Funkcja emisyjna pieniądza - Notatki - Finanse publiczne, Notatki'z Finanse Publiczne. University of Lódz
kociak
kociak6 marca 2013

Funkcja emisyjna pieniądza - Notatki - Finanse publiczne, Notatki'z Finanse Publiczne. University of Lódz

PDF (74 KB)
1 strona
758Liczba odwiedzin
Opis
Notatki dotyczące zagadnień z zakresu finansów publicznych: funkcja emisyjna pieniądza oznacza, że tylko NBP ma prawo do emisji abstrakcyjnej wielkości wartości; kredyty refinansowe.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Funkcja emisyjna pieniądza – oznacza, że tylko NBP ma prawo do emisji abstrakcyjnej wielkości wartości. NBP odpowiada za wartość polskiego pieniądza, tym pieniądzem posługują się podmioty (skarb państwa, samorządy terytorialne, osoby fizyczne, przedsiębiorstwa) Owa „zł.” jest na terytorium RP prawnym środkiem płatniczym regulowanie zobowiązań płatniczych osób prawnych i fizycznych. NBP odpowiada za podaż pieniądza, wartość generowaną poprzez system bankowy, kredytowy banków komercyjnych. Bank centralny odziaływuje na banki komercyjne mechanizmami:

- stopy procentowe banku centralnego - stopy rezerw obowiązkowych - operacje otwartego rynku

- kredyty refinansowe - określenie wielkości pułapów kredytów związanych z generowaną działalnością

banków komercyjnych. Kredyty refinansowe

- kredyt refinansowy - kredyt redyskontowy - kredyt lombardowy

Stopy, jakie są udzielane bankom komercyjnym oddziaływuje na system banków

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument