Warunki bezpiecznego stosowania środka ochrony roślin - Notatki - Ochrona roślin, Notatki'z Sozologia
Grzegorz
Grzegorz11 czerwca 2013

Warunki bezpiecznego stosowania środka ochrony roślin - Notatki - Ochrona roślin, Notatki'z Sozologia

PDF (134 KB)
3 strony
763Liczba odwiedzin
Opis
Ochrona środowiska: notatki z zakresu ochrony roślin przedstawiające warunki bezpiecznego stosowania środka ochrony roślin.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument

Opryskiwać rośliny profilaktycznie lub interwencyjnie co 7 dni.

wierzba

- rdza

Zalecane stężenie: 0,1 % (100 ml środka w 100 l wody).

Zalecana ilość wody: 1000 litrów na 1 ha.

Opryskiwać rośliny po pojawieniu się pierwszych objawów choroby na liściach.

Rośliny warzywne (w gruncie):

cebula.

- mączniak rzekomy, bakteryjne gnicie cebuli.

Zalecana dawka: 1,5 l/ha.

Zalecana ilość wody: 700-800 l/ha.

Opryskiwać 2-3 razy w sezonie wegetacyjnym przemiennie z innymi środkami

grzybobójczymi o

działaniu wgłębnym lub systemicznym.

groch siewny (konserwowy)

- mączniak rzekomy, szara pleśń

Zalecana dawka: 0,8-1,5 l/ha.

Zalecana ilość wody: 700 l/ha.

Wyższą dawkę stosować w okresach podwyższonego zagrożenia roślin chorobami.

Opryskiwać 2-3 razy przed i w czasie kwitnienia roślin.

ogórek

- bakteryjna kanciastość liści, mączniak rzekomy.

Zalecana dawka: 1,5 l/ha.

Zalecana ilość wody: 700 l/ha.

Opryskiwać zapobiegawczo co 7 dni lub według sygnalizacji 4-6 razy w sezonie

wegetacyjnym,

w zależności od stopnia nasilenia choroby. Środek stosować przemiennie z innymi

środkami

grzybobójczymi zalecanymi do zwalczania mączniaka rzekomego.

pomidor.

- bakteryjna cętkowatość, alternarioza, zaraza ziemniaka.

Zalecana dawka: 1,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 700-800 l/ha.

Opryskiwać zapobiegawczo co 7 dni lub interwencyjnie 2-3 razy w sezonie

wegetacyjnym.

Środek stosować przemiennie z innymi środkami grzybobójczymi o działaniu

wgłębnym lub

systemicznym.

Rośliny warzywne (pod osłonami):

ogórek

docsity.com

- mączniak prawdziwy, mączniak rzekomy.

Zalecane stężenie: 0,2 % (200 ml środka w 100 l wody).

Zalecana ilość cieczy użytkowej: 120-150 l/1000m2

Opryskiwać zapobiegawczo lub w momencie pojawienia się pierwszych objawów

choroby 2-3

razy w sezonie wegetacyjnym co 7-10 dni. Środek stosować przemiennie z innymi

środkami

grzybobójczymi zalecanymi do zwalczania tych chorób.

pomidor

- szara pleśń, bakteryjna cętkowatość, zaraza ziemniaka

Zalecane stężenie: 0,1 % (100 ml środka w 100 l wody).

Zalecana ilość cieczy użytkowej: 120-150 l/1000m2

Opryskiwać zapobiegawczo lub interwencyjnie 2-3 razy w sezonie wegetacyjnym co

7-10 dni.

Opryskiwać dokładnie całe rośliny.

sałata

Opryskiwanie roślin

- szara pleśń, mączniak rzekomy, mączniak prawdziwy.

Zalecane stężenie: 0,1 % (100 ml środka w 100 l wody).

Zalecana ilość cieczy użytkowej: 70 l/1000m2

Opryskiwać zapobiegawczo lub w momencie pojawienia się pierwszych objawów

choroby co 7-

10 dni 2-3 razy w sezonie uprawy. Środek stosować przemiennie z innymi środkami

grzybobójczymi.

Podlewanie roślin

- rizoktonioza, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń

Zalecane stężenie: 0,1 % (100 ml środka w 100 l wody).

Podlewać siewki co 7-10 dni, stosując 100 ml cieczy użytkowej pod roślinę.

Powierzchnie szklane, foliowe, podłoża, przejścia, maty.

- zwalczanie glonów.

Zalecane stężenie: 0,1-0,2 % (100 -200 ml środka w 100 l wody).

Odkażaną powierzchnię dokładnie opryskać, stosując 0,1 l cieczy użytkowej na 1m2.

OKRES KARENCJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin

przeznaczonych do

konsumpcji) - nie dotyczy.

OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, PSZCZÓŁ I ZWIERZĄT (okres zapobiegający

zatruciu) - nie dotyczy

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

docsity.com

Odmierzoną ilość środka wymieszać w naczyniu z małą ilością wody, następnie

uzupełnić do

potrzebnej objętości i dokładnie wymieszać. Opróżnione opakowanie przepłukać

trzykrotnie

wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika z cieczą użytkową.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

PRZECHOWYWANIE

Chronić przed dziećmi.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie

przekraczającej

0-25°C.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN

Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.

Unikać zanieczyszczenia oczu.

Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady

lekarza.

Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub

ochronę

twarzy.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio

opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio

opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej

Opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne.

Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA

ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO

ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE

TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument