Proces doskonalenia organizacji – reengineering - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz
bart_ender
bart_ender12 marca 2013

Proces doskonalenia organizacji – reengineering - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz

PDF (106 KB)
2 strony
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające stwierdzenia z zakresu zarządzania: reengeneering (radykalne przeprojektowanie) następuje, gdy organizacja przeprowadza głęboką samoocenę tego, co się w niej w ogóle dzieje.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Proces doskonalenia organizacji – reengineering

REENGINEERING (radykalne przeprojektowanie): następuje, gdy

organizacja przeprowadza głęboką samoocenę tego, co się w niej w ogóle dzieje.

W dzisiejszym świecie organizacji i zarządzania panują warunki

gwałtownych zmian i głębokich rozważań, w jaki sposób zarządzanie i

organizacje będą się rozwijać.

U podstaw tych przemyśleń, dokonywanych jednocześnie na wiele sposobów, mieszczą się nowe koncepcje wzajemnych stosunków i czasu.

W miarę zacierania się granic między kulturami gwałtownie rozszerza się

zakres stosunków międzynarodowych i międzykulturowych. Raptownie

przyspiesza się tempo działalności organizacyjnej. Aby podkreślić intensywność współczesnych wzajemnych stosunków

organizacyjnych oraz intensywność nacisków wywieranych przez czas na

te stosunki, ten nowy nurt teorii zarządzania nazywamy kierunkiem

dynamicznego zaangażowania. Jest to pogląd, że czas i wzajemne stosunki między ludźmi zmuszają kierownictwo do ponownego

przemyślenia tradycyjnych poglądów wobec ciągłych, gwałtownych zmian.

Termin dynamiczne zaangażowanie najlepiej wyraża skupianie się

większości skutecznych współczesnych menedżerów na wzajemnych stosunkach między ludźmi oraz ich szybkie dostosowanie się do warunków

stale zmieniających się w czasie.

Przez ogólne określenie dynamiczne zaangażowanie rozumie się sześć

różnych zagadnień dotyczących teorii zarządzania:

Środowisko organizacji i środowisko naturalne jako złożona, dynamiczna sieć ludzi wzajemnie na siebie oddziałujących;

Odpowiedzialność społeczna i etyka – dążenie do doskonałości;

Globalizacja a zarządzanie;

Tworzenie i przekształcanie organizacji – poszukiwanie sposobów na wyzwolenie twórczego potencjału, reengineering;

Kultura i wielokulturowość korporacji i jej pracowników;

Jakość – TQM (Total Quality Management).

TWORZENIE I PRZEKSZTAŁCANIE ORGANIZACJI: Kiedy organizacja już istnieje i funkcjonuje, ważne jest, aby

menedżerowie zwracali uwagę na odnawianie wzajemnych stosunków, z

których organizacja się składa. Jest to działalność kierownicza zajmująca

się przekształcaniem już działającej organizacji. Przekształcanie służy

zarówno przezwyciężaniu samozadowolenia, jak i wspieraniu twórczych wysiłków w organizacji.

Najgłośniejszym ostatnio sposobem przekształcania organizacji jest

radykalne przeprojektowanie korporacji – reengineering.

Reengineering wiąże się z dokładną analizą tego, o co w ogóle chodzi w danej organizacji. Obaj autorzy książki „Reengineering the corporation”

(Michael Hammer i James Champy) zachęcają menadżerów do zadawania

sobie podstawowego pytania dotyczącego tego co robią: „Gdybym

odtwarzał tę firmę przy mojej obecnej wiedzy i obecnym stanie techniki,

docsity.com

to jak by dziś wyglądała?”. Innymi słowy, menedżer powinien sobie

wyobrazić, że zaczyna od „czystej kartki papieru” (Th.A. Stewart).

Menadżerowie zachęcani są do przemyślenia samej istoty procesów

funkcjonowania organizacji i do zastąpienia tych procesów, które staja się przeszkodą na drodze do sprawności organizacyjnej, nowymi.

Zauważono w organizacji występowanie skłonności popadania w

stagnację, kiedy jej członkowie – w tym kierownicy – koncentrują się na

swoim najbliższym sąsiedztwie: swojej pracy lub swoim dziale, zamiast na szerszych układach wzajemnych stosunków, w których pracują i wywierają

wpływ na życie innych. Reengineering wiąże się zatem z definiowaniem

procesów od nowa jako układów wzajemnych stosunków, wiążących

członków organizacji z osobami spoza niej. Reengineering staje się koniecznością, kiedy mimo poprawnego określenia

i poprawnego wykonywania indywidualnych zadań, łączny ich wynik jest

nieefektywny z punktu widzenia organizacji i niezadowalający z punktu

widzenia klientów i innych osób. Według Hammera: Reengineering oznacza radykalne przemyślenie i

przeprojektowanie procesów, za pośrednictwem których stwarzamy

wartość (dla klientów) i wykonujemy pracę. Wymienia szybkość, jakość

obsługi i koszty ogólne jako ważne elementy konkurencyjności, którymi

można się zajmować w ramach reengineeringu. Cechą naprawdę skutecznej firmy jest skłonność do odrzucenia tego, co

było efektywne w przeszłości. Nie ma żadnej trwałej recepty na

zwycięstwo.

Z reengineeringu wynika, że organizacje zmieniają układy wzajemnych stosunków, nie zaś środki trwałe jak maszyny czy budynki. Zmieniane na

lepsze są procesy, za pomocą których świadczy się usługi na rzecz

klientów.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument