Jakość usług - Notatki - Zarządzanie jakością, Notatki'z Zarządzanie jakością. University of Warmia and Mazury in Olsztyn
stevie_k
stevie_k12 kwietnia 2013

Jakość usług - Notatki - Zarządzanie jakością, Notatki'z Zarządzanie jakością. University of Warmia and Mazury in Olsztyn

PDF (4 MB)
11 strona
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Zarządzanie: notatki z zakresu zarządzania jakością odnoszące się do jakości usług.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 11

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 11 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 11 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 11 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 11 pages

Pobierz dokument

l l r l

' | - t , , , . I r ' ' ' 'v . . - - . ) ' . t i - : - ,a ' . ' ,'1 , )

,b

- .."1"-, *,-.-, '1.-,.=.1c pc<lg'Jc r'o .../-9 .'--.:c oo.ni-ru .i-

J ut \-1,1,13<'r I t ,>t1'jl,-, ,:/. 1.c.,1'.:,3 ay' ,

| .

. cJpo^.-,--/:d! l l,e.r" ---' ler/;<-.j6. ? cx7,V>^;eiy' o,1. /n,:rs< *e, .?t- :1^J

"- l - . ^1tzteLc/t1-n lu"- ->. : , iD< _/-_, - tL- 'o 'glr.<-{r -,1dr, . ' -1y' 1-t-

'^s .prr - i- - J.,J.r- d<,-L/",. - - l ' . ' .<u.r j ' " . - lJ . ' , - - : : .< / -L o A.,1. , . . t - . . r , -$J. ,

-un.4, .uA1.--L1, gb.tt-.d!, icrt, ,> - txJdziel- a,e, Luse /<oie

-J.-/,1",,t>,-/ : ' . ie'c-t <Jzic' l t : loo3ci TuF/c,rFa. n, e e fe /. / / , , . , . / .b,,/ * i

- je\e -. " '1,-..1 -k! nt 2t2r / ? / z .7 - >q.>, , 4.anzl o n.,,t *1r,.,:,, t' Lz t>4;.tt tc5 Jtgrte. i ' . iJrz /.

f . : . - , i1, .

- . i - l* -1, . j / " t . v:poL,e J\c.1 e. ^<_o_i, :* .nc, ^-{ { . j {c" - ,e ^

L,4 ' P. ,L le , - L-. -:+o: s1€

\Je -y:r

9d14 L iiL2bLat LpezjamijH ^ 5tr&te,

51.- \ t - .c e>,<g. 'htet :c4rt- t ,s, ,u*, , i r t -o,u,-- . - . , , . - .h *p,-rc,/*.{-/1;c ,7-:C/x.-t7 ;>-b* fJ-t a., , ( 1, ' ,-,J,,, ^. , \f , -^c,r".L-1 'c 7_:C/x.tr V-b* p-r c>a J.. cJ-,-,,:. ovt . ie.z-t lo-Yae

^/uldc!a+ /- 'czg:t<>'.J!<:.t,,1b)-ste tbr>e sht/.;

ceJ-c{e o r"-yod,g ba/->n fb ,q, n4r. rnLcre,->^ o, :y<-z9lL:rtta ch L :.J ! ' .

"tu6' Po.'.; l , cig t1o 3ie-O Pe. .:6,:*":/.t

3,€ f c>.Y ,3/€<Jed f..?,-y'.

. "151+lf

: ! eyidj . Jts d)a- . oi1, . i ,c. , { ,e,r , . - , t , "c, , . r :>, ̂ s, iz, i t c

- , i te.^. , , ,e p,- i : .1 ' .1,9 ?a,e, : laf o,4ani ;2e1.1 dzrc +ra'r^. ' . z+:, e.te fart jrohl<,l t t"t t , !_!r,- .a."J/,, , ; . , , ,> _

-,. ali<'/..)

I

I

I

I

I

I

I

I

- (

----{ ,

i*"1 /),,:,+ k,. l'/ t

, l

t* ,

I ,

t :

tKnleblt -'Jq5JetE,O,t

'e r1'i.l -t/9 ..1 J/,|a.J.: /'?...2:c/ /n1"/

- : , : ,7" .7,^ * t t t t t r^ ; /7 p,^. , /

' . o7z, - '>V-,<,^n,a,-"

! ' . - t - . . " ,^ / l !,> r-.,.1: eirlf u,-, ,1,:c!-*1-, ceL1, <,/-. ' ,, i /,e/,-1.-,,

* Qr-f -L.se1tvl , : :>/ . ' r ' . t - . b.J. f ' : , " tzt i l> ; .c.e

.1,-.1, :- . ,.r -zt ::r.L.....L. .' .,'i p): :zC l:,LaDf,:! +C. c.../- .J.a _) ' _,/

.) b ) sot r'vz, <l i<:>, or;c4' d:. c,z>c> qer't) t4 oe- qia P r-; c4 :c.c's ;nel' => { 1,, .l .- , - a I ,-!.:.,, 1,-v2,J ;;i:,c,-c-, ,L r.

-n /-t,

!:!r;,t"'-.t-i : i.i a,Q!e:a, ntfu' ..,..i:-1J. ')t.,? ta

)

I t t I

I

){ f

y't'zgre)<z

, ! a5( .J t . - )4. . { , : ,Lta;r

- F, , - - ,1 L, . r . _ . : . . r . r ,

",11- JCc,5t

j 6o..o:+q,-1q te*" :9 '"c+c'

lne , <r'le o,e u j rdLyk ,ak<-,,c i;t:,:

L.ze

f

I I I I I I

I

_,_i. ! '-;---rLr

L.

i . o.*e 1..^- n.

*:;.;:+,:, !i:':',-j;..,-L-,1" ;,-e-ir:i:tu- +c LJ c) .r e].t:d.a/1L'

/ f , t y ' ' le l { r - - . ' /

^i . - t < c,J. ,?^:

I

I j ' :

"c_

i . "

.> .O i a.an-^ t r t . t )4t \

)!o i1;eht +a- | u I e..-,i

':u'":ry"?i;

' .a! .a; . , . z d-. ' i - " . / t ,+7 -v. .ct- . ! - '

,.ro uc y',,c-z) e

!,b-L-.

'1":nt

, l l

a) a21 <:/

ctzry '2.2. f j : t ,ma/ a*] .1^ , <] /

VZ ie afr- ,- oa-o u4 .'

-

e* <:>:L<- "

c> ',--n ' t:' a.o )

t-4o.4c-i :):

tc er ft- L ";z'7

t

,

t

,

,

,

I

,

,

,

t ,

,

,

,

,

,

,

,

,

t t t t

* c:.l= ,-! t> t t ,.2 :i'->: .- !J,-

/.J t-a.- --t

*o:'z t-t 'L c>tt c.1 .*o.zt-rf

-;.aal..)tJ aa c'.: a i / te.o-,t, / , .a2.t.-/ e,t, {y',,on ,4,,1,

/

lJ -t

()

) ..Io:= L'a ..':47oL,' i +:;>tzlj. .Jn?J ?7*11 ?'"/:'"'9i:a'-

ct,J icD ' ' .r .

? 6oOooczOr:O ^t a41(9 2L -' -.;: b.n ',1c' t-) / e,'>- -'72>L/D

)lj"' ",ve, -->r,-,t

/) c:./< c v,->/-ze rnt ia? l, .ts.-.-.l-- l"r-: - .3ct dz:€) Ja/-1 , t:tar r.>1-a2 /.n/ /:? k a t--.)-- f 7-,

..

- [aZe:L->L,-; .7: ; ' : ' -atc:r t- : '1 ' ' - :111 -:)- / <] - /aa / l f '

' ' ' ' -> / t ' ' : -" /

Aul @

CA .131 4 ..7 -

, 1;>'z e c>'/ctiey' :

t_ i* I I

t a'- ) t- '

I

(l.r sl,,:, nl l,oq-1.--,a;

cav\J a / .

/ " / , e. l

I

::{u:i:;*7-nz-,q:;-r,ez;:.*!/'g/*:A:,t.:i

. L +r _/_/ - '74Y--74.?.a7- N G

2af lya'u ' f ' '2o 'e ' / - / r ' )<etv u 'n,- . - / , , : o

=) Lh.:,o,:, .) ?/??.fr,)L-,a ,-71.n,., <;q/t>.-,2;zc>/.,_ /. <-,:e. il ?o!c, , / fe. , c."z j !a,72 ,p.*- . . , - ,n, / .4^ l -y i '

- )"_ . , ' ( Ga.)/-)\)

^ 1--,/-e/. ,Jl/-.r: <! -n",t:e1e s_€a) 2 A-,+-,-,

"n_-,, -_./

- !; a ' ), i-/:,f )1. u/a: j i a=)

7,.:e-d/ct^ t :ro )t, r.>-",o.^. e ela ne.z a4 ^

ctx;u clo I Xr f ^/ / .L,<v/ .a9/ , /<, .>?-a- 4 , r ,o,d^. , .L-

- / . - . ,1, -2, ' i I- ' / . , , , ?/ . - / , -?,-- , f , , dn, -c-ze - / -1. . r - r r . -<,

. r'

9"/ /

1, -/-

/4<-a /-2-. "sJ,-z -.2>/<z

r ,r.,/cz-r-,. L4 7, "it/'

1..2: 1'2.2- a'-e c'.sa /.V,, ._*-;, "

r',._,a_.e-..=

I

ti ,s i ]T " r* ":." .--.. ",4, : ^S_q GT;.*., oa"ediaalz +lt*-l- ; Z*-1.., ; o&?-oe I _€ al G

:1*l

'.1\ j;.,:-;, ;1,q.o *rr.- t*i,.71'iZ,;:z:?t3-,:;#!l,i:* -!'7---l i. f\ l

f - r l'-:'r,,;l,,ttl I l:^.._..::: "rtn:_,J. .,^ ,1_,._.n"1 ,i\ lf f i ! -

=S-, \ r ] cjv

.-i qil ] __ : . _ar

-,'ln " SYG

' . . i / | \ 06- E,,<tfr ' , , ' t ker-*1 ><.=L ,nio I d a- *

t .

l r

I

,

t

)

I

t

I I

)

I

I

-/ of ;e-o ' : '9

, J 9/J€ bv-a) .-e r ' ! .1. . t lc l : ro au,.J .J

a z) t ',7 /, a<t 3'9

?:: 1: "t" l.*:n xr'cZ

7./e - <z :-s4.-2. oa k)/a,.. eZ c>

)

I

)

)

)

I

)

)

)

l

I

I

JO czLl -J5 ,p

vlr ,qq*-".,'a,v

1zra?52f4

'r:/'*/;77c , / . , ,4 ' ' _. i r ) , . / 7

' , . / . . . : .

c,.,,cc124 . f,2. te/o-L/ Pc,2.* ct/Cp , /2e-afr.->,:{ca . ' oa-/ dy'- ta/cz c /1o r2.2.>

- )" o ' -"* .e

--<ra2 2 o,b A tC

_ ev.s, n herodl ,.<.2-"_^, J+- " l

o r |I: - - : - l4t

l--:..-|}rll , t}-,

' .EA

La-hLl i./p /paq,.,,tnt l

C,,.o ,tr,o ^ -",n ., -^. y'

att c.<{r.-.,1n /p')./c Vne/!c} _ s,/, c-4c._;

' ,ot ' Po.r'/')/en 6 Ca.a/ /

id"r>, /poo-ufc.7o *lezi>/i, 4 o.cv=fii*:f'

- TTE;;'":?:*: ) @/ )/eh"'?. ' / c.Are

:-:r, ' __ I -r 1'--- r-!

= udtstenrc +<jo

, c'.7 -c., '

<'-l *---", u-"t.a -

L '4 L'

' f ' " / ' ' ' r :nt '";*

c::z<': -> .Le7o 7-*-Z

zealza cZ

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 11 pages

Pobierz dokument