Rola państwa w pobudzaniu rozwoju  - Notatki - Ekonomia rozwoju, Notatki'z Ekonomia. Warsaw School of Economics
Henryka
Henryka24 marca 2013

Rola państwa w pobudzaniu rozwoju - Notatki - Ekonomia rozwoju, Notatki'z Ekonomia. Warsaw School of Economics

PDF (36 KB)
1 strona
885Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach wyeksponowane zostają zagadnienia z ekonomii rozwoju: rola państwa w pobudzaniu rozwoju.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

28. Rola państwa w pobudzaniu rozwoju gospodarczego KRS (na podstawie Ryszarda Piaseckiego – Rozwój gospodarczy a globalizacja)

Silna rola państwa w gospodarce KRS po odzyskaniu przez państwo niepodległości, była rozumiana i akceptowana. Wszelkie próby uprzemysłowienia były możliwe właśnie przy silnym udziale sektora państwowego. Innym problemem było przejmowanie dziedzictwa kolonializmu (m.in. obcej własności) co nie byłoby wykonalne bez pośrednictwa państwa. Wobec takich warunków panował pogląd, że możliwą drogą uprzemysłowienia jest rozwój sektora publicznego wspieranego przez aktywną działalność państwa.

Wymieniano następujące powody interwencji państwa w procesy rozwojowe Afryki: - ogrom zacofania gospodarczego całego kontynentu - słabość miejscowego sektora prywatnego - niewielką zdolność społeczeństwa do oszczędzania - ogromne uzależnienie od monokulturowego eksportu - konflikty etniczne, regionalne, i klasowe (rolą państwa miało być

niedopuszczenie do nadmiernej koncentracji siły polityczno-ekonomicznej w rękach poszczególnych grup społecznych)

- obecność kapitału zagranicznego

Liczba afrykańskich firm państwowych uległa podwojeniu w latach 1967-1980. Na początku lat 80-ych udział sektora państwowego w przemyśle KRS o orientacji socjalistycznej (Etiopia, Tanzania) i rynkowej (Kenia, Nigeria, Zair) był wysoki. Niekiedy obejmował nawet 50% produkcji. W połowie lat 80-ych sektor państwowy Afryki wytwarzał 15% wartości dodanej, dokonywał 25-30% wartości inwestycji, zatrudniał 25-30% siły roboczej sektora formalnego. Znaczenie firm państwowych w tworzeniu głównych wskaźników mikroekonomicznych (PKB, poziom inwestycji i zatrudnienia) było większe w Afryce niż w Ameryce Południowej czy Azji.

Takie czynniki jak słabość rodzimego sektora prywatnego czy duża rola kapitału zagranicznego, sprzyjały centralizacji roli państwa w życiu gospodarczym. Państwo przeświadczone o znaczeniu „swoich” przedsiębiorstw dla dobrych wyników gospodarczych całego kraju, wykorzystywało je przede wszystkim do:

- tworzenia niezbędnej infrastruktury - tworzenia miejsc pracy - ułatwienie dostępu lokalnej ludności do dóbr/usług w regionach zacofanych - tworzenie gałęzi strategicznego przemysłu (ich wymogi technologiczne i

kapitałowe często przekraczają możliwości sektora prywatnego) - podejmowanie działań gospodarczych tam, gdzie nie może tego uczynić sektor

prywatny (brak środków, niska stopa zwrotu inwestycji) - zdobycie środków na inwestycje tam, gdzie nie istnieją lub słabo rozwinięte

lokalne rynki kapitałowe - zapewnienia kontroli państwa nad podstawowymi sektorami, wcześniej

kontrolowanymi przez firmy zagraniczne (np. nacjonalizacja kopalń miedzi w Kongu i Zambii)

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument