Antropomotoryka, Ćwiczenia i Zadania'z Architektura. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Mati.Itam
Mati.Itam

Antropomotoryka, Ćwiczenia i Zadania'z Architektura. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

RTF (68 KB)
4 str.
1Liczba pobrań
707Liczba odwiedzin
Opis
dadad
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 str. / 4
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 4 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 4 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 4 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 4 str.
Pobierz dokument

Motoryczność człowieka – całokształt zachowań, możliwości i potrzeb ruchowych człowieka. Umiejętności ruchowe/zdolności motoryczne • szybkość → bieg krótki, skok, rzut • siła → podciąganie, podnoszenie • wytrzymałość → wysiłek długotrwały np. pływanie, kolarstwo • koordynacja → szybkie ruchy połączone ze zmianą płaszczyzny i osi ruchu Struktura motorczności: strona potencjalna – predyspozycje – zdolności motoryczne -umiejętności motoryczne strona efektywna: sprawnosc motoryczna i fizyczna Predyspozycje – względnie elementarne cechy strukturalne i funkcjonalne organizmu człowieka, uwarunkowane genetycznie i możliwe do pomiaru za pomocą nauk podstawowych. • Predyspozycje morfologiczno – strukturalne: - wysokość ciała - masa ciała - struktura włókien mięśniowych - proporcje dźwigni kostnych - skład ciała - gibkość • Predyspozycje energetyczne - przemiany beztlenowe niekwasomlekowe → 5-7s - przemiany beztlenowe kwasomlekowe → 30-60s - zdolność maks. pochłaniania tlenu • Predyspozycje koordynacyjne - koordynacja nerwowo – mięśniowa - szybkość przewodzenia impulsów • Predyspozycje psychiczne: - siła woli charakter- temperament Sprawność fizyczna – poziom zaradności motorycznej w różnych sytuacjach. Biologiczne działanie całego organizmu.

.Zdolności motoryczne:(siłowe, szybkosciowe, wytrz, koord). poziom możliwości efektywnego wykonania względnie ściśle określonego rodzaju czynności ruchowych Siła( statyczna, dynamiczna, bezwzględna, ansolutna, względna) *predysp.- masa ciała szczupłego, struktura mięsni, proporcje ciała, wys, ciała, MMA.Jest to zdolność organizmu do pokonywania oporu zewnętrznego lub przeciwstawiania się mu będącego efektem skurczu mięśni. Wytrzymałość: Zdolność do wykonywania wysiłku bez spadku jego jakości, czyli bez oznak zmęczenia. Jednostką miary wytrzymałości jest czas (godz., min., s). Wytrzymałość jest zdeterminowana: procesami energetycznymi, procesami umożliwiającymi zaopatrzenie w tlen, tolerancją mięśni na długą pracę mięśniową Zmiennośc ontogenetyczna: Progresja- zrównoważony wzrost, przyspieszenie tylko w okresie przekwitania Ch od 10rż, Dz od 8rż. Stabilizacja- trwa do ok 50 rż Inwolucja- krótka i silnie zaznacz. po 50 Uwarunkowania Genetyczne Sprawność fizyczna poziom możliwości osobnika umożliwiający wykonanie konkretnych czynności ruchowych. Aktywność fizyczna - jest to dowolna forma ruchu ciała lub jego części, spowodowana przez mięśnie szkieletowe, przy którym wydatek energii przekracza wartość energii spoczynkowej.

ZASADY KONSTRUOWANIA *obiektywnizm *trafność*normalizacja *rzetelność*stanaryzacja

Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej , zalecany dla osób w wieku od 6 do 32 lat. Test zawiera 8 następujących prób: 1. Bieg na dystansie 50m ze startu wysokiego. 2. Skok w dal z miejsca. 3. Bieg na dystansie: 600m – chłopcy i dziewczęta poniżej 12 lat; 800m – dziewczęta w wieku 12 lat i powyżej; 1000m – chłopcy w wieku 12 lat i powyżej. 4. Pomiar siły dłoni za pomocą dynamometru. 5. Pomiar siły ramion a) podciąganie się na drążku: mężczyźni i chłopcy w wieku 12 lat i powyżej; b) zwis na ugiętych ramionach: dziewczęta i chłopcy w wieku do 11 lat. 6. Bieg wahadłowy 4x10m 7. Skłony tułowia w dół. Test powinno się przeprowadzać w dwóch częściach. Pierwszego dnia należy przeprowadzić pierwsze trzy próby (1, 2, 3). W drugim dniu – pozostałe pięć prób.

Europejski Test Sprawności Fizycznej - Eurofit 1 Czynnik: Równowaga ogólna. Utrzymanie równowagi stojąc na jednej nodze na belce. 2 Czynnik: Szybkość ruchów ręki. Szybkie dotykanie naprzemian dwóch odpowiednio rozstawionych krążków 3 Czynnik: Gibkość. W pozycji siedzącej sięganie rękami w przód tak daleko, jak to możliwe. 4Czynnik: Siła eksplozywna. Skok na odległość z pozycji stojącej. 5 Czynnik: Siła statyczna. Zaciskanie ręki z maksymalną siłą na dynamometrze. 6 Czynnik: Siła tułowia /wytrzymałość mięśni brzucha/. Maksymalna liczba siadów z leżenia tyłem w ciągu 30 sekund. 7 Czynnik: Siła funkcjonalna /wytrzymałość mięśniowa ramion i barków/. Wytrzymanie zwisu o ramionach ugiętych na drążku. 8 Czynnik: : Szybkość biegowa, zwinność. Bieg wahadłowy 10x5m z maksymalną szybkością i zmianami kierunku. 9 Czynnik: Wytrzymałość krążeniowo-oddechowa. Wytrzymałościowy bieg wahadłowy.

Body Mass Index, Nasz wzrost, wyrażony w metrach (np. 174cm = 1,74m), podnosimy do kwadratu. Czyli 1,74 * 1,74 = 3,0276. - Liczbę kilogramów dzielimy przez otrzymany wynik. Np. 70(kg) / 3,0267 = 23,1274986 w zaokrągleniu 23,12. Wynik poniżej 18 to niedowaga. 18 – 25 waga w normie. 25,01 – 30 nadwaga. 30,01 i powyżej to już otyłość.

1.Antropomotoryka-jest nauką o człowieku i jego zdolności do wykonywania ruchu 1.Motoryczność-nazywamy całokształt ludzkich zachowań, możliwości, a także właściwości mtorycznych organizmu związanych

z różnymi sposobami i formami przenoszenia się człowieka w przestrzeni lub zmiany położenia jego części ciała względem siebie. 1.Rodzaje motoryczności:-produkcyjna(służąca do wytwarzania dóbr materialnych -wrazowa (poruzumienewanie się między sobą) -sportowa (znajduje swój wyraz np. w zabawie) -samoobsługowa(ubieranie, jedzenie) -bojowa(związana jest z obronnością) 1.Ruch- jest głównym czynnkiem rozwoju i doskonalenia człowieka i jego wielorakie formy- podstawowym środkiem kształcenia i wychowania, zaś możliwości ruchowe jednym z istotnych uwarunkowań tego procesu 1.Teoria motoryczności-rozumiemy jako generalizującą i intergrującą woedzę, ujmującą całokształt motoryczności człowieka w jej przejawach i uwarunkowaniach oraz powiązań i zależnościach. 1.Cechy ruchu: Struktura-przestrzenno-czasowa organizacja ruchu, Rytm-dynamiczno- czasowe uporządkowanie ruchu, Sprężenie-połączenie lub przenoszenie, Płynność-ciągłość przebiegu ruchu, Dokładność-stopień zgodności między wynikiem a celem, Stałość-stopień zgodności powtarzanych ruchów, Zakres-przestrzenna rozległość przebiegu ruchu, Moc- wielkość wpływu siły na ruch, Tempo-częstotiwość wykonywania ruchów. 1.Struktura motoryczności: *potencjalna-coś, co musi być w nas, *efektywna-jak ten ruch będzie wyglądał, na koniec ruchu. Potencjalna- predyspozycje, zdolności motoryczne, umiejętności ruchowe Efektywna- sprawność mtoryczna, sprawność fizyczna 1.Predyspozycje-"Względnie elementarne cechy strukturalne i funkcjonalne organizmu człowieka, w znaczącym stopniu uwarunkowane genetycznie i możliwe do pomiaru za pomocą metod specyficznych dla nauk podstawowych" 1.Predyspozycje morfologiczno-struktualne: wysokość ciała,masa ciała, skład ciała, proporcje ciała, struktura i masa mięśni, ruchomość stawów zdolności siłowe- masa ciała szczupłego (LBM), struktura mięśni, proporcje ciała rodzaje siły- statyczna, dynamiczna, bezwzględna, względna predyspozycje psychiczne- motywacja, siła woli, odwaga, temperament 1.Aktywność fizyczna- *cała nasza działalność związana z wykonaniem dowolnego ruchu czy wysiłku fizycznego, *ruch ciała człowieka, który znajduje swój wyraz w wydatku energi na poziomie powyżej tempa metabolizmu spoczynkowego, *ruch ciała wykorzystywany dzięki mięśniom szkieletowym, wynagającym wydatku energetycznego na poziomie przynoszącym korzyści zdrowotne 1.Ocenianie aktw, fiz: -forma aktw, fiz.(biegnie, pływanie),-intensywność(od wydatku energe.),- częstość podejmowania(ilość w tyg),-czas trwania(jednorazowo) 1.Metody oceny aktw, fiz.: -ankieta(samoocena), wywiad,- mierniki mechaniczne,elekttroniczne, -wskażniki fizjologiczne(tętno, zużycie tlenu) 1.Zasady konstruowania testów:-obiektywizm(wybiki jednorodna, ale testy wykonywane przez różne osoby),-trafność(mierzymy to, co chcieliśmy zmierzyć),-rzetelność(dokładność pomiaru),-standaryzacja(dokładna instrukcja, mijsce,sprzęt),-normalizacja(utworzenie ukł. odniesienia[norm], porównanie wyników) 1.Sprawność fizyczna-jest pojęciem szersym, wiąże się bowiem ze stanem całego organizmu człowieka a nie tylko z jego aspektem ruchu. Można ją określić jako możliwość wykonywania wszelkich działań motorycznych decudujących o zaradności człowieka w życiu.

1.Ontogeneza(rozwój osobniczy)-przemiany anatomiczne i fizjologiczne osobnika od powstania w wyniku rozmanżania do śmierci 1.Czynniki endogenne(rozwój somatyczny, dojrzewanie układu nerwowego, zmiany biochemiczne i fizjologiczne 1.Czynniki egzogenne(styl życia, reagowanie ba bodźce, poziom umysłowy, wymagania stawiane przez wykonywaną pracę czy urządzenia techniczne) 1.Predyspozycje motoryczne:0somatyczne:wysokość, masa ciała, gibkość,proporcje ciała, masa mięśni 0psychiczne:motywacja,waleczność,odprosność na stres 0energetyczne:MMA, ATP 0Koordynacyjne:równowaga, czas reakcji, częstotliwość ruchów 1.Zdolności motoryczne:0szybkościowe:bieg na 60m, 0siłowe:zwis na drążku, 0wytrzymałościowe:test coopera 0koordynacyjne:bieg po kopercie 1.BMI=masa/(wzrost)^2

Brak komentarzy
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 4 str.
Pobierz dokument