Wykorzystanie zasobów i usług internetowych - Notatki - Informatyka - Część 1, Notatki'z Informatyka. Opole University
Kowal_86
Kowal_868 marca 2013

Wykorzystanie zasobów i usług internetowych - Notatki - Informatyka - Część 1, Notatki'z Informatyka. Opole University

PDF (557 KB)
10 strona
745Liczba odwiedzin
Opis
Notatki dotyczące tematów z dziedziny informatyki: wykorzystanie zasobów i usług internetowych;
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 10

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 10 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 10 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 10 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 10 pages

Pobierz dokument

1

WYKORZYSTANIE ZASOBÓW I USŁUG INTERNETU -Struktura sieci Internet HISTORIA Początek rozwoju sieci został zainicjowany potrzebami militarnymi Stanów Zjednoczonych. W odpowiedzi na wystrzelenie przez Związek Radziecki Sputnika, pierwszego sztucznego satelity Ziemi, w 1957 roku w Departamencie Obrony Stanów Zjednoczonych powołano specjalną agencję pod nazwą ARPA (Agencja Zaawansowanych Projektów Badawczych). Głównym jej zadaniem było opracowanie nowych technologii informacyjnych dla celów militarnych. Aby ułatwić współpracę naukowcom rozproszonym po kraju, na początku lat sześćdziesiątych zaczęto rozważać komunikację pomiędzy ich komputerami. -HISTORIA cd. W 1962 roku powstała idea sieci bez centralnego komputera, w której istniałoby wiele dróg pomiędzy węzłami łączącymi poszczególne sieci komputerowe. Sieć taka jest w stanie wytrzymać atak nuklearny. Zniszczenie nawet kilku węzłów przy odpowiednim rozmiarze sieci spowoduje "dynamiczne" dopasowanie się" jej do nowych warunków. Podobnie jak nitki pajęczyny, która mimo uszkodzeń umożliwia wędrowanie pająkowi pomiędzy dowolnymi skrzyżowaniami tworzących je nitek. -Sieć konstruowana przez Departament miała spełniać następujące warunki:

• powinna być odporna na błędy,

• powinna być zdecentralizowana, czyli odporna na uszkodzenie lub zniszczenie części sieci,

• powinna przetrwać atak atomowy. W wyniku prowadzonych badań stworzono sieć komputerową obejmującą swoim zasięgiem komputery w całych Stanach Zjednoczonych. Sieć nazwana została Internetem. Z czasem sieć Internet udostępniono ośrodkom naukowym początkowo w USA, a potem na całym świecie. -Ważne daty

1969 - pierwsze połączenie poprzez sieć (w tym wymiana pakietów informacyjnych) pomiędzy odległymi od siebie o 600 km Uniwersytetem Kalifornijskim w Los Angeles a Stanford Research Institute w Palo Alto;

1971 - dołączenie kolejnych węzłów: Uniwersytetu Kalifornijskiego w Santa Barbara oraz Uniwersytetu Utah (wszystkie cztery placówki dały sieć o nazwie APARTNET);

1971 - zdefiniowanie protokołu przesyłania plików - FTP, oraz logowania - TELNET

1973 - zainicjowanie pierwszego europejskiego połączenia poprzez sieć pomiędzy Anglią a Norwegią;

1980 - APARTNET obejmuje 400 serwerów na uniwersytetach, w rządzie i armii Stanów Zjednoczonych;

1983 - rozdział APARTNET'u na część militarną MILNET oraz cywilną INTERNET;

docsity.com

2

-Ważne daty 1986 - stworzenie szkieletowej sieci o dużej przepustowości (szkielet ten łączył mniejsze sieci lokalne) oraz rozwój list dyskusyjnych i usługi IRC;

1989 - liczba komputerów w Internecie przekracza 100 000, do Internetu dołącza Kanada, Finlandia, Niemcy;

1990 - APARTNET kończy swoją działalność, Polska zostaje przyłączona do światowej Sieci;

1991 - powstaje system pozwalający na łączenie słów, zdjęć i dźwięku - World Wide Web;

1992 - liczba komputerów w Internecie przekracza 1 000 000; • 1993 - pojawia się pierwsza graficzna przeglądarka WWW;

1993 - w Polsce powstaje Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa NASK;

1994 - rusza program podłączenia szkół średnich do Internetu pod nazwą: Internet dla Szkół (przyrost użytkowników w tymże roku wynosi 100%).

-Wyróżnia się następujące rodzaje sieci: LAN - jest to sieć lokalna, stosowana na małych obszarach. Sieci LAN łączą hosty i inne urządzenia znajdujące się na małym obszarze lub też w jednym budynku. Przykładem sieci LAN może być sieć domowa (składająca się z dwóch lub więcej komputerów), sieć w kampusie szkoły (łącząca poszczególne pracownie ze sobą). MAN - sieć pośrednia pomiędzy LAN a WAN. Sieć typu MAN obejmuje obszary większe niż w przypadku LAN, ale mniejsze niż w przypadku sieci WAN. Najczęściej sieć typu MAN obejmuje obszary wielkomiejskie. WAN - jest to sieć rozległa, która działa na dużych obszarach geograficznych. Przykładem takiej sieci może być Internet. -Typy sieci lokalnych W prezentacji przyjęto definicję sieci lokalnych zaczerpniętą z książki M. Sportacka: "Sieci komputerowe". Według autora "typ sieci opisuje sposób, w jaki przyłączone do sieci zasoby są udostępniane." Zasobami są zarówno klienci, serwery (jak i inne urządzenia), pliki, itd., które do klienta lub serwera są przyłączone. Zasoby udostępniane są na jeden ze sposobów:

• Równorzędny.

• Serwerowy. -Sieci równorzędne (peer-to-peer, czyli każdy-z-każdym) W takich sieciach wszystkie komputery mogą się ze sobą komunikować na równych zasadach. Udostępniają one swoje zasoby (pliki z danymi, drukarki czy inne urządzenia) pozostałym użytkownikom i same również pobierają dane z innych maszyn. Każde urządzenie w tego typu sieciach może być jednocześnie klientem, jak i serwerem. Dlatego na każdym komputerze musi być zainstalowany system operacyjny lub specjalne oprogramowanie, które umożliwi realizację funkcji serwera i stacji roboczej.

docsity.com

3

-Sieci równorzędne Korzyści Do zalet sieci równorzędnych należą prosta budowa

(uruchomienie konfiguracja nie wymaga dużej wiedzy) oraz małe koszty (brak wydatków na serwer z oprogramowaniem). Ponadto realizacja sieci może być wykonana na bazie popularnych systemów operacyjnych. Ograniczenia Do wad tego rozwiązania należą duża awaryjność, słaba ochrona danych (małe możliwości przydzielania użytkownikom różnych uprawnień), spowalnianie komputerów udostępniających swoje zasoby oraz brak centralnego składu udostępnionych zasobów (problem wyszukiwania informacji i tworzenia kopii zapasowych danych). Trzeba również pamiętać, że pliki i inne zasoby dostępne są tylko wówczas, gdy włączony jest odpowiedni komputer. Zastosowania Sieci typu każdy-z-każdym są idealne dla małych instytucji z ograniczonym budżetem technologii informacyjnych i ograniczonymi potrzebami współdzielenia informacji. -Sieci oparte na serwerach (klint-serwer)

W sieciach klient-serwer zasoby często udostępniane gromadzone są w komputerach odrębnej warstwy, zwanych serwerami. Serwery zwykle nie mają użytkowników bezpośrednich. Są one raczej komputerami wielodostępnymi, które regulują udostępnianie swoich zasobów szerokiej rzeszy klientów. W sieciach tego

docsity.com

4

typu zdjęty jest z klientów ciężar funkcjonowania jako serwery wobec innych klientów. Taki typ sieci tworzy się za pomocą systemów Windows NT/2000 Server, Novell NetWare czy Linux. -Wyróżnia się kilka rodzajów serwerów (klasyfikacja zaczerpnięta z książki B. Komara: "TCP/IP dla każdego"): Serwery katalogów Dostarczają scentralizowanej usługi katalogowej, służącej do zarządzania kontami użytkowników, grup i stacji sieciowych oraz umożliwiającej scentralizowanie procedur uwierzytelniania i autoryzacji. Serwery plików i drukarek Zapewniają bezpieczne składowanie wszystkich danych. Mogą również obsługiwać kolejki drukowania, które zapewniają dostęp do urządzeń drukujących udostępnianych w sieci. Serwery aplikacji Pełnią funkcję serwera aplikacji typu klient-serwer. W środowisku typu klient-serwer, na kliencie uruchamiana jest jedynie niewielka wersja programu (tzw. procedura pośrednicząca), która zapewnia możliwość łączenia się z serwerem. Aplikacja po stronie serwera jest wykorzystywana do wykonywania silnie obciążających procesor zapytań klienta. Przykładami serwerów aplikacji mogą być serwery WWW i serwery baz danych. -Wyróżnia się kilka rodzajów serwerów (klasyfikacja zaczerpnięta z książki B. Komara: "TCP/IP dla każdego") cd.: Serwery pocztowe Zapewniają klientom sieci możliwość korzystania z poczty elektronicznej. Wykorzystanie bram pozwala przekazywać pocztę pomiędzy różnorodnymi systemami pocztowymi. Serwery bezpieczeństwa Zabezpieczają sieć lokalną, gdy jest ona połączona z większymi sieciami, takimi jak Internet. Do tej grupy należą firewalle i serwery proxy. Serwery dostępu zdalnego Ich zadaniem jest umożliwienie przepływu danych między siecią a odległymi klientami. Klient odległy (zdalny) może używać modemu do uzyskania połączenia telefonicznego z siecią lokalną. Może również wykorzystać technikę tunelowania (VPN) i połączyć się z siecią lokalną za pośrednictwem sieci publicznej, takiej jak Internet. System, który umożliwia te formy dostępu do sieci to serwer dostępu zdalnego. Może on zostać wyposażony w jeden lub więcej modemów służących zapewnieniu zewnętrznego dostępu do sieci albo też w porty wirtualne, wykorzystane

docsity.com

5

przez połączenia tunelowane. Po połączeniu klienta z siecią może on funkcjonować w podobny sposób jak przy bezpośrednim przyłączeniu do sieci przez kartę sieciową. -Sieci oparte na serwerach (klint-serwer) Korzyści Zaletami sieci z serwerem dedykowanym są duże bezpieczeństwo danych (pełna kontrola osób upoważnionych do dostępu do informacji), centralizacja danych (kompleksowa, łatwa archiwizacja danych oraz możliwość pracy grupowej), wysoka wydajność sieci (zadania sieciowe wykonuje serwer, nie obciążając innych komputerów), możliwość udostępniania innych usług (serwer WWW, FTP i wiele innych). Ograniczenia Do wad takiego rozwiązania należą duże koszty inwestycyjne (dodatkowy komputer z oprogramowaniem), trudniejsza administracja siecią oraz duże koszty czasu przestoju sieci z powodu awarii serwera - w takiej sytuacji wstrzymana zostaje praca na wszystkich komputerach w firmie. Należy dołożyć wszelkich starań, aby w razie awarii istniała możliwość szybkiego jej usunięcia. Zastosowania Sieci oparte na serwerach są bardzo przydatne, zwłaszcza w organizacjach dużych oraz wymagających zwiększonego bezpieczeństwa i bardziej konsekwentnego zarządzania zasobami przyłączonymi do sieci. -Topologie fizyczne sieci lokalnych Topologia jest to sposób połączenia stacji roboczych w sieci lokalnej. Topologia fizyczna definiuje geometryczną organizację sieci, czyli sposób fizycznego połączenia ze sobą komputerów oraz urządzeń sieciowych. Trzema podstawowymi topologiami sieci LAN są magistrala, gwiazda i pierścień. Jednak w prezentacji zostały przedstawione również inne topologie. -Topologia magistrali

-Topologia gwiazdy

docsity.com

6

-Topologia pierścienia -Topologia podwójnego pierścienia

Sieć Token Ring

-DEFINICJA Internet to sieć komputerowa o zasięgu globalnym łącząca ze sobą setki tysięcy małych i dużych sieci lokalnych oraz pojedyncze komputery.

docsity.com

7

Dzisiaj Internet stał się siecią o zasięgu globalnym i jest dostępny dla każdego użytkownika. Aby korzystać z sieci Internet, trzeba mieć:

• komputer,

• dostęp do sieci poprzez linię telefoniczną i modem lub łącze stałe,

• odpowiednie oprogramowanie,

• dużo czasu. -Możliwości wykorzystania sieci Internet są ogromne i ciągle rosną. Dzięki sieci Internet można np.: • przesyłać korespondencję do bardzo odległych miejsc w bardzo krótkim

czasie, • przesyłać nie tylko tekst, ale również zdjęcia, filmy, dźwięk, • korzystać z informacji znajdujących się na innych komputerach, np. z

serwisów giełdowych, z zasobów bibliotecznych itd., • uczestniczyć w dyskusjach "na żywo" z innymi użytkownikami sieci, • zamówić towary w specjalnych sklepach internetowych, • skorzystać z porad innych użytkowników Internetu w ramach tak zwanych

grup dyskusyjnych. Internet wykorzystywany jest też coraz częściej w biznesie, handlu i edukacji. Już dziś działają specjalne sklepy internetowe oraz szkoły, w których można zdobywać wiedzę nie wychodząc z domu. -Możliwości wykorzystania sieci Internet są bardzo różnorodne. Wśród nich można wyróżnić kilka najważniejszych. Noszą one nazwę usług. Te najbardziej rozpowszechnione to: • WWW (Word Wide Web). • FTP (File Transfer Protocol).• Praca zdalna w sieci (Telnet). • E-usługi (np.: sklepy i aukcje internetowe).

WWW WORLD WIDE WEB DEFINICJA -World Wide Web w tłumaczeniu wolnym oznacza "Szeroka na cały świat pajęczyna", stąd też skrót WWW określany jest mianem światowej pajęczyny. Usługa ta została stworzona w 1990 r. i od tamtego czasu rozwija się bardzo dynamicznie. Umożliwia ona czytanie tekstów (tzw. stron internetowych) znajdujących się na różnych komputerach. Dzięki niej możemy oglądać, siedząc wygodnie w domu, stronę zapisaną na komputerze znajdującym się za oceanem, tak jakby był on tuż obok nas. W chwili obecnej jest to najpopularniejsza usługa udostępniana w sieci. Pozwala na dostęp do ogromnej liczby dokumentów gromadzonych na różnych serwerach podłączonych do sieci, bez względu na to, gdzie się znajdują. Dokumenty udostępniane w ten sposób noszą nazwę stron WWW (lub HTML), a komputery, które je udostępniają - serwerów WWW. Do oglądania stron WWW potrzebny jest specjalny program, tzw. przeglądarka. Do najpopularniejszych przeglądarek dostępnych na rynku należą: • Netscape Navigator. • Internet Explorer.

docsity.com

8

-Odsyłacze hipertekstowe Na stronach WWW znajdują się odnośniki do innych stron WWW, zwane odsyłaczami hipertekstowymi lub linkami. Strony te mogą znajdować się na tym samym komputerze lub na komputerze pracującym na drugiej półkuli. To gdzie znajduje się komputer udostępniający daną stronę, nie ma dla czytelnika istotnego znaczenia. Najczęściej nie wiemy, gdzie znajduje się taki komputer. Odsyłacze hipertekstowe są wyróżnione na stronie WWW kolorem i podkreśleniem (ostatnim niekoniecznie). Po kliknięciu myszą takiego wyróżnionego elementu tekstu, przeglądarka łączy się z serwerem wskazanym w odsyłaczu i po chwili na ekranie pojawia się nowa strona WWW. -Adresy stron WWW Aby móc odnaleźć stronę WWW w sieci, musi ona mieć swój niepowtarzalny adres, tzw. adres URL. Adres strony WWW składa się z następujących elementów:

• skrótu nazwy systemu przesyłania danych (protokołu transmisji)

• adresu serwera,

• nazwy katalogu, w którym na serwerze przechowywana jest strona WWW, • nazwy strony WWW.

-

Uwaga: Jeśli w adresie nie zostaną podane dwa ostatnie elementy (nazwa katalogu i nazwa dokumentu), to wyświetlona zostanie specjalna strona przechowywana na serwerze, tzw. strona główna (ang. home page). Na stronie tej umieszczane są najczęściej ogólne informacje o zasobach serwera. FTP -Usługa ta umożliwia przesyłanie całych programów (plików) z jednego komputera na drugi. Komputer, z którego pobierane są pliki, nosi nazwę serwera FTP. Serwer taki można porównać

docsity.com

9

do wszelakiego typu składowisk, sklepów, wypożyczalni, gdzie można wyszukać i otrzymać potrzebne rzeczy. Usługę tę można porównać do tradycyjnego przysyłania paczek za pośrednictwem poczty. TELNET -Telnet to standard protokołu komunikacyjnego używanego w sieciach komputerowych do obsługi odległego terminala w architekturze klient-serwer. Telnet jest usługą (programem) pozwalającą na zdalne połączenie się komputera (terminala) z oddalonym od niego komputerem (serwerem) przy użyciu sieci, wykorzystując do tego celu protokół TCP-IP oraz standardowo przypisany port 23. Umożliwia on zatem ustanowienie użytkownikowi zdalnej sesji na serwerze tak jak gdyby siedział tuż przed nim. E-USŁUGI (NP.: SKLEPY I AUKCJE INTERNETOWE). -Przykłady dyskusja KOMUNIKACJA W SIECI INTERNET -Wykorzystania sieci Internet w celu wymiany informacji można realizować w coraz większym zakresie eliminując tradycyjne sposoby. Do najczęściej wykorzystywanych narzędzi umożliwiających komunikację w sieci należą: • Poczta elektroniczna. • Grupy dyskusyjne. • IRC - Czat.• Komunikatory sieciowe. • Telefonia internetowa. • SMS. • Przekaz audio i wideo w sieci. •

POCZTA ELEKTRONICZNA -Wymagania Poczta elektroniczna umożliwia przesyłanie wiadomości między komputerami podłączonymi do Internetu. Dzięki tej usłudze można w łatwy i - co ważne - szybki sposób przesyłać wiadomości tekstowe, dźwięk, a nawet krótkie filmy. Jest to bardzo wygodny sposób komunikowania się między ludźmi. -Aby móc skorzystać z usługi e-mail, trzeba:

• mieć założone konto pocztowe na serwerze pocztowym

• mieć dostęp do sieci Internet • mieć program pocztowy (np. Outlook, Netscape mail)

z prawidłowo wpisanymi do niego informacjami o naszym koncie pocztowym

• korzystać z przeglądarki WWW, o ile nasz serwer pocztowy ma taką możliwość.

UWAGA: Serwer pocztowy IDS umożliwia obsługę poczty bezpośrednio ze stron WWW - nie trzeba więc martwic się o program pocztowy i jego prawidłową konfigurację.

docsity.com

10

-Budowa adresu pocztowego Aby móc otrzymywać pocztę, trzeba mieć założoną skrzynkę pocztową i przydzielony adres pocztowy, który to informuje system dokąd mają być wysyłane wiadomości. Adres pocztowy składa się z: • nazwy konta użytkownika • adresu serwera pocztowego.

-Budowa listu elektronicznego Budowa listu elektronicznego różni się nieznacznie od budowy zwyczajnego listu. List elektroniczny składa się z dwu części:

• nagłówka, • właściwej treści.

-Budowa listu elektronicznego Nagłówek zawiera informacje wykorzystywane przez serwery pocztowe i programy pocztowe oraz ogólne dane o przesyłce. W nagłówku najczęściej znajdują się takie informacje, jak:

• adres skrzynki pocztowej nadawcy (ang. sender);

• data wysłania przesyłki (ang. date);

• lista serwerów pocztowych, które uczestniczyły w jej przekazywaniu (ang. received);

• nazwa adresata i jego adres (ang. to);

• nazwa nadawcy i jego adres (ang. from);

• temat wiadomości (ang. subject). -Budowa listu elektronicznego Budowa programu pocztowego pozwala na: redakcję i wysłanie listu do wybranego adresata (1), udzielenie nadawcy odpowiedzi na otrzymany od niego list (2), przesłanie otrzymanego listu w niezmienionej formie do innych użytkowników sieci (3), udzielenie odpowiedzi wszystkim osobom zapisanym w naszej książce adresowej (4).

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 10 pages

Pobierz dokument