Rene Des Cartes - Notatki - Filozofia , Notatki'z Filozofia. University of Warsaw
Aleksander88
Aleksander8829 marca 2013

Rene Des Cartes - Notatki - Filozofia , Notatki'z Filozofia. University of Warsaw

RTF (37 KB)
2 strony
396Liczba odwiedzin
Opis
Historia i filozofia: notatki przedstawiające postać Rene Des Cartes (Kartezjusz)
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Filozofia: Rene Des Cartes (Kartezjusz)

KARTEZJUSZ(Rene Des Cartes lub Rene Descartes, łac. Cartesius)I.Trochę o nim: + był uczonym lecz nie miał ambicji osobistych, nie chciał nauczać, zależało mu tylko na poważaniu autorytetów naukowych+ twierdził, że swą filozofie buduje od początku, choć jego tezy przypominały poglądy scholastykówII.Poglądy:1.Metafizykaa)Metodaodpowiednia metoda to klucz do sukcesuwiedza musi być prosta i wyrazista co jasne i wyraźne to pewne, a jasne i wyraźne tylko to co proste stosował metodę analityczną (głównie w geometrii, był matem.)wszystkie nauki powinny być tak ścisłe jak matematykaprzyroda i świat winny być wyrażone geometrycznie i mechaniczniechciał stworzyć uniwersalną naukę: racjonalną, analityczną, matematycznąb)Sceptycyzm metodyczny (lub idealizm metodyczny)zwątpienie punktem wyjścia do osiągnięcia prawdy (obalanie kolejnych fałszywych tez pozostanie tylko prawdziwa)posługiwał się takimi argumentami jak:+ złudzenie zmysłów+ brak wyraźnej granicy między jawą a snem+ możliwość, że jesteśmy wprowadzeni w błąd przez jakąś potężniejszą od nas istotę+ istnienie wymaga konkretnego dowoduc)Cogito ergo sumw wątpieniu ostoja pewności, bo jeśli wątpię to myślęmyśl istnieje nawet jeślibym śnił, lub demon mnie wprowadzał w błąd (patrz: argumenty w ppkt. b)wywyższył myśl nad materięistota myśląca to dusza (istnieje niezależnie od ciała, jest niezależną substancją)d)Istnienie Boga i ciał:istnienie boga:+ jaźń jest niedoskonała, musi mieć przyczynę jest nią Bóg+ ostateczna przyczyna (Bóg) jest doskonała+ nasza idea o Bogu jest doskonała+ nie człowiek wymyślił Boga lecz idea Boga została wytworzona w umyśle człowieka przez istotę doskonałą(niezła schiza, co :) jeśli więc posiadamy idee boga to znaczy, że istnieje bo ją w nas wytworzyłistnienie ciał: + posiadamy ideę uznawania istnienia ciał. Stworzył ją w nas doskonały bóg, więc nie mógł nas oszukaće)Przymioty boga, duszy i ciał:Boga:+ nieskończoność+ nieograniczonośćDuszy:+ świadomość czyli myślenie (i tylko to)Ciała:+ rozciągłość (i tylko ona) dowód rozgrzany kawałek wosku+ właściwości ciała: Właściwości geometrycznePodlegają zmianom mechanicznym (mechanistyczna koncepcja przyrody) życie to proces czysto mechaniczny, powodowany przez materialne impulsy wytwarzane we krwi, a zwierzęta to maszynyciała nie mogą się poruszać, a nadany im z zewnątrz przez boga ruch nie może być przez nich ani spowalniany ani przyspieszanyf)Dualizm duszy (substancja myśląca) i ciała (substancja rozciągła):Substancje te mają następujące własności:+ są odrębne i na ogół nie stykają się ze sobą. Wyjątek to człowiek, gdzie choć się nie stykają, to dusza może wpływać na działanie ciała i odwrotnie). Zwierzęta to maszyny i nie myślą. Ciało ludzkie to też automat, ale mieszka w nim dusza+ nie mogą w sobie wzajemnie nic zmienić, ale mogą na siebie czasami wpływać np. poprzez zmodyfikowanie kierunku tego co się w nich dzieje (ta teoria wg następców Kartezjusza była raczej głupia)2.Teoria poznania i psychologia:a)Rozum a zmysłyzmysły nie są równorzędne z rozumem (zmysły są gorsze), zm. przydatne do życia ale do poznania się nadaje tylko rozumto rozum więc spełnia funkcje poznawczeb)Idee:Wrodzone:proste, a więc jasne i wyraźnenie zależne od wolinie są wynikiem działania na umysł czynników zewnstałe, nie ulegające zmianomniezawodne (bo wpojone przez Boga)NabyteSkonstruowane przez nasc)Prawda i błąd, rozum i wola:Prawda i Błąd (wiążą się z przeżyciami)przeżycia:+ bierne gdy mamy idee, nie popełniamy błędu+ czynne gdy zaprzeczamy lub twierdzimy, możemy popełnić błąd. Błąd pojawia

się gdy o ideach (których nie możemy rozumem pojąć) wydajemy sądyRozum i wolarozum zdolność do przedstawianiawola wydaje sądy (twierdzi i zaprzecza)Pochodzenie błędu wola ludzka jest nie ograniczona, a rozum jest ograniczony. Jeżeli sąd wybiega poza granice osiągalne przez rozum to popełniamy błąd. Bóg dał człowiekowi wolną wolę ale uczynił go omylnymd)Afekty (teoria afektu). Są dwa rodzaje przedstawień:takie które odnoszą się do przyczyn zewnętrznychafekty (coś a la instynkty), czyli takie, które dusza wywodzi z samej siebie przez siły życiowe rezydujące we krwi. Afekty pobudzają duszę do działania. Przykład: popęd do ucieczki jest podstawowym czynnikiem afektu strachu). Wg Kartezjusza ważne jest panowanie nad afektami i utrzymywać je w granicach użyteczności.3.Podstawowe tezy kartezjanizmu podsumowanie:a)w metodologii:zbadanie poprawności metody przed badaniem rzeczyjasność i wyrazistość w poznaniumetoda analityczna w matematycewiedza powszechna zbudowana na podstawie matematykifikcyjny sceptycyzm jako droga do prawdyb)w metafizyce:dualizm Boga i stworzenia (substancji skończonej i nieskończonej)dualizm substancji rozciągłej i myślącejwolność woli ludzkiej i Bogac)w filozofii przygody:mechanistyczne pojmowanie materii, również organizmówd)w teorii poznania:znalezienie pewności w samowiedzyrelatywistyczna teoria ideiwoluntarystyczna teoria sądue)Najbardziej znane poglądy Kartezjusza:jasność i wyraźność idej to kryterium ich pewnościsprowadzenie wszelkiej wiedzy do wiedzy typu matematycznegozdobywanie wiedzy przez sceptycyzm dualizm myśli i materiimechanistyczne traktowanie ciał

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument