Dobra publiczne a dobra prywatne - Notatki - Finanse publiczne, Notatki'z Finanse Publiczne. Cracow University of Economics
rycerz
rycerz8 marca 2013

Dobra publiczne a dobra prywatne - Notatki - Finanse publiczne, Notatki'z Finanse Publiczne. Cracow University of Economics

PDF (85 KB)
1 strona
926Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające stwierdzenia z zakresu finansów publicznych: dobra publiczne a dobra prywatne; kryterium użyteczności i odpłatności.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

6.Dobra publiczne a dobra prywatne.

Dobra prywatne – są to towary i usługi dostarczane na rynek w wyniku

transakcji kupna-sprzedaży między indywidualnymi nabywcami i sprzedawcami, oferowane wszystkim nabywcom po jednakowej cenie. Ich

konsumpcja ma charakter indywidualny i wiąże się z przeniesieniem

własności na nabywcę dobra, co oznacza „wyłączenie” tego dobra z

konsumpcji innych osób. Dobra prywatne są finansowane z funduszy prywatnych.

Dobra publiczne – są to towary i usługi świadczone przez państwo i inne

związki publicznoprawne na zasadach powszechnej dostępności przy

odpłatności nie mającej charakteru jednakowej ceny, lecz zróżnicowanych

świadczeń podatkowych i niepodatkowych. Nie mamy tu również do czynienia z zasadą „wyłączenia”, ponieważ konsumpcja dobra publicznego

przez jedną osobę nie wyklucza możliwości korzystania z tego dobra przez

inną osobę.

Kryteria, które decydują czy dane dobro jest publiczne czy prywatne to: 1.kryterium użyteczności

2.kryterium odpłatności

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument