Analiza treści przyrodniczej na podstawie programu edukacji przedszkolnej prezentacja, Slajdy'z Edukacja wyższa. Politechnika Częstochowska
dorota7100
dorota7100

Analiza treści przyrodniczej na podstawie programu edukacji przedszkolnej prezentacja, Slajdy'z Edukacja wyższa. Politechnika Częstochowska

PPTX (4 MB)
30 str.
1Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
prezentacja, treści przyrodnicze, przedszkole, edukacja
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 str. / 30
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 30 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 30 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 30 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 30 str.
Pobierz dokument

Analiza treści przyrodniczej na

podstawie programu edukacji

przedszkolnej (Nasze Przedszkole

MAC Edukacja)

Struktura • Wstęp 1-3 Zadania nauczyciela 1-2 Cel główny Cele szczegółowe Metody edukacji przyrodniczej Treści przyrodnicze Realizacja treści Zakres tematyczny dla dzieci młodszych

( 3-4- letnich) 1-5 Zakres tematyczny dla dzieci starszych (5-6- letnich)

1-7 Zakres tematyczny dla dzieci o szczególnie wysokim

poziomie rozwoju 1-2 Oczekiwane efekty edukacji przyrodniczej Podsumowanie Literatura

Wstęp „Usiłując poznać i wytłumaczyć

przyrodę, zyskujemy najpewniejsze poznanie samych siebie, nawet wtedy, kiedy błądzimy w poznaniu przyrody.”

Adolf Dygasiński

Edukacja przyrodnicza jest częścią wychowania przedszkolnego.  Jej celem jest zbliżenie dziecka do przyrody, ukształtowanie właściwego, opiekuńczego stosunku do roślin i zwierząt, doprowadzenie do zrozumienia stanowiska i roli człowieka w przyrodzie. Jednym słowem, kształtowanie postaw proekologicznych  oraz szacunku dla otaczającego nas świata.

Program Edukacji Przyrodniczej został opracowany zgodnie z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego i powstał w oparciu o Program Wychowania Przedszkolnego "Nasze Przedszkole" Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaby- Żabińskiej. Zawarte w nim treści dają możliwość rozwijania u dzieci zainteresowań środowiskiem przyrodniczym i człowiekiem jako jego integralną częścią a co za tym idzie w bezpośredni sposób wpływają na kształtowanie się w nich postaw ekologicznych.

Edukacja dzieci w zakresie poznawania przyrody, a także ochrony i kształtowania środowiska człowieka to świadoma, celowa, planowa i systematyczna działalność nauczyciela względem dzieci i przy ich aktywnym udziale. To, czy uda się w dziecku rozbudzić zainteresowanie światem przyrody i wytworzyć właściwy do niego stosunek, należy w dużym stopniu od nauczyciela – jego osobowości, wiedzy, sposobu oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych, a przede wszystkim jego postaw i osobistego stosunku do przyrody.

Zadania nauczyciela Zadaniem nauczyciela jest: pobudzanie aktywności

dziecka uczenie obserwowania

obiektów przyrodniczych organizowanie sytuacji, w

czasie których motywuje do myślenia,

kierowanie przebiegiem myślenia

Aby nauczyciel mógł prawidłowo realizować treści przyrodnicze, powinien wykazywać:

dobrą znajomość teoretyczną i praktyczną zagadnień przyrodniczych,

umiejętność określania podstawowych gatunków roślin i zwierząt,

umiejętność prowadzenia hodowli roślin doniczkowych i na działce, hodowli niektórych zwierząt.

Cel główny

Celem głównym programu jest wykorzystanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczo – ekologicznej poprzez obserwowanie, odkrywanie i eksperymentowanie . Rozbudzanie potrzeby kontaktu z przyrodą, kształtowanie opiekuńczego stosunku do świata roślin i zwierząt.

Cele szczegółowe Dziecko: dostrzega piękno otaczającego świata przyrody chętnie uczestniczy w bezpośrednich obserwacjach i

kontaktach z przyrodą poznaje rożne ekosystemy występujące w najbliższej okolicy

( las , łąka , pole ) zna podstawowe zasady ochrony przyrody poszerza słownictwo o treści ekologiczne wykazuje przyjazny stosunek do roślin i zwierząt rozumie zależność człowieka od przyrody i przyrody od

człowieka − preferuje aktywne formy wypoczynku na łonie przyrody

zna przyczyny zanieczyszczenia wody , powietrza, lasów oraz sposoby ich zapobiegania

ma poczucie odpowiedzialności za stan najbliższego środowiska przyrodniczego

Metody edukacji przyrodniczej

Metody najbardziej

odpowiednie w edukacji przyrodniczej:

obserwacja metoda

doświadczenia praktyczna

działalność dzieci.

Treści przyrodnicze Założenia podstawy programowej

dotyczące treści przyrodniczych pomaganie dzieciom w rozumieniu

istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń

wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt .

Realizacja treści przyrodniczych

W proponowanym programie występuje podział na grupy wiekowe oraz szczególny poziom rozwoju dzieci.

Treści programu pogrupowane są tematycznie, w obrębie 4 pór roku.

Zakres tematyczny dla dzieci młodszych ( 3-4- letnich)

Poznajemy przyrodę Jesień obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi

na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie

oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu zbieranie owoców drzew, wzbogacanie nimi kącika przyrody rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw;

rozróżnianie ich za pomocą wzroku, dotyku, smaku, zapachu

rozpoznawanie wybranych owoców po wyglądzie, kształcie, smaku

pokazywanie na wybranych przykładach (np. jeża, wiewiórki, bociana), jak zwierzęta przygotowują się do nadchodzącej zimy (odlatują do Afryki, gromadzą zapasy, zasypiają)

obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych, np.: padającego deszczu

Zakres tematyczny dla dzieci młodszych

( 3-4- letnich) Zima obserwowanie zmian

zachodzących w przyrodzie zimą; zwracanie uwagi na koloryt i piękno przyrody w zimowej szacie

poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy, nazywanie ich, np.: opady śniegu

Zakres tematyczny dla dzieci młodszych

( 3-4- letnich) Wiosna obserwowanie zmian zachodzących w

przyrodzie przed zbliżającą się wiosną, np.: topnienie śniegu, powracające pierwsze ptaki (bociany), pojawiające się pierwsze kwiaty (krokusy)

oglądanie kwitnących roślin; zwrócenie uwagi na zawarte w nich piękno

omawianie życia ptaków wiosną (budowanie gniazd)

poznawanie wybranych przedstawicieli zwierząt egzotycznych

poznawanie wybranych dorosłych i młodych zwierząt hodowanych na wsi

Zakres tematyczny dla dzieci młodszych

( 3-4- letnich)

Lato obserwowanie w sposób

bezpośredni zmian zachodzących w przyrodzie

poznawanie wybranych owadów, np.: pszczół, mrówek

poznawanie owoców (truskawki, poziomki, czereśnie, porzeczki) dojrzewających latem

Zakres tematyczny dla dzieci młodszych ( 3-4- letnich)

Przyroda w sali, w domu

poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu: karmienia ich, wychodzenia na spacer

naśladowanie sposobów poruszania się zwierząt hodowanych w domu, ich odgłosów

Zakres tematyczny dla dzieci starszych (5-6- letnich)

Poznajemy przyrodę Jesień oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu,

nazywanie ich; wyjaśnienie zjawiska usychania liści rozpoznawanie drzew po ich liściach i owocach poznawanie ogólnej budowy drzew (korzenie, pień,

korona); wyjaśnienie ich podziału na drzewa liściaste i drzewa iglaste, poznawanie roli drzew (lasów) w życiu ludzi i zwierząt

zbieranie owoców drzew, wzbogacanie nimi kącika przyrody; wykorzystywanie owoców w działalności plastycznej, technicznej, matematycznej, muzycznej oraz w inny, niestandardowy sposób − rozpoznawanie drzew owocowych po owocach; wyjaśnienie znaczenia słowa sad

poznawanie wybranych owoców egzotycznych nazywanie przetworów z owoców i warzyw (dżemy, soki,

kiszonki, kompoty); samodzielne wykonywanie wybranych poznawanie wybranych przedstawicieli grzybów jadalnych

(borowik, pieprznica jadalna, maślak) i niejadalnych (np. muchomor sromotnikowy)

Zakres tematyczny dla dzieci starszych

(5-6- letnich) wymienianie potraw i przetworów sporządzonych z

grzybów na podstawie własnych wiadomości poznawanie ogólnej budowy grzybów, sposobów ich

zbierania pokazywanie na wybranych przykładach (np. jeża,

wiewiórki, bociana), jak zwierzęta przygotowują się do nadchodzącej zimy (odlatują do Afryki, gromadzą zapasy, zasypiają); zwracanie uwagi na zmiany w wyglądzie zwierząt, np. zmiana ubarwienia, gęstnienie futra, piór

obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych, np.: padającego deszczu, mgły, obniżającej się temperatury, skracającej się długości dnia

wyjaśnianie roli wody w życiu ludzi i zwierząt poznawanie kalendarza pogody słuchanie prognoz pogody (w radiu i w telewizji),

interpretowanie wysłuchanych zapowiedzi, zachowywanie się stosownie do podawanych informacji

Zakres tematyczny dla dzieci starszych

(5-6- letnich) Zima poznawanie zjawisk atmosferycznych

charakterystycznych dla zimy, nazywanie ich, np.: opady śniegu, szron, szadź, zawieje śnieżne

poznawanie wybranych właściwości fizycznych śniegu i lodu, zwracanie uwagi na zanieczyszczenia, które zatrzymują w sobie

dokarmianie i dopajanie zwierząt w trudnych, zimowych warunkach

nazywanie ptaków odwiedzających karmnik zwrócenie uwagi na ostrożność w kontaktach z

chorymi zwierzętami, np. ptakami rozpoznawanie wybranych zwierząt po śladach na

śniegu poznawanie historii powstania węgla kamiennego,

jego właściwości poznawanie wybranych zwierząt (dinozaury) i roślin

(np. olbrzymie paprocie) występujących w tamtym okresie

Zakres tematyczny dla dzieci starszych

(5-6- letnich) Wiosna obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną, np.: coraz

dłuższe dni, coraz wyższa temperatura, topnienie śniegu i lodu, powracające pierwsze ptaki (skowronki, czajki, szpaki), pojawiające się pierwsze kwiaty (przebiśniegi, krokusy)

poznawanie zwiastunów wiosny, np. kwitnienie wierzby i leszczyny, pojawienie się pąków na drzewach, krzewach

zakładanie w sali zielonego ogródka; poznawanie czynników potrzebnych do rozwoju roślin; zachęcanie do prowadzenia kalendarza obserwacji roślin

poznawanie roli dżdżownicy w spulchnianiu ziemi, przełamywanie niechęci dzieci do zwierzęcia

oglądanie kwiatów ogrodowych, nazywanie ich, np.: tulipany, nasturcje, lilie; omawianie ich budowy oraz etapów rozwojowych (np. tulipana)

omawianie życia ptaków wiosną (budowanie gniazd, składanie jaj, wylęganie się młodych, dbanie o młode)

poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt dostrzeganie różnic w budowie dzikich zwierząt dostępnych bezpośredniej obserwacji określanie znaczenia barwy ochronnej w życiu zwierząt poznawanie dorosłych i młodych zwierząt hodowanych na wsi nazywanie domów zwierząt, sposobów poruszania się zwierząt, odżywiania wyjaśnianie znaczenia hodowli zwierząt dla ludzi poznanie właściwości powietrza poprzez zabawy, ćwiczenia i eksperymenty poznanie pomocnej i szkodliwej roli wiatru w działalności ludzi

Zakres tematyczny dla dzieci starszych

(5-6- letnich) Lato obserwowanie, w sposób bezpośredni lub pośredni,

zmian zachodzących w przyrodzie w wybranych środowiskach (np.: lesie, na łące)

określanie charakterystycznych cech lata, np.: długie dni, wyższa temperatura; poznanie zjawisk atmosferycznych występujących o tej porze roku, np.: burzy, tęczy

poznanie wybranych roślin zielnych, np.: wrotczynu, rumianku, mniszka lekarskiego, i ich znaczenia dla ludzi (herbaty, syropy, preparaty kosmetyczne)

zachęcanie do tworzenia zielnika obserwowanie roślin, zwierząt przy użyciu lupy poznanie wybranych owadów, np.: pszczół, mrówek, ich

pożyteczności dla przyrody i ludzi poznawanie owoców (truskawki, poziomki, czereśnie,

porzeczki) dojrzewających latem; opisywanie ich wyglądu, smaku

poznawanie właściwości piasku, gliny poprzez zabawy

Zakres tematyczny dla dzieci starszych

(5-6- letnich) Przyroda w sali , w domu dbanie o rośliny doniczkowe

uprawiane w pomieszczeniach, nazywanie wybranych, umieszczanie ich w nasłonecznionych miejscach

poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu: karmienia ich, wizyt u weterynarza, zapewniania odpowiedniego miejsca na odpoczynek i sen, wychodzenia na spacer

nazywanie dorosłych i młodych zwierząt

Zakres tematyczny dla dzieci starszych (5-6- letnich)

Ochrona przyrody poznawanie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego wynikających z

niszczycielskiej działalności ludzi, np. zatruwanie wód, powietrza, gleby, zabijanie zwierząt dla futer, kłów, wycinanie lasów, wyrzucanie odpadów w niedozwolonych miejscach

nieniszczenie roślin, np. niełamanie gałęzi drzew pomaganie zwierzętom, np. dokarmianie zwierząt w schronisku, ptaków

zimą wyrzucanie śmieci do kosza sprzątanie placu zabaw, np. w czasie Dnia Ziemi sadzenie drzew, kwiatów i dbanie o nie niedeptanie trawników, klombów z kwiatami szanowanie wody, niemarnowanie jej wyjaśnianie określeń: kwiaty chronione, zwierzęta chronione; poznanie

przedstawicieli ginących gatunków poznanie sposobów dbania o środowisko -oczyszczanie wody -zakładanie filtrów na kominy fabryczne -karanie za łamanie praw przyrody

Zakres tematyczny dla dzieci o szczególnie wysokim poziomie rozwoju

Poznajemy przyrodę: Jesień wymienianie nazw

miesięcy przynależących do jesieni

gromadzenie doświadczeń w toku przyrodniczych zabaw badawczych (np. otrzymywanie mąki ziemniaczanej)

Brak komentarzy
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 30 str.
Pobierz dokument