Kredyty - Ćwiczenia - Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa, Notatki'z Matematyka Finansowa. University of Bialystok
panna_ania
panna_ania15 marca 2013

Kredyty - Ćwiczenia - Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa, Notatki'z Matematyka Finansowa. University of Bialystok

PDF (123 KB)
1 strona
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki obejmują tematy z zakresu matematyki finansowej i ubezpieczeniowej: kredyty; zadania.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

MFiU informatyka i ekonometria, III rok, I stopień

lista 7 kredyty

7.1

7.2 Kredyt w wysokości 5000 zł udzielony na początku roku ma być spłacony trezma ratami na koniec, odpowiednio, pierwszego, drugiego i czwartego kwartału w wysokości, odpowiednio, 2000 zł, 2600 zł i X zł. Wyznaczyć X, jeśli roczna nominalna stopa z kapitalizacją kwartalną wynosi 24%.

7.3 Kredyt w wysokości 6000 zł będzie spłacony w czterech równych kwartalnych ratach. Przedstawić plan spłaty kredytu, jeśli roczna nominalna stopa procentowa z kapitalizacją kwartalną wynosi 16%.

7.4 Załóżmy, że zaciągamy kredyt mieszkaniowy w wysokości 100 tys. zł, przy rocznej nominalnej stopie procentowej z kapitalizacją miesięczną w wysokości 7%. Wyznaczyć wysokość miesięcznej raty oraz łączną wysokość odsetek, jeśli kredyt będziemy spłacali przez

a) 20 lat;

b) 30 lat;

c) 40 lat.

Jak zmienią się wyniki jeśli przyjmiemy stopę procentową na poziomie 10%?

7.5 Kredyt w wysokości 30 tys. zł jest spłacany równymi kwartalnymi ratami przez 10 lat. Obliczyć wartość bieżącą długu po zapłaceniu 10 raty przy założeniu, że roczna stopa oprocentowania ciągłego wynosi 9%.

7.6 Kredyt w wysokości 6000 zł będzie spłacony w czterech ratach o stałej części kapitałowej. Przedstawić plan spłaty kredytu, jeśli roczna nominalna stopa procentowa z kapitalizacją kwartalną wynosi 16%.

zadania do samodzielnego rozwiązania

1. Kredyt w wysokości 950 zł jest spłacany ratami A1 = 280 zł, A2 = A3 = 300 zł, A4 = 150 zł. Okresowa stopa procentowa wynosi i = 2, 5%. Sprawdzić, że warunek równoważności długu i rat nie jest spełniony. Jaka powinna być wysokość pierwszej raty, by ten warunek był spełniony?

2. Kredyt w wysokości 20000 zł będzie spłacony w dziesięciu równych rocznych ratach. Przedstawić plan spłaty kredytu, jeśli roczna efektywna stopa procentowa wynosi 12%.

3. Kredyt jest spłacany pięcioma miesięcznymi ratami annuitetowymi. Wiedząc, że R1 = 145, 0695, R3 = 147, 9853 oraz I3 = 4, 4841 obliczyć brakujące elementy tabeli spłaty kredytu.

4. Kredyt w wysokości 15 tys. zł jest spłacany równymi półrocznymi ratami przez 5 lat. Obliczyć wartość bieżącą długu po zapłaceniu szóstej raty przy założeniu, że roczna nominalna stopa procentowa z kapitalizacją półroczną wynosi 9%.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument