Zasady budżetowe - Notatki - Finanse publiczne, Notatki'z Finanse Publiczne. University of Lódz
kociak
kociak6 marca 2013

Zasady budżetowe - Notatki - Finanse publiczne, Notatki'z Finanse Publiczne. University of Lódz

PDF (130 KB)
1 strona
677Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu finansów publicznych: zasady budżetowe;
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

15.Zasady budżetowe.

W literaturze wymienia się najczęściej następujące zasady budżetowe;

1.równowagi – oznacza taki stan budżetu, w którym wydatki znajdują pokrycie w dochodach

2.zupełności (powszechności) – wymaga ujęcia w budżecie wszystkich

dochodów i wydatków państwa

3.jedności – głosi, iż wszystkie dochody i wydatki państwa powinny być objęte jednym planem budżetowym

- formalna – która jest osiągnięta dzięki budowaniu skonsolidowanego

bilansu systemu finansów publicznych obejmującego budżet władz

centralnych i budżety samorządowe

- materialna – oznacza, że dochody tworzące fundusz budżetowy mają przeznaczenie ogólne tzn. nie są z góry związane z określonymi celami

finansowanymi z budżetu.

4.szczegółowości (specjalizacji) – ma charakter złożony, gdyż wedle niej:

a)dochody i wydatki powinny być ujmowane w sumach ogólnych lecz z dokładnym określeniem źródeł dochodów oraz przeznaczeniem wydatków

b)środki pogrzebowe powinny być wydatkowane tylko do wysokości

ustalonej w budżecie

c)środki budżetowe powinny być wydatkowane w określonym czasie. 5.jawnośc – głosi konieczność prezentowania dochodów i wydatków

społeczeństwu, a praktycznie organom przedstawicielskim, różnym ciałom

i organizacjom społecznym.

6.przejrzystości – stwierdza, że układ budżetu powinien być tak przejrzysty, co pozwala na rozpoznanie procesów zachodzących w

obszarze budżetu państwa.

7.realności – postuluje maksymalną precyzję w planowaniu wydatków i

dochodów budżetowych

8.gospodarności – wymaga racjonalnego a więc oszczędnego wydatkowania środków budżetowych

9.operatywności budżetu wymaga opracowania go w układzie

podmiotowym, czyli wskazania zadań w zakresie gromadzenia dochodów

oraz realizacji wydatków dla konkretnych podmiotów 10.jednorodności – głosi, że budżet powinien być zrealizowany w ciągu

jednego roku budżetowego.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument