Czy filozofia jest nauką - Notatki - Filozofia , Notatki'z Filozofia. University of Warsaw
Aleksander88
Aleksander8829 marca 2013

Czy filozofia jest nauką - Notatki - Filozofia , Notatki'z Filozofia. University of Warsaw

RTF (33 KB)
1 strona
986Liczba odwiedzin
Opis
Historia i filozofia: notatki dotyczące tego czy filozofia jest nauką.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Czy filozofia jest nauką

Temat: Czy filozofia jest nauką Nauka jest zespołem uporządkowanych twierdzeń, uzasadnionych, dających się zakomunikować i sprawdzić. Realizuje się poprzez zespół czynności poznawczych zmierzających do osiągnięcia wiedzy. W tym celu posługuje się odpowiednimi do przedmiotu badań metodami. Przez metodę badań można zrozumieć albo pewien zespół czynności przyporządkowanych określonemu celowi, nadających się do powtarzania, albo też reguły wyznaczające sposób postępowania w danej sprawie. Ten metodyczny sposób uzyskiwania wiedzy dostosowany do przedmiotu i celu nauki, jest tym, co różni poznanie naukowe od innego typu wiedzy i różnicuje poszczególne typy nauki. Wśród zasadniczych cech poznania naukowego w sensie ścisłym należy wymienić: Obiektywizm czyli wykluczanie z badań naukowych jakichkolwiek elementów emocjonalnych i subiektywnych. Sprawdzalność poprzez fakty i doświadczenia. Racjonalność.

Tendencja do matematyzacji twierdzeń. Autonomizm dążność do uniezależnienia się od filozofii i teologii.Ćwiczenie:Zaznacz zdania, które według ciebie charakteryzują dobrze: czym jest nauka a) Wiedza, którą człowiek zdobywa przez analizę swoich snów.b) Zbiór książek, artykułów, publikacji, poświęconych jednemu zagadnieniu np. budowie oka żaby.c) Wiedza jaką człowiek zdobywa dzięki doświadczeniu życiowemu, np. przy poparzeniu przez kuchenkę elektryczną wiemy, że nie wolno jej dotykać.d) Wyniki badań, których nikt inny nie jest w stanie powtórzyć ani sprawdzić.e) Poznanie rzeczywistości za pomocą określonej metody, np. metody eksperymentalnej.f) Zbiór twierdzeń na jakiś temat, dobrze logicznie uporządkowanych.g) Wypowiedzi, które zawierają wyrażenia metaforyczne i poetyckie.h) Rzeczy tak mądre, że nie jesteśmy w stanie tego powiedzieć drugiemu człowiekowi.i) Współczesna technika, np. komputery, samochody.j) Wszystko co usłyszymy w telewizji.k) Legendy, mity pochodzące z odległych czasów.l) Jakakolwiek wypowiedź człowieka z tytułem naukowym.

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument