Chemia, test - Notatki - Chemia, Notatki'z Chemia
hannibal00
hannibal0031 maja 2013

Chemia, test - Notatki - Chemia, Notatki'z Chemia

PDF (49 KB)
1 strona
1Liczba pobrań
989Liczba odwiedzin
Opis
Chemia: notatki z zakresu chemii przedstawiające standardowe zadania pojawiające się na egzaminie z chemii.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Chemia - Popek Test – standardowe zadania pojawiające się na egzaminie

www.student.e-tools.pl

1. zapisać konfiguracje elektronową pierwiastka o liczbie atomowej 33. Określić numer okresu , numer grupy, liczbę elektronów walencyjnych.

2. Określić rodzaj wiązań w następujących związkach:

NaCl ; O2 ; Na2S ; CaO ; H2O. _ _ 3. Określić stopień utlenienia pierwiastków w związkach i jonach : HClO , Na2S , NaAlO2 , MnO4 , H2Po4 , H2 4. Dobrać współczynniki w następujących równaniach, wskazać utleniacz i reduktor :

KMnO4 + Na2SO3 + H2O = MnO2 + Na2SO4 + KOH ClO2 + KOH = KCLO2 + KCLO3 + H2O

5. Napisać cząsteczkowo i jonowo reakcje hydrolizy następujących soli. Określić środowisko CH3COONa, NH4Cl

6. Zaproponować 4 metody otrzymywania siarczanu miedzi – CuSO4

7. Oblicz stałą równowagi reakcji N2 + O2 = 2NO + O, Jeżeli stężenia równowagowe wynoszą :

[NO] = 0,24 mol/dm3 [O2] = 0,12 mol/dm3 [N2] = 0,06 mol/dm3 . Określić wpływ ciśnienia i temperatury na wydajność tej reakcji.

8. Ile moli NaOH potrzeba do przygotowania 400g roztworu 15%, M=40 g/mol

9. Oblicz stałą dysocjacji jednowodorotlenowej zasady wiedząc że roztwór o stężeniu 0,2 mol/dm3 ma ph=12

10. Zaproponować cykl przemian pozwalających otrzymać z etanu octan etylu, napisać odpowiednie równania reakcji i

nazwać produkty poszczególnych reakcji

11. Napisać wzory strukturalne i nazwać izomery węglowodoru o wzorze sumarycznym C6H14. S T U D E N T .

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument