Małe grupy w organizacji - Notatki - Zarządzanie przedsiębiorstwem, Notatki'z Zarządzanie biznesem. University of Lódz
czarna_magia
czarna_magia13 marca 2013

Małe grupy w organizacji - Notatki - Zarządzanie przedsiębiorstwem, Notatki'z Zarządzanie biznesem. University of Lódz

PDF (135 KB)
2 strony
590Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach omawiane zostają zagadnienia z zarządzania przedsiębiorstwem: małe grupy w organizacji; zjawiska wewnątrz grupowe.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

MAŁE GRUPY W ORGANIZACJI Poziomy występowania zjawisk:

- cała organizacja,

- grupa, zespół

- jednostka (pojedynczy pracownik, osoba)

GRUPA Grupa społeczna- zestaw osób, które w określonym przedziale

czasowym często się ze sobą kontaktują a ilość ich jest na tyle mała, że

mogą kontaktować się bezpośrednio.

Zjawiska wewnątrz grupowe: Interakcje- bezpośrednie kontakty między poszczególnymi osobami.

Role grupowe- zestaw zachowań uczestników przyczyniający się do

realizacji celów grupy.

Pozycje- miejsca zajmowane przez członków grupy w jej wewnętrznej kulturze.

Normy grupowe- podzielane przez członków grupy zasady

postępowania, obowiązujące ich podczas istnienia grupy.

Interakcje wewnątrz grupowe:

- społeczne- emocjonalne, pozytywne, - zadaniowe- odpowiedzi,

- zadaniowe- pytania,

- społeczno- emocjonalne, negatywne

Role grupowe:

- zestaw określonych ról i wzajemnych stosunków pomiędzy nimi,

zdefiniowanych i akceptowanych przez członków grupy,

- wyłanianie się struktury ról w grupie, rola oczekiwana> wysyłana> postrzegana> odgrywana>

Role grupowe ( wg. Belbina)

- realizator; koordynator; lokomotywa; myśliciel; poszukiwacz źródeł; krytyk wartościujący; dusza zespołu; skrupulatny wykonawca.

Pozycja (status) wewnątrz grupy.

Wszystko co wyróżnia jednostkę może stać się wyznacznikiem jej statusu.

Status wpływa na strukturę komunikowania się w grupie. Pewne czynniki statusu powinny występować łącznie.

Wyznaczniki statusu:

Osobiste: umiejętności, wykształcenie, wiek, płeć, rasa. Grupowe: przydatność do grupy, charakter roli spełnianej w grupie.

Formalne: tytuł, stanowisko, wynagrodzenie, czas pracy, swoboda

poruszania się.

Normy grupowe: standardy zachowań, które grupa akceptuje i których

oczekuje od swoich członków

docsity.com

Normy grupowe - mogą dotyczyć wszystkich lub tylko niektórych członków grupy,

- ułatwia wywieranie wpływu przez grupę,

- skupia uwagę na sprawach uznawanych za ważne, wymagających

kontrolowania, - określają granice między zachowaniem akceptowanym a

nieakceptowanym,

- zazwyczaj powstają powoli, w razie potrzeby.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument