Akredytywa - inkaso - folie, Notatki'z Ekonomia Ubezpieczeniowa
daria-konowalska
daria-konowalska

Akredytywa - inkaso - folie, Notatki'z Ekonomia Ubezpieczeniowa

PDF (49 KB)
4 str.
106Liczba odwiedzin
Opis
Podstawowe wiadomości na temat akredytywy
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 str. / 4
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 4 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 4 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 4 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 4 str.
Pobierz dokument
Microsoft Word - Akredytywa_inkaso_folie

RODZAJE AKREDYTYWY DOKUMENTOWEJ

I Ze względu na treść zobowiązania banku otwierającego:

> odwołalna

> nieodwołalna

II Ze względu na charakter zobowiązania banku otwierającego:

> płatna za okazaniem/a’vista

> z odroczonym terminem płatności

> akceptacyjna

III Ze względu na rolę banku pośredniczącego:

> potwierdzona

> niepotwierdzona

>> awizowana

>> negocjacyjna

IV Ze względu na uprawnienia beneficjenta:

> przenośna

> nieprzenośna

> rewolwingowa/odnawialna

> z czerwoną klauzulą/zaliczkowa

RODZAJE INKASA

I Ze względu na rodzaju dokumentów będących przedmiotem inkasa:

> inkaso dokumentowe

> inkaso czyste/proste/finansowe

II Ze względu na sposób i termin zapłaty za dokumenty inkasowe:

> inkaso gotówkowe, typu D/P (documents against payment)

> inkaso terminowe, typu D/A (documents against acceptance)

ELEMENTY ZLECENIA OTWARCIA AKREDYTYWY

1. miejsce i data wystawienia zlecenia otwarcia akredytywy

2. sposób wystawienia akredytywy

3. nazwa i adres banku awizującego akredytywę

4. rodzaj akredytywy

5. termin i miejsce ważności akredytywy

6. nazwa i adres zleceniodawcy akredytywy

7. nazwa i adres beneficjenta akredytywy

8. waluta i kwota akredytywy

9. bank, w jakim akredytywa jest dostępna, oraz sposób, w jaki jest dostępna

10. określenie, czy częściowe dostawy są dozwolone czy niedozwolone

11. określenie, czy przeładunki są dozwolone czy niedozwolone

12. miejsce załadunku

13. miejsce przeznaczenia

14. termin załadunku

15. opis towaru i/lub usługi

16. baza dostawy

17. żądane dokumenty

18. kto i na jakiej trasie pokrywa ubezpieczenie

19. kto pokrywa prowizje i koszty bankowe

20. termin do prezentacji dokumentów

NAJCZĘŚCIEJ ŻĄDANE W AKREDYTYWIE RODZAJE DOKUMENTÓW

1. Faktura handlowa

2. Listy przewozowe w zależności do rodzaju transportu:

a) konosament morski

b) lotniczy list przewozowy

c) drogowy list przewozowy/międzynarodowy samochodowy list przewozowy – CMR

d) międzynarodowy kolejowy list przewozowy – CIM

e) pocztowy lub kurierski dowód nadania wysyłki

f) inne dokumenty przewozowe

3. Zaświadczenie spedytora

4. Zaświadczenie przewozowe – EUR.1

5. Polisa ubezpieczeniowa/Certyfikat ubezpieczeniowy

6. Certyfikat pochodzenia

7. Lista pakunkowa

8. Specyfikacja towaru

9. Jednolity dokument administracyjny SAD

10. Świadectwo fitosanitarne/jakościowe

AKREDYTYWA DOKUMENTOWA – WŁASNA

1. Prowizja przygotowawcza za rozpatrzenie zlecenia otwarcia akredytywy

maks. 5% od kwoty akredytywy min. 250 zł

2. Wprowadzenie zmian do umowy o otwarcie akredytywy (aneks)

300 zł

3. Anulowanie zlecenia otwarcia akredytywy – w zależności od nakładu pracy

maks. 250 zł

4. Zaangażowanie banku z tytułu otwarcia akredytywy za każdy rozpoczęty okres 3 miesięcy - pokrytej z góry od 0,15% kwoty akredytywy min. 250 zł maks. 1 000 zł

- zabezpieczonej w inny sposób maks. 0,5% od kwoty akredytywy min. 250 zł

5. Badanie dokumentów

0,2% od kwoty dokumentów min. 250 zł

6. Przeniesienie dokumentów na wtórnych beneficjentów

0,25% od kwoty przeniesienia min. 250 zł

7. Unieważnienie akredytywy lub spisanie niewykorzystanego salda akredytywy

100 zł

AKREDYTYWA DOKUMENTOWA – OBCA

8. Awizowanie klientowi otwarcia akredytywy

0,1% od kwoty akredytywy min. 250 zł maks. 500 zł

9. Zaangażowanie banku z tytułu potwierdzenia akredytywy,

za każdy rozpoczęty okres 3 miesięcy, w zależności od banku otwierającego

negocjowana, min. 500 zł

10. Badanie dokumentów

0,2% od kwoty akredytywy min. 300 zł

11. Zaangażowanie banku poprzez akceptację lub płatność odroczoną w ramach

akredytywy potwierdzonej, za każdy rozpoczęty okres 1 miesiąca,

w zależności od banku otwierającego

negocjowana, min. 200 zł

12. Przeniesienie akredytywy na wtórnych beneficjentów

0,25% od kwoty przeniesienia 250 zł

Źródło: Tabela opłat i prowizji bankowych BRE BANKU SA, Warszawa, maj 2009 r.

ELEMENTY ZLECENIA INKASOWEGO:

1. miejsce i data zlecenia

2. wykaz dokumentów związanych z wysyłką towarów

3. nazwa firmy, jakiej mają zostać wydane dokumenty inkasowe

4. nazwa banku, za pośrednictwem którego ma być realizowane inkaso

5. instrukcja dotyczącą warunków, na jakich dokumenty inkasowe mają zostać wydane

płatnikowi

6. sposób, w jaki bank podawcy ma przekazać dokumenty inkasowe do banku

pośredniczącego

7. instrukcje dotyczące postępowania z wekslem trasowanym zaakceptowanym przez

płatnika, jeśli został zaprezentowany wraz z dokumentami inkasowymi, lub z wekslem

własnym płatnika, jeśli jest żądany przez podawcę dokumentów inkasowych

8. instrukcje odnośnie do postępowania w przypadku niezaakceptowania bądź

niewykupienia traty

9. sposób, w jaki bank płatnika powinien podać powód niewykupienia dokumentów

inkasowych

bądź niewykupienia traty

10. kto pokrywa prowizje i koszty banku podawcy, kto banku pośredniczącego

11. sposób postępowania w przypadku, gdy płatnik inkasa odmówi zapłacenia kosztów

banku pośredniczącego lub banku podawcy

12. numer rachunku, który należy uznać zainkasowaną kwotą

13. pieczęć firmy i podpisy osób działających w imieniu firmy, będącej podawcą

dokumentów inkasowych

INKASO DOKUMENTOWE

1. Wydanie dokumentów za zapłatę, za akcept weksla trasowanego

lub wystawienie weksla własnego

0,2% od zainkasowanej kwoty min. 100 zł maks. 500 zł

2. Obsługa weksli

(prezentacja weksla trasowanego do akceptu/przyjęcie wekslawłasnego/przechowywanie)

100 zł

3. Wydanie dokumentów bez zapłaty

100 zł

4. Wysyłka dokumentów handlowych lub finansowych do inkasa

0,2% od kwoty dokumentów min. 100 zł maks. 500 zł

Źródło: Tabela opłat i prowizji bankowych BRE BANKU SA, Warszawa, maj 2009 r.

Brak komentarzy
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 4 str.
Pobierz dokument