Analiza SWOT - Notatki - Zarządzanie marketingowe, Notatki'z Zarządzanie strategiczne. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (PUEB)
Polska85
Polska85

Analiza SWOT - Notatki - Zarządzanie marketingowe, Notatki'z Zarządzanie strategiczne. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (PUEB)

8 str.
2Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Przedmiotem analizy SWOT jest „OPOCZNO” S.A. producent płytek ceramicznych.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 str. / 8
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 8 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 8 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 8 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 8 str.
Pobierz dokument

1

PROJEKT

z ZARZĄDZANIA MARKETINGOWEGO

Temat: Analiza SWOT dla „OPOCZNO” S.A.

docsity.com

2

ANALIZA SWOT

Przedmiotem analizy SWOT jest „OPOCZNO” S.A. producent płytek ceramicznych. Dla firmy „Opoczno” S.A. kluczowymi obszarami działalności są:

- marketing i dystrybucja - technologia

Głównym konkurentem dla „Opoczna” S.A. jest firma Paradyż,

dlatego będzie naszym układem odniesienia. Wybraliśmy firmę z Paradyża jako punkt odniesienia ponieważ znajduje się ona w bezpośrednim sąsiedztwie Opoczna S.A. i ma ten sam rynek docelowy. „Ceramika Paradyż „ ma najwyższą sprzedaż i produkcję spośród konkurentów, tuż za firmą z Opoczna na całym rynku płytek ceramicznych. Wyroby te cechują się podobną jakością i ceną. Porównujemy także firmy pod względem technologii i działań marketingowych gdyż one decydują o rozwoju. Ponadto w przypadku firmy Opoczno te obszary są najlepiej zorganizowane i dlatego porównujemy je z działaniami jakie prowadzi konkurencja w celu jeszcze lepszego przygotowania się do walki z „mocną” konkurencją. Kluczowymi obszarami oceny sił i słabości działu marketingu

Opoczna S.A. jest: a) Analiza rynku i przewidywanie trendów zmian, b) Efektywność promocji, c) Polityka cenowa i jej konkurencyjność, d) Marka wyrobów, e) Asortyment produktów (udział w segmencie), f) Lojalność odbiorców (powtarzalność zakupów), g) Innowacje produktowe, h) Zakres systemu dystrybucji, i) Sprawność wspomagania sprzedaży, j) Personel działu marketingu.

Wybraliśmy dział marketingu, ponieważ ma on kluczowe

znaczenie dla działalności firmy w branży płytek ceramicznych. Od działalności tego obszaru przedsiębiorstwa zależy przede wszystkim

docsity.com

3

poziom sprzedaży, ustalenie cen, które pozwolą dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców, a także kształtowanie wizerunku firmy na rynku, który pośrednio wpływa na to jak firma jest odbierana przez społeczeństwo i otoczenie instytucjonalne. Ponadto w/w obszary tj. efektywność kanału dystrybucji, marka wyrobu, mają decydujące znaczenie w pozyskiwaniu nowych klientów i utrwalaniu się w świadomości tych, którzy skorzystali już z oferty przedsiębiorstwa. Kluczowymi obszarami oceny sił i słabości technologii jest:

a) Efektywność produkcji (wydajność i szybkość), b) Personel działu produkcji, c) Energooszczędność procesu technologicznego, d) Nowoczesność parku maszynowego, e) Jakość dostarczanych surowców, f) System powtórnego wykorzystywania półfabrykatów, g) Poszukiwanie nowych rozwiązań technologicznych.

Wybór działu technologii uzasadniony jest tym, że ma on bezpośredni wpływ na jakość płytek, wzornictwo, wytrzymałość i szeroka paleta rozmiarów. Czynniki te brane są pod uwagę przez potencjalnych klientów przy procesie decyzyjnym zakupu.

docsity.com

4

ZBUDOWANIE PROFILU KONKURENCYJNEGO FIRMY MARKETING Zdecydowan

ie słaba strona

Słaba strona

Podobna sytuacja

Silna strona

Zdecydowanie silna strona

Analiza rynku i przewidywanie trendów zmian

Efektywność promocji

Polityka cenowa i jej konkurencyjność

Marka wyrobów

Asortyment produktów (udział w segmentach)

Lojalność odbiorców (powtarzalność zakupów)

Innowacje produktowe

Zakres systemu dystrybucji

Sprawność wspomagania sprzedaży

Personel działu marketingu

Ogólna ocena

Stan obecny

Stan pożądany

docsity.com

5

TECHNOLOGIA Zdecydowan

ie słaba strona

Słaba strona

Podobna sytuacja

Silna strona

Zdecydowanie silna strona

Efektywność produkcji

Personel działu produkcji

Energooszczędność procesu technologicznego

Ekologia procesu technologicznego

Nowoczesność parku maszynowego

Jakość wykorzystywanych surowców

System powtórnego wykorzystania półfabrykatów

Poszukiwanie nowych rozwiązań technologicznych

Ogólna ocena

Stan obecny

Stan pożądany

docsity.com

6

Pozostałe czynniki

Zdecydowan ie słaba strona

Słaba strona

Podobna sytuacja

Silna strona

Zdecydowanie silna strona

Brak odp. certyfikatów ISO

Duży udział płytek importowanych

Sezonowość rynków zbytu

Proces prywatyzacji

Inwestycje krajowe i zagraniczne

Sponsoring sportowców

Zwiększenie mocy produkcyjnych

Zmiany polityczne i gospodarcze

Tempo wzrostu gospodarczego Polski

Ogólna ocena

Stan obecny

Stan pożądany

docsity.com

7

PODSUMOWANIE ANALIZY Obszary działania

Opoczno S.A.

Paradyż (główny

konkurent) Marketing i dystrybucja

- Finanse / Zarządzanie ludźmi

+ Technologia - Produkcja - System zarządzania

/ Kolejność konkurentów

1 2

- konkurent jest dużo słabszy od firmy Opoczno S.A. / sytuacja porównywalna + konkurent jest silniejszy od firmy Opoczno S.A.

docsity.com

8

SWOT ( na podstawie marketingu i technologii)

MOCNE STRONY  marka wyrobu  sprawność wspomagania

sprzedaży  promocja (efektywność)  asortyment produktów  ekologia procesu

technologicznego  system powtórnego

wykorzystywania półfabrykatów

 energooszczędność procesu technologicznego

 nowoczesny park maszynowy

SŁABE STRONY  Zbyt duży udział

importowanych płytek w rynku wewnętrznym (56 %)

 sezonowość rynków zbytu  personel  polityka cenowa  innowacje produktowe  nie zakończony proces

prywatyzacji  poszukiwanie nowych

rozwiązań technologicznych  brak odpowiednich

certyfikatów(ISO), ułatwiających eksport na rynki zagraniczne

SZANSE  Inwestycje krajowe i

zagraniczne, napędzające koniunkturę w budownictwie przemysłowym i użyteczności publicznej

 lojalność odbiorców  sponsoring sportowców  efektywność produkcji  zakres systemu dystrybucji  współpraca z partnerami

zagranicznymi  zwiększenie mocy

produkcyjnych

ZAGROŻENIA  Silna konkurencja ze strony

zagranicznych producentów  jakość wykorzystywanych

surowców  pojawienie się substytutów  zmiany polityczne i

gospodarcze spowolnienie tempa wzrostu

gospodarczego Polski, pociągające za sobą ograniczenie inwestycji w budownictwie

docsity.com

Brak komentarzy
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 8 str.
Pobierz dokument