Analiza SWOT turystyki Polski - Notatki - Turystyka, Notatki'z Hotelarstwo i Turystyka
Grzegorz
Grzegorz

Analiza SWOT turystyki Polski - Notatki - Turystyka, Notatki'z Hotelarstwo i Turystyka

RTF (37 KB)
1 str.
4Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
1Liczba komentarzy
Opis
Geografia: notatki z zakresu turystyki dotyczące analizy SWOT turystyki Polski.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 str. / 1
Pobierz dokument

Analiza SWOT turystyki Polski

MOCNE STRONY: - Położenie położenie polski w centralnej części Europy jest bez wątpienia mocną stroną naszego kraju, przez Polskę przebiegają główne trasy tranzytowe Zachód Wschód - Środowisko naturalne Polska posiada na swoim terenie wiele nietkniętych przez cywilizację miejsc, oraz bogatą florę i faunę - Kultura polska polska posiada wiele regionów które wyodrębniły swoją własną kulturę, co sprawia że turysta w każdym zakątku kraju może spotkać coś innego - Zabytki Polska na swoim terenie posiada wiele zabytków, pochodzących z okresu średniowiecza, lub starszych - Zróżnicowanie terenu na terenie polski występują prawie wszystkie tereny przyciągające turystów (morze, góry, jeziora, lasy) - Członkostwo w UE po przystąpieniu Polski do UE i otwarciu granic komunikacja z innymi krajami Europy uległa znacznej poprawie SŁABE STRONY: - Stan polskich dróg stan nawierzchni i mała ilość autostrad sprawia że turyści nie lubią podróżować po Polskich drogach. - Brak stabilności w Polskim rządzie brak stabilności i kolejne afery odstraszają turystów od Polski - Stosunkowo słabo rozwinięte usługi turystyczne w Polsce w dalszym ciągu brakuje hoteli i usług towarzyszących. SZANSE: - Coraz większe zainteresowanie Polską polska jest coraz chętniej odwiedzana przez turystów - Szybki rozwój Polskiej gospodarki szybki rozwój polskiej gospodarki pozwala na rozwój turystyki - Rozwijająca się kampania reklamowa w innych krajach rozwija się kampania promująca Polskę - Poprawa wizerunku Polski w Europie w ostatnich czasach poprawił się wizerunek Polski i Polaków w Europie i na świecie - Wysoka jakość świadczonych usług w Polsce brakuje usług turystycznych ale te świadczone są na wysokim poziomie - Dotacje z UE możemy pozyskać dodatkowe dotacje z środków UE na rozwój turystyki w Polsce ZAGROŻENIA: - słaba pozycja PKS i PKP niepewna pozycja i zadłużenia głównych Polskich przewoźników - konkurencja silnie rozwijająca się turystyka w innych krajach - baza lotniskowa brak w Polsce większego, głównego lotniska mogącego konkurować z innymi europejskimi lotniskami

Nie pełna analiza, tylko wypisane same czynniki
Pobierz dokument