Opracowanie pytań na kolokwium - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia. Cracow University of Economics
Misio_88
Misio_887 marca 2013

Opracowanie pytań na kolokwium - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia. Cracow University of Economics

PDF (657 KB)
5 strona
1Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające zagadnienia z zakresu ekonomii: pytania na kolokwium; potrzeby, dobra, rynek.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 5

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 5 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 5 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 5 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 5 pages

Pobierz dokument

Ekonomia :

Ingerencja paostwa w gospodarce paostwo i jego organy mają spełniad rolę służbną w stosunkach do

ich wyborców. Paostwo ma nam służyd my płacimy podatki.

Zabezpieczenie socjalne

Nierównowaga kryzysu

Nurt keynesowski chce utworzyd równowagę paostwa (deficyt)

Szara strefa wysokości podatków

25% PKB to szara strefa

Behawioralny : ( i nie mam wyjaśnionego tego)

Nieograniczona potrzeba:

Potrzeby człowieka ciągle się odnawiają

Nasze potrzeby są dobrami i usługami

Potrzeby dzielimy :

- podstawowe

- fizjologiczne

- konieczne

- podstawowe wyższego rzędu

- duchowe

Rozwijają się im większy dobrobyt

Wytwarzamy w danym czasie i kraju produkcje

Potrzeby :

- jednorazowe

- powtarzalne

Wszystko zależy od dochodów

Potrzeby :

Komplementarne i uzupełniające

się dopełniające aby zaspokoid potrzebę jeżdżenia autem muszę mied paliwo i auto.

docsity.com

Substytucyjne

aby dojechad na zajęcia dojadę samochodem albo autobusem

Dobro i usługa w działalności firmy

Dobra konsumpcyjne

kupują konsumenci

Dobra produkcyjne

kupują firmy ( maszyny, urządzenia)

Dobra ekonomiczne

gospodarstwo

Dobro wolne (naturalne)

przez naturę

Dobra prywatne

konsumpcja tych dóbr zależy od dochodów (jeden ma drugi nie musi mied)

Dobra publiczne

podaż tych dóbr dostarczana jest przez paostwo konsumpcja jednego podmiotu nie

wyklucza innego podmiotu z danego dobra (drogi, mosty, służby zdrowia itd.)

Sektor usług:

Materialne

proces produkcji

Niematerialne

porada nauczyciela lekarza prawnika

Problematyka zagadnieo równowaga dóbr i usług

Rynek

podstawowy mechanizm zasobów w gospodarce :

co produkowad? ,

jak produkowad?,

komu produkowad ?

To obieg transakcji kupna i sprzedaży w gospodarce w danym czasie w określonych warunkach:

docsity.com

Musi byd:

kupujący ,

sprzedający – producent ,

cena

Cechy charakterystyczne rynku:

popyt,

podaż,

cena

Różne rodzaje rynku:

wolnokonkurencyjny

duża liczba nie wielkich producentów który nie ma wpływu na cenę.

Cena kształtuję się na rynku a producenci przekonują się do nich.

Rynek dokona ich oceny

Rynek dokonuje oczyszczenia

monopolistyczny

liczba producentów którzy mają wpływ na cenę. monopol jest wtedy

gdy na rynku dominuje jedna lub 2 spólki w danm zakresie

Hotelarstwo

Usługi

Gastronomia

Gas , benzyna

1 podmiot lub 2 (dwupol)

Naturalne – dot. Zasobów naturalnych

I – wszy producent jest on ceno dawcą (prywatyzacja)

Monopole płaci konsument

Wolny rynek- monopol

Osiąganie zysku – główny atrybut rynku

Zysk całkowity – utarg całkowity – koszt całkowity

docsity.com

Nadwyżka towaru nad kosztem

Rynek – struktura rynkowa

a) Rynek konsumenta

występuje gdy może dobierad wybory gdy podaż jest większa od popytu

konsument wybiera gdzie :

kupuje?

Po ile?

Od kogo?

Rynek nadwyżka rynkowej

b) Rynek producenta

rynek niedoboru rynkowej popyt przewyższa podaż producent dyktuje

warunki walka o towar gospodarka nie doboru

Rynek dzielimy :

Krajowy ( geograf.)

Światowy (geograf.)

Zbożowy

Mięsny itd.

Podział według podmiotu:

Równowaga – nadwyżka i nie dobór

Dążenie do równowagi

Rynek trójpodmiotowy

- mieszana

Dominuje rolę sektor prywatny

Sektor publiczny paostwowy

NAJWAŻNIEJSZYM PODMIOTEM KONSUMENCJI GOSP. DOMOWE (POPYT)

Popyt wielkośd zapotrzebowania w danym czasie o danej cenie

Popyt efektywny – chce kupid więc kupuje

Popyt potencjalny – nie zawsze możemy coś kupid

Większy niż popyt efektywny

Popyt funkcjonalny – zaspokojenie swoich potrzeb (buty)

docsity.com

PRODUCENT

Producenci dostarczają podaży dóbr, usług na który jest zgłoszone zapotrzebowanie w danym czasie

itd.

Zysk jak największy

PAŃSTWO

Gospodarowania, producent w sektorach własności paostwa

Paostwo sytuacje paostwowe

Rząd

Jest producentem

Regulacyjne prawo

Współzależności między podm.

potrzeby muszą osiągad dochody:

zdolnośd do wykonywania pracy

właściciel ziem

płatnośd transferowa: niepełnosprawnośd

bezrobotny

emeryt

zasiłki

emerytura dochód w postaci płacy

Gosp. Dom.

Ziemia

Kapitał

Płatnośd transferowa

Płacy

Źródło gdyby nie istniał popyt na naszą pracę rynek czynników wytwórczych

Rynek dóbr i usług

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 5 pages

Pobierz dokument