na podstawie analizy i możliwego trendu rozwoju dotychczasowych

czynników. Musimy określić tzw. siły napędowe, czyli czynniki, które w sposób bezpośredni wpływają

na organizację i musimy się zastanowić jak one będą się zmieniały, jak będzie się zmieniało ich

oddziaływanie bądź jak będzie się zmieniał poziom kształtowania się tych czynników w przyszłości.

Ale analizujemy tylko pojedyncze czynniki, a nie całe otoczenie jako całość i staramy się opracować 3,

4 scenariusze. Zarówno w jednym jak i drugim przypadku cała rzecz polega na tym, że tworząc te

scenariusze i tak nie przewidzimy faktycznego rozwoju otoczenia. Jest mało prawdopodobne, że uda

nam się przewidzieć jak to otoczenie będzie wyglądało w przyszłości. Ale jeśli przygotowujemy kilka

zróżnicowanych scenariuszy, możemy zwrócić uwagę jakiego rodzaju umiejętności i zasoby są

najważniejsze dla organizacji, by można było przystosować się do każdej z tych sytuacji. W związku z

tym ważne jest zwrócenie uwagi na to co dla nas jest istotne, byśmy w każdej z tych sytuacji mogli się

znaleźć. Ponadto przygotowując strategię musimy przyjąć określone założenia strategiczne, a

pomagają nam w tym scenariusze.

Jeśli mówimy o scenariuszach od przyszłości do teraźniejszości, jedną z metod stosowaną do budowy tych scenariuszy [budując scenariusz musimy to robić bezwzględnie w zespole] jest mapa przyszłości. Musimy się do tego odpowiednio przygotować. Przede wszystkim przed rozpoczęciem sesji opisu tworzenia scenariuszy muszą popracować eksperci. Muszą oni przygotować 3 lub 4 stany końcowe (wykorzystuje się do tego bardzo często metodę delficką), które będą mogły się pojawić. Następnie również ci eksperci musza przygotować zestaw działań 13 stron x 4 złote = 52 złote Powołuje się tyle zespołów, ile jest stanów końcowych. Do opracowania każdego ze stanów końcowych powołuje się odrębny zespól. W skład tego zespołu powinni wchodzić różni ludzie. Powinien być zróżnicowany skład zawodowy tych ludzi, wiek, podejście do wielu rzeczy. Zadaniem każdego zespołu jest odtworzenie drogi jaka doprowadzi do analizowanego przez nich stanu końcowego. Pierwszym etapem jest ocena prawdopodobieństwa każdego ze zdarzeń. Każdy zespół pracuje nad jednym stanem końcowym, ma listę dużej ilości zdarzeń, które mogą się pojawić. Analizując zdarzenie określają czy to zdarzenie pojawi się czy nie. Zjawisko prawdopodobnie wystąpi albo prawdopodobnie nie wystąpi. Jeśli nie jesteśmy pewni lub występują kontrowersje w zespole to stwierdzamy, że niewiadomo czy będzie ono miało miejsce. Z tej ogromnej liczby zdarzeń tzn. 100 – 200, wybieramy te zdarzenia które prawdopodobnie wystąpią. Następnie zespoły przygotowują opisy stanów końcowych. Po określeniu listy zdarzeń które prawdopodobnie wystąpią należy odtworzyć drogę, może idąc od końca w tym przypadku. Jak te zdarzenia wpłyną na pojawienie się określonego stanu końcowego. Niektóre zdarzenia będą miały wpływ negatywny, niektóre pozytywny. W tym drugim etapie opisując stany końcowe należy dokładnie opisać poprzez jakie zjawiska o charakterze pozytywnym i negatywnym dojdziemy do sytuacji stanu końcowego. Poprzez zdarzenia, drogę dojścia do stanu końcowego i opisanie jak do tego będziemy dochodzić możemy znacznie szerzej przeanalizować sytuację, zjawiska i w miarę dokładnie opisać ten stan końcowy. W etapie trzecim trzeba ustalić wspólne elementy scenariuszy. Mamy kilka zespołów i kilka stanów końcowych. Zespoły pracują niezależnie od siebie. W związku z tym ocena zjawisk które mogą być, zdarzeń które mogą się pojawić jest dokonywana niezależnie od siebie. W etapie trzecim należy ustalić wspólne elementy scenariuszy. Chodzi tutaj o to żeby znaleźć, wyspecyfikować te zdarzenia, które pojawiają się,

docsity.com

występują we wszystkich scenariuszach. Jeśli są we wszystkich scenariuszach, jest bardzo prawdopodobne że wystąpią. Nie ma znaczenia czy dla danego stanu końcowego te znaczenia będą pozytywne, czy negatywne. Ważne że się pojawią. Ostatnim etapem jest ocena stanów końcowych. uczestnicy warsztatu oceniają stany końcowe według

dwóch kryteriów tzn. czy one są osiągalne oraz czy są pożądane. Jeśli stan końcowy jest osiągalny i

pożądany to nie pozostaje nam nic innego jak zaangażować się, przygotować się na określone

zdarzenia które zostały wyspecyfikowane i dążyć do tego żeby ten stan udało się zrealizować.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument