Deficyt budżetowy - Notatki - Prawo administracyjne, Notatki'z Prawo Administracyjne
Filip_B
Filip_B30 maja 2013

Deficyt budżetowy - Notatki - Prawo administracyjne, Notatki'z Prawo Administracyjne

PDF (134 KB)
1 strona
984Liczba odwiedzin
Opis
Prawo: notatki z zakresu prawa administracyjnego dotyczące deficytu budżetowego.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Deficyt budżetowy oznacza różnicę między dochodami a wydatkami budżetu

państwa z wynikiem ujemnym. Jest to luka dochodowa, którą trzeba przy zamierzonych

wydatkach pokryć przychodami. Jej powstanie jest wynikiem świadomej decyzji o

finansowaniu części wydatków pożyczkami, albo wynika z niemożności zgromadzenia

odpowiednich dochodów w warunkach istniejącego systemu podatkowego i innych danin

publicznych. Deficyt budżetowy może być pokryty przychodami z:

 sprzedaży skarbowych papierów wartościowych na rynku krajowym i zagranicznym,

 kredytów zaciąganych w bankach krajowych i zagranicznych,

 pożyczek,

 prywatyzacji majątku Skarbu Państwa,

 nadwyżki budżetu państwa z lat ubiegłych.

Celem sfinansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa, Minister Finansów jest

upoważniony do:

zaciągania zobowiązań finansowanych w imieniu Skarbu Państwa,

spłaty zaciągniętych zobowiązań,

przeprowadzania innych operacji finansowych z zarządzaniem długiem

Wolne środki finansowe lokowane są na rynku finansowym. W imieniu Skarbu

Państwa i na wyłączne potrzeby Skarbu Państwa Minister Finansów zaciąga pożyczki i

kredyty, których kwota nie może przekroczyć limitu zadłużenia określonego w ustawie

budżetowej.

W budżecie państwa tworzy się rezerwę ogólną nie wyższą niż 0,2% wydatków budżetu.

W budżecie państwa mogą być tworzone rezerwy celowe na

a) wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może

być dokonany w okresie opracowywania budżetu,

b) wydatki, których źródłem finansowania są środki pochodzące ze źródeł

zagranicznych, w tym również nie polegające zwrotowi,

c) gdy inne ustawy tak stanowią.

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument