Klasyfikacja skał magmowych - Notatki - Geologia, Notatki'z Geologia. University of Bialystok
Jakub90
Jakub9026 marca 2013

Klasyfikacja skał magmowych - Notatki - Geologia, Notatki'z Geologia. University of Bialystok

PDF (49 KB)
1 strona
1Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach wyeksponowane zostają stwierdzenia z zakresu geologii: klasyfikacja skał magmowych.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

SKALENIOWCE = FOIDY

- GRANIT ALKALICZNO-SKALENIOWY – SKALENIE ALKALICZNE- GRANIT – SKALENIE ALKALICZNE = PLAGIOKLAZY - GRANODIORYT – PLAGIOKLAZY > SKALENIE ALKALICZNE - TONALIT – PLAGIOKLAZY > SKALENIE ALKALICZNE (MAX.10%)

- SYENIT – SKALENIE ALKALICZNE - MONZONIT – SKALENIE ALKALICZNE = PLAGIOKLAZY - DIORYT – PLAGIOKLAZY > SKALENIE ALKALICZNE - GABRO* - PLAGIOKLAZY > SKALENIE ALKALICZNE (MAX. 10%)

- SYENIT FOIDOWY – FOIDY + SKALENIE ALKALICZNE - DIORYT FOIDOWY – FOIDY + PLAGIOKLAZY > SKALENIE ALKALICZNE - GABRO FOIDOWE – FOIDY + PLAGIOKLAZY - PERYDOTYT – OLIWINY + PIROKSENY

NAZWA

WSKAŹNIKI MINERALNE

SKAŁY PLUTONICZNE (GŁĘBINOWE)

WULKANICZNE (WYLEWNE)

ŻYŁOWE (HIPABYSALNE)

SKRAJNIE KWAŚNE - KWARC > 60%

- KWARCOLIT - GRANITOID KWARCOWY

KWARCOLIT

KWAŚNE - KWARC 20-60% - SKALENIE POTASOWE -PLAGIOKLAZY

- GRANIT ALKAL- SKAL. - GRANIT -GRANODIORYT - TONALIT

- RYOLIT ALKALICZNY - RYOLIT - RYODACYT - DACYT

APLITY

PEGMATYTY

LAMPROFIRY

DOLERYT “DIABAZ”*

OBOJĘTNE - KWARC < 20% - SKALENIE POTASOWE -PLAGIOKLAZY

- SYENIT - MONZONIT - DIORYT - GABRO*

- TRACHIT - LATYT - ANDEZYT - BAZALT*

ZASADOWE -SKALENIOWCE - SKALENIE POTASOWE -PLAGIOKLAZY

- SYENIT FOIDOWY- DIORYT FOID. - GABRO FOID.

- FONOLIT - TEFRYT - BAZANIT

SKRAJNIE ZASADOWE -SKALENIOWCE - FOIDOLIT - NEFELINIT - LEUCYTYT

MELANOKRATYCZNE - OLIWINY - PIROKSENY (HORNBLENDA)

- PERYDOTYT - PIROKSENIT -HORNBLENDYT

PIKRYT

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument