Międzynarodowe przepływy kapitałów - Notatki - Stosunki międzynarodowe, Notatki'z Relacje Międzynarodowe. University of Gdansk
lord_of_dogtown
lord_of_dogtown11 marca 2013

Międzynarodowe przepływy kapitałów - Notatki - Stosunki międzynarodowe, Notatki'z Relacje Międzynarodowe. University of Gdansk

PDF (181 KB)
1 strona
1Liczba pobrań
999Liczba odwiedzin
Opis
Notatki obejmują tematy z zakresu stostunków międzynarodowych: międzynarodowe przepływy kapitałów; formy przepływu kapitałów, charakterystyka bezpośrednich inwestycji zagranicznych.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Międzynarodowe przepływy kapitałów.

Obroty w handlu zagranicznym rosną szybciej niż sam produkt. Przepływy kapitałów charakteryzują się podwójnym przyspieszeniem, rosną szybciej niż obroty HZ. W latach 1991-1999 zagraniczne inwestycje bezpośrednie średniorocznie zwiększały się o 17 % w skali roku a produkt światowy 6,5 razy. Wyróżniamy przepływy bezpośrednie i pośrednie ( przy teorii czynników produkcji – kapitał i praca ). Formy przepływu kapitałów:

1. zagraniczne inwestycje bezpośrednie 2. inwestycje portfelowe

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie- są kierowane w celu budowy nowych obiektów gospodarczych i zakupu kontrolnych pakietów akcji. Inwestycje portfelowe – nie są przeznaczone na budowę nowych obiektów i zakup pakietów. Dotyczą skupu papierów wartościowych, bonów akcji, obligacji. Ich celem jest zdobycie zysków wyższych niż w swoim kraju. Utożsamiane są z zagranicznym kapitałem spekulacyjnym. Bliższa charakterystyka bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

1. zasilają gospodarkę długofalowo 2. odbudowują gospodarkę kraju 3. ich źródłem są bogate kraje w kapitał ( w latach 80-tych 80% kapitału pochodziło z krajów bogatych ) 4. uruchamiają je korporacje międzynarodowe i ponadnarodowe – monopolistyczne ugrupowania które

dysponują takim potencjałem który przekracza potrzeby krajowe i trzeba go wyprowadzić poza granice kraju. Korporacje tworzą filie ( ok. 250 tys. filii ) za pomocą eksportu kapitału. Budują nowe obiekty i tworzą nowe inwestycje. W roku 1999 - 865 mld dol to bezpośrednie inwestycje zagraniczne korporacji międzynarodowych. Zatrudniają ok. 40,5 mln osób.

5. motywy przepływu kapitału: - zysk - wędrówka kapitału do taniej siły roboczej - do miejsc gdzie występują zasoby surowcowe - pokonywanie międzynarodowej przestrzeni w celach współpracy gospodarczej - dostęp do dużego rynku - proces globalizacji – przerodzenie kapitalizmu narodowego w międzynarodowy

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument