Przykład prostego programu - Notatki - Programowanie, Notatki'z Informatyka. Szczecin University of Technology
Norbert_88
Norbert_8812 kwietnia 2013

Przykład prostego programu - Notatki - Programowanie, Notatki'z Informatyka. Szczecin University of Technology

DOC (34 KB)
2 strony
434Liczba odwiedzin
Opis
Informatyka: notatki z zakresu programowania przedstawiający przykład prostego programu.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Jacek Okrasa Bolimów, 19-04-2008r. Studzieniec 1/10 informatyk III semestr

DOTYCZY: ZALICZENIE

TEMAT: PRZYKŁAD PROSTEGO PROGRAMU

TYTUŁ: „NAIWNEPOTĘGOWANIE” ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

Program naiwnepotegowanie; var m, k: integer;

potega: longint; begin

readln(m,k); potega:=1;

while k>0 do begin

dec(k); potega:=potega*m

end; writeln(potega)

end.

UWAGA

• Odpowiednikiem komórki K6 jest zmienna potęga typu longint. Wybrałem ten typ, ponieważ zmienna ta może przyjmować duże wartości nawet dla niezbyt dużych wartości k i m

• dec(k) jest procedurą standardową zmniejszającą wartość k o jeden; istnieje też procedura standardowa zwiększająca wartość zmiennej o jeden – procedura inc.

J a c e k O k r a s a

NIE

AK

Wypisz K2

K6 F 0 A C K6-1 K2 F 0 A C K2*K5

K5 F 0 A C m K6 F 0 A C k K2 F 0 A C 1

K6=0 ?

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument