Stopy żelaza - stale - Notatki - Materiałoznastwo - Część 4, Notatki'z Materiały Inżynieryjne. Warsaw University of Technology
mellow_99
mellow_9914 marca 2013

Stopy żelaza - stale - Notatki - Materiałoznastwo - Część 4, Notatki'z Materiały Inżynieryjne. Warsaw University of Technology

PDF (2 MB)
11 strona
429Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach omawiane zostają zagadnienia z materiałoznastwa: stopy żelaza; stale.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 11

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 11 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 11 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 11 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 11 pages

Pobierz dokument
23 Stopy zelaza - stale NOWE 2 cz4.pdf

Stale maszynowe z

mikrododatkami

docsity.com

Stale konstrukcyjne trudno

rdzewiej ce

docsity.com

Stale stopowe konstrukcyjne i maszynowe do

ulepszania cieplnego

• Na elementy podlegaj ce du!ym

obci !eniom mechanicznym: wa"y, ko"a

z#bate, sworznie, korbowody, $ruby

• Podstawowy materia" konstrukcyjny w

przemy$le maszynowym

docsity.com

Stale stopowe spr#!ynowe

docsity.com

Stale stopowe do naw#glania

docsity.com

Stale stopowe do azotowania

docsity.com

Stale stopowe na elementy "o!ysk

tocznych

Du!a twardo$%, jednorodno$% struktury,

wysoki stopie& czysto$ci, wysoka

hartowno$%, odporno$% na $cieranie,

wytrzyma"o$% zm#czeniowa i statyczna,

ci gliwo$%

docsity.com

Stale stopowe na narz#dzia

• Szybkotn ce

• Do pracy na gor co

• Do pracy na zimno

docsity.com

Stale stopowe narz#dziowe do pracy na gor co: 250-700

C (narz#dzia ku'nicze, no!e do ci#cia na gor co)

docsity.com

Stale stopowe narz#dziowe do pracy na zimno: <200C

docsity.com

Stale i stopy !elaza o szczególnych w"asno$ciach

• Stale stopowe do pracy w podwy!szonej temperaturze

• Stale !aroodporne i !arowytrzyma"e

• Stale zaworowe

• Stale i stopy oporowe

• Nadstopy i stopy wysoko!arowytrzyma"e

• Stale odporne na korozj#

• Stale do pracy w obni!onej temperaturze

• Stale odporne na $cieranie

• Stale o szczególnych w"asno$ciach magnetycznych

• Stale wysokowytrzyma"e niskow#glowe martenzytyczne

utwardzane wydzieleniowo typu „maraging”

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 11 pages

Pobierz dokument